Zoekt in volgende baan

advertisement
Curriculum Vitae
Personalia
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgelijke staat
Mobiel
Email
Marcel Krumm
Wederiklaan 43
7543 KN
Enschede
28 september 1966
Markelo
Samenwonend, 2 kinderen.
06-13553779
[email protected]
Typering
Enthousiaste, vindingrijke en gedreven persoon. Heeft zich in verschillende (management-)rollen
ontwikkeld in de wereld van de sociale zekerheid. Kan zich goed bewegen in zowel, de politieke en
gemeentelijke cultuur, als wel in een commerciële omgeving. Heeft een heldere visie opgebouwd
over wat er nodig is om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen binnen
organisaties.
Zoekt in volgende baan
Ruimte voor initiatief om (mee-)te bouwen aan een organisatie. Een organisatie waar plezier en
succes worden gecombineerd. Een organisatie die succesvol kan zijn door flexibel te anticiperen op
de dynamiek in de sociale zekerheid.
Recente werkervaring
2008 – heden
Eigenaar van ConfioWerkt
Adviseur voor de SWB Midden Twente (november 2008 tot heden)
 Projectverantwoordelijk voor de invoering van een nieuw clientvolgsysteem (Compas).
 Verantwoordelijk voor een project waarin met samenwerking met het AOC-Oost,
opleidingen op de werkvloer van de sociale werkvoorziening worden opgestart. Dit betreft
een regionaal project waaraan meerdere SW bedrijven in de regio deelnemen.
Adviseur voor de DCW (maart 2008 tot heden)
 Als adviseur betrokken bij het opstellen van een nieuw bedrijfsplan voor het inrichten van
een werkleerbedrijf.
 Benchmark uitgevoerd over de succesfactoren die bepalend zijn voor het succesvol
uitplaatsen van SW medewerkers bij reguliere bedrijven.
2008 – 2008
Manager bij de SWB-Middentwente
Manager Fitis (februari 2008 tot december 2008)
 Verantwoordelijk voor het opstarten van de fusie tussen het SWIMT (van oorsprong de
uitvoerder van de gesubsidieerde arbeid) en de reintegratieafdeling van de sociale
werkvoorziening. Hierbij lijnen uitgezet naar één methodiek, nieuwe werkafspraken met de
opdrachtgevers en de hierbij behorende werkprocessen uitgelijnd.
2002 – 2008
Manager bij de DCW te Enschede
Manager WorkStep (januari 2006 tot februari 2008)
 Eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen van een nieuwe methodiek van
trajectbegeleiding (WorkStep) waarbij gebruik gemaakt wordt van beschikbare kennis en
infrastructuur van de sociale werkvoorziening.
 Deze methodiek vertaald naar een vijftal producten: WorkFirst, Diagnose, Terugkeerbanen,
Participatiebanen en Inburgering.
 In twee jaar een team opgebouwd van 35 trajectbegeleiders.
 Resultaat hiervan is dat na twee jaar 1500 cliënten in trajectbegeleiding zijn opgenomen
met behulp van de WorkStep methodiek. Uit externe evaluatieonderzoeken is gebleken dat
75% van de clienten positief waren over het aangeboden traject en de uitstroomresultaten
naar regulier werk met 43% boven verwachting zijn.
1
Verandermanager (2004 tot 2006)

Als interimmanager verantwoordelijk voor het tot stand komen van een fusie tussen twee
afdelingen. De afdeling Intro, destijds verantwoordelijk voor arbeidsonderzoek en de
afdeling Arbeco, verantwoordelijk voor detachering, begeleid werken en externe
reintegratieoprachten.
 Mede bedenker van een aanpak waarmee verschillende DCW bedrijven kunnen bijdragen de
ontwikkeling van medewerkers door werkplekken bij hen om te bouwen naar
leerwerkplekken.
 Verantwoordelijk voor een nieuwe marktoriëntatie. Hierbij is besloten is te stoppen met
verschillende externe opdrachtgevers en te focussen op de gemeente Enschede.
Hoofd bedrijfsbureau (oktober 2002 tot 2004)
 Verantwoordelijk voor de reorganisatie van het bedrijfsbureau en omgebouwd van productnaar procesgerichte ondersteuning. Hierbij zijn de logistieke en financiele handelingen per
product samengevoegd en vertaald naar een uniforme werkwijze waarbij gebruik gemaakt
wordt van één clientvolgsysteem.
Overig e werkervaring
2000 - 2002
Senior Adviseur sociale zekerheid bij Deloitte
1998 - 2000
Senior Consultant Stratech automatisering
1997 - 1998
Consultant Roccade Civility
1997 - 1998
Freelance adviseur
1996 - 1997
Docent Bestuursacademy
1992 - 1997
Gedetacheerd via Tempo Team projecten als,
Bijstandsmaatschappelijk werker, toetser en beleidsmedewerker bij de
gemeente Enschede, Hoogeveen en Voorst.
1991 - 1992
Medewerker bestuurscontact bij het GAK hoofdkantoor.
1986 – 1987
Dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee in de functie van
Wachtmeester.
Opleiding, cursussen en trainingen
DCW
Deelname aan de Jaargang Stragische Advisering. Deze jaargang was
gericht op het versterken van de strategische kracht van de gemeente
Enschede en bedoeld voor beleidsadviseurs in schaal 12+
Deloitte
Deelname aan het programma ‘excellent management’. In dit kader vele
cursussen gevolgd. Beoogd resultaat van deze vorming was promotie van
senior adviseur naar manager bij Deloitte.
Stratech
Verschillende cursussen gericht op projectmanagement en advisering.
Civility
Deelname aan de opleiding ‘manager bij de overheid’.
Bestuursacademy
Curus didactische vaardigheden
Tempo Team
Cursussen omtrent de nieuwe Abw.
Vooropleiding
HEAO Bestuurkunde
Afstudeerrichting: personeel, organisatie en management.
2
Download