Informatieboekje van de loeiende koe.

advertisement
De Loeiende Koe
Informatie boekje van kinderopvang De Loeiende Koe
is aangesloten bij:
Verenigde Agrarische kinderopvang.
Tot Slot:
Wij hopen op een vertrouwde manier met u samen te werken en op
die manier mede zorg te dragen voor uw kind.
Met vriendelijke groet,
Team De Loeiende Koe
Jisperweg 134
1464 NL Westbeemster
0299-407396
Kvk.58955828
Rek.nummer 609805932
www.kinderopvang-deloeiendekoe.nl
[email protected]
Waar kind, dier en de
natuur 1 zijn !
Versie 3. 2016-01
Wat biedt De Loeiende Koe:

51 weken professionele kinderopvang op een boerderij.

Dagopvang 1 verticale groep voor 12 kinderen van 10 weken tot 4
jaar.

Peuteropvang groep: max 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar
van 8.30 uur tot 13.30 uur.

1 groep buitenschoolse opvang voor 16 kinderen van 4 tot 12 jaar.

Ruime openingstijden van 7.00 uur tot 18.30 uur.

Ontbijt tussen 7.00 uur en 8.00 uur.

Verschillende contracten kinderdagverblijf: 10,5 uur opvang (8.00
uur – 18.30) of 11,5 uur opvang (7.00 uur tot 18.30)

BSO: vakantieopvang, opvang alleen na school, of na school en in
vakanties.

Eten, drinken, tussendoortjes, luiers, overalls en laarzen ( geen
flesvoeding
Peuteropvang:

Geopend 40 schoolweken.

Van 8.30 – 13.30 uur

VVE Programma speciaal voor de agrarische kinderopvang

€ 6,95 per uur incl. fruit, drinken, luiers en broodmaaltijd
Elke ochtend is er van 8.30 uur tot 13.30 uur een peuterspeelgroep
voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Inhoudelijk is dit te vergelijken met
het peuterspeelzaal met als extra toevoeging datgene wat het
platteland ons te bieden heeft, de moestuin, de dieren en vooral de
ruimte die we hier hebben en dus ook volop gebruiken.De
peuteropvang vindt tijdens de 40 basisschoolweken plaats. Er wordt
gewerkt met VVE programma die uitsluitend geschikt is voor de
agrarische kinderopvang . Aan de hand van thema’s wordt er aandacht
besteed aan de ontwikkeling van de peuters, zoals de spraak en taal
ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische en
zintuiglijke ontwikkeling. VVE staat voor voor- en vroegschoolse
ontwikkeling. Peuters spelen het liefst de hele dag. Prima natuurlijk,
want spelen stimuleert de ontwikkeling. Spelenderwijs brengen wij ze
vaardigheden bij die een soepele overgang naar de basisschool
garanderen. Om te zorgen voor een goede doorlopende lijn, werken
we met een observatiemethode. Niet om uw kind in een hokje te
stoppen maar vooral om te kijken hoe wij het beste aan kunnen
sluiten bij de ontwikkeling van uw kind.
Globale indeling van de ochtend:
8.30- 9.15 Binnenkomst / vrij spel/ knutselen.
9.15- 9.30 Samen opruimen
9.30- 10.00 Tafelmoment, samen het dagritme bespreken, fruit eten,
voorlezen/liedjes zingen
10.00-10.30 Seizoen activiteit of een groepsspel
10.30-10.45 WC ronde
10.45-11.45 Buiten spelen, met slecht weer naar de stal. Buiten doen
we seizoen activiteiten zoals boontjes plukken in de moestuin of
stampen in de plassen.
11.45-12.30 broodmaaltijd
12.30 – 12.45 wc ronde
12.45- 13.30 vrij spel
Tussen 13.00 en 13.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald
worden.
De Loeiende Koe is gesloten op:
Van kerstavond tot 2januari en op alle erkende feestdagen:

