INFORMATIEBLAD

advertisement
INFORMATIEBLAD
Schimmels in siliconenkit
1330
Het komt de laatste jaren steeds regelmatiger voor dat in kitvoegen die toegepast zijn als afdichting tussen
bijvoorbeeld de wand- en vloertegels van badkamers, zich schimmels manifesteren.
Deze zijn herkenbaar aan donkere vlekken in het oppervlak die bij normale reiniging niet zijn te
verwijderen. Het functioneren van de kitvoeg wordt hierdoor niet beïnvloed, doch esthetisch is het vaak
bezwaarlijk. In ons leefmilieu komen veel soorten schimmels voor en in zeer grote hoeveelheden. Als
voorbeeld kan dienen dat één gram huisstof meer dan 3 miljoen schimmels bevat.
De belangrijkste voorwaarde voor de groei van schimmels zijn temperatuur, vocht en de aanwezigheid van
voedingsstoffen. Een temperatuur tussen 20°C en 30°C is optimaal voor de groei van schimmels,
doch bepaalde soorten vermeerderen zich nog bij 5°C. Beneden of boven de temperatuuruitersten staat de
groei vrijwel stil, maar dit impliceert niet dat de schimmels dan afsterven. Hiervoor zijn veel lagere c.q.
hogere temperaturen nodig.
Een hoge luchtvochtigheid of langdurig nat blijven van de ondergrond veroorzaakt de tweede conditie voor
schimmelgroei. Een schimmel bestaat voor ca. 95% uit water en hij heeft daarom water nodig om zich te
vermeerderen. De meeste soorten voeden zich ook met in water opgeloste voedingsstoffen.
De hoge relatieve luchtvochtigheid is in badkamers vaak aanwezig doordat er in veel gevallen
onvoldoende wordt geventileerd. Sterk gesloten ondergronden, zoals tegels in een badkamer, nemen
nauwelijks vocht op, zodat het optreden van schimmelvorming hierin vrijwel niet mogelijk is. Echter bij
ondergronden die poreus zijn, zoals siliconenkit, maar ook stucwerk boven de tegels of op het plafond, is
de kans op het groeien van schimmels aanmerkelijk groter.
Naast temperatuur en vocht is de derde voorwaarde het aanwezig zijn van organisch materiaal. Dit hoeft
slechts in zeer geringe hoeveelheden aanwezig te zijn. Zo kan de normaal optredende vervuiling van een
ondergrond bij gebruik van de badkamer, ruim voldoende zijn.
Tigron Siliconenkit A is fungicide ingesteld. Dit wil zeggen dat door bepaalde toevoegingen aan de kit
schimmelgroei wordt tegengegaan. Gezien de grote verscheidenheid van soorten schimmels is een
samenstelling gehanteerd van fungiciden, teneinde een zo breed mogelijk werkingsspectrum te verkrijgen.
Het aanwezig zijn hiervan geeft geen garantie voor het niet optreden van schimmelgroei, doch er gaat een
vertragende werking vanuit.
Samengevat kunnen wij stellen dat het al of niet optreden van schimmels wordt bepaald door de condities
waaraan de kit wordt blootgesteld.
Doeltreffende maatregelen zijn:
- Voldoende ventileren.
- Regelmatig reinigen.
Sinds enige tijd zijn er bij drogisten en in de Doe Het Zelf handel producten die schimmelvlekken kunnen
verwijderen. De producten zijn op basis van natrium hypochloriet (chloorbleekloog) in water.
Afhankelijk van de soort schimmel kunnen hiermee goede resultaten worden bereikt om de donkere
vlekken in de kit te verwijderen. Zij geven echter geen duurzame bescherming, tegen het opnieuw
optreden van schimmels.
PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum Bouw, telefoon (0297) 54