Tweede paasdag

Koningsdag

Hemelvaartsdag

Tweede pinksterdag
Deze dagen worden niet doorberekend waardoor het
maandtarief lager uit kan komen. Voor de BSO worden
eventueel afgenomen studiedagen achteraf gefactureerd.
Ontwikkeling persoonlijke vaardigheden:
Wij bieden de kinderen iedere dag een uitdagende binnen en
buitenruimte aan. Waarin ze kunnen spelen, leren, leven. Zodat zij
zich optimaal op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.
Mogelijkheden en tarieven
Emotionele veiligheid:
Wij zorgen voor warme, veilige en vertrouwde omgeving. Waarin
kinderen kunnen eten, drinken, spelen, slapen en vooral “zichzelf”
kunnen zijn.
Dagopvang / peuteropvang LRKP Nummer 480274393
Uurtarief
51 weken
€ 6,95
BSO LRKP Nummer 213550337
51 weken incl vakantie opvang, studiedagen in overleg
11 weken vakantieopvang
€ 6,95
€ 6,95
De Wijze van betaling:
Veiligheid en Hygiëne:
De betaling van de maandelijkse factuur wordt doormiddel van een
automatisch incasso uitgevoerd. Met schriftelijke toestemming van
de ouders/verzorgers.
Pedagogische uitgangspunten:
Normen en Waarden:
Met
respect
omgaan,
met
elkaar,
de
kinderen,
levende
natuur en materialen staan voorop.
Sociale ontwikkeling:
Kinderen worden gezamenlijk, in groepsverband opgevangen en
brengen hun dag door met professionele pedagogisch werkers.
Op deze manier leren zij spelenderwijs met andere omgaan en kunnen
zij zich sociaal veelzijdig ontwikkelen.
Wij voldoen aan alle eisen die door de GGD, gemeente Beemster en
de brandweer aan ons gesteld zijn. Zo is De Loeiende Koe in het
bezit van een zoönosen keurmerk. Dit houdt in dat wij volgens de
gezondheidsdienst voldoende maatregelen nemen om eventuele
besmetting van ziekten die overdraagbaar zijn van dier op mens
zoveel mogelijk te voorkomen.
Na het buitenspelen moeten kinderen hun handen wassen voordat ze
weer naar binnen gaan.
Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen is om de tuin van het
kinderdagverblijf en de speelweide van de BSO een hekwerk
geplaatst. Kinderen kunnen niet zelf de poort openmaken. Een
pedagogisch werker kan pas na 9.00 uur met de kinderen een kijkje in
de stal gaan nemen en alleen in overleg met de boer.
Huisregels:

Kinderen moeten voor 9.00 uur binnen zijn.

Afwezig of later als 9.00 uur, dan graag even laten weten.

Niet met schoenen naar binnen. Ouders blauwe sloffen aan.

Kinderen sloffen/ anti slipsokken aan.

Vanaf 16.30 uur mag u uw kind ophalen. ( eerder graag in
overleg).

van de leeftijd. Tussendoor drinken de kinderen water, roosvicee of
diksap, ook mede afhankelijk van de leeftijd. Kinderen tot 1 jaar
kunnen een van thuis meegenomen groentehapje eten, voor 17.00 uur
omdat dan de eerste kindjes weer naar huis gaan. Als uw kind jarig
is, dan is er de mogelijkheid om te trakteren. Omdat wij staan voor
een gezonde voeding, is het de bedoeling dat de traktatie ook
gezond is en past binnen ons voedingsbeleid. De groepsleidsters
kunnen u hierbij adviseren.
Wordt uw kind opgehaald door iemand anders, graag even
melden.

Het toegangspad in de voortuin van de boerderij gebruiken.
Wat neemt u zelf mee?
De broodmaaltijd, het fruit, andere tussendoortjes en luiers zijn bij de
prijs inbegrepen.
Als ouder dient u zelf zorg te dragen voor de eventuele flesvoeding
(alleen in poedervorm en in verdeelbakje) of afgekolfde melk en fles en
eventuele fopspenen in een opbergdoosje.
Ook is een setje extra (oude) kleding raadzaam.
Alle spullen van thuis dienen voorzien te zijn van de naam van uw kind.
Als u uw kind brengt, kunt u de spullen in zijn/haar mandje leggen.
Voeding en verzorging
Doel van opvang bij De Loeiende Koe is kinderen gezond eten aan te
bieden. Zo zal er bruin brood gegeten worden en krijgen de kinderen
de keuze uit onder andere kaas, appelstroop, kipfilet, boterhamworst
en in mindere mate jam (met minder suiker) smeerkazenworst als
broodbeleg. Bij de broodmaaltijd kunnen kinderen melk, karnemelk,
thee of water drinken. Als tussendoortje kunt u denken aan fruit,
een soepstengel, yoghurt, ontbijtkoek, rijstwafel, mede afhankelijk
Aanmelden en plaatsen
Nadat uw kind is aangemeld , wordt er een voorstel gemaakt. In dit
voorstel staan de uren, dagen en bijhorende tarieven beschreven. U
kunt dit voorstel gebruiken bij het aanvragen van
kinderopvangtoeslag.
Wanneer dit voorstel ondertekend terug is gestuurd,
kan tot plaatsing over worden gegaan. Hiertoe wordt een
plaatsingsovereenkomst opgesteld en ondertekend door de ouders.
Tijdig voor aanvang van de opvang vindt het plaatsingsgesprek plaats
met de vaste leidster van uw kind. Indien er wordt opgezegd voordat
er begonnen is met de opvang, worden annuleringskosten in rekening
gebracht.
Ook is het mogelijk om dagen te ruilen of extra af te nemen,
Mits de groepsgrootte dit toelaat.
Opzegtermijn:
Vanaf de datum dat u schriftelijk heeft opgezegd, geldt er 1 maand
opzegtermijn.
Wennen
Voor een kind is de overgang van thuis naar de opvang een grote stap:
andere gewoonten, andere mensen, andere geuren en kleuren,….
Hierdoor kiezen wij ervoor om in samenspraak met de ouders één of
meerdere wenmomenten in te plannen zoals hieronder beschreven.
Een wenmoment is een moment waarin ouders en hun kind de tijd
krijgen om kennis te maken met de kinderopvang en de groep waarin
hun kind terecht komt.
Ook de wenmomenten voor een baby zijn al erg belangrijk. Deze
momenten worden gepland bij het vaste gezicht van de groep van uw
baby. De leidster knuffelt met uw baby, geeft hem/haar eventueel
de fles en zorgt dat uw kind zich veilig en geborgen voelt bij haar.
Ook de ouders worden begeleid in het stukje loslaten, vooral als dit
de eerste keer is dat het kind naar de opvang gaat. Het staat u altijd
vrij om even te bellen hoe het gaat.
Beëindiging
Wanneer uw kind naar de basisschool of middelbare school gaat,
eindigt de overeenkomst van rechtswege. Bij tussentijds opzeggen
geldt een opzegtermijn van 1 maand.
BSO
De BSO bevind zich op de eerste verdieping van de kinderopvang.
Het bestaat uit een groep van 16 kinderen met 2 pedagogische
medewerker.
De kinderen worden van school gehaald door een vertrouwd gezicht.
Bij aankomst op de Loeiende Koe wordt er eerst iets
gedronken/gegeten, fruit, cracker, ontbijtkoek, water en limonade.
Kinderen kunnen zelf kiezen wat ze het liefste willen gaan doen. Bijv.
in de loungehoek een boekje lezen/kijken, knutselen, buiten spelen
(onder begeleiding), in overleg met een leid(st)er en de boer naar
stal toe ( onder begeleiding), de dieren verzorgen enz.
Ook de kinderen van de BSO mogen vanaf 16.30 uur opgehaald
worden.
We raden aan de kinderen niet hun beste kleding aan te doen.
We hebben overalls en laarzen voor de kinderen maar vies worden zal
toch regelmatig gebeuren. Een setje reserve kleding is daarom wel
wenselijk.
Doorstromen van kinderdagverblijf naar BSO.
De kinderen die bijna 4 jaar zijn en gebruik gaan maken van de BSO.
Gaan eerst onder begeleiding een paar keer wennen na een
schriftelijk akkoord van de ouders.
Het is bij ons wel zo dat de kinderdagverblijf kinderen en de BSO
kinderen elkaar veel tegen komen, zowel in het pand en buiten.
Verzekeringen
De Loeiende Koe heeft een wettelijke aansprakelijkheids- en
ongevallenverzekering afgesloten.
Ouders moeten voor hun kind een ziektekosten- en een WAverzekering hebben afgesloten. Kinderopvang De Loeiende Koe is niet
aansprakelijk voor vermissing,
beschadiging of diefstal van eigendommen.
Oudercommissie
Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het
belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen
betreffende de opvang van hun kind(eren).
De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de
ondernemer van de kinderopvang over de aangelegenheden genoemd
in de Wet kinderopvang.
Samenstelling oudercommissie
a) Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de
oudercommissie;
b) Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig
mogelijke vertegenwoordiging van ouders van de kinderopvang.
c) De oudercommissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter en een
secretaris .
Klachtenprocedure
Indien u ontevreden bent met de gang van zaken, mag u ten aller
tijde een klacht indienen bij de externe klachtencommissie, de SKK.
Wij stellen het op prijs als dit in eerste instantie met de
betreffende persoon bespreekt. Is dit niet mogelijk, dan kan er een
afspraak worden gemaakt met Femke Akkerman. Er kan dan
eventueel samen een protocol interne klachtenregeling ingevuld
worden. Ook kunt u contact opnemen met de VAK.
Uiteraard staat het u vrij direct het SKK in te schakelen.
Foto impressie
Ziekte:
Wij werken volgens de richtlijnen van de GGD.
Bij 38,5 graden nemen wij altijd contact op met de ouders,
Wij overleggen met de ouders wat het beste voor het kind is.
Medisch handelen:
Voorgeschreven medicijnen mogen wij toedienen
Met schriftelijke toestemming van de ouders.
( formulier aan te vragen bij de leiding)
Wij mogen geen paracetamol/zetpil toedienen.
Wij zijn aangesloten bij de dichtbijzijnde huisarts.
Er is per dag minimaal 1 BHV-er aanwezig.
Privacy:
Wij gaan zorgvuldig om met de informatie en de gegevens u en uw
kind(eren).
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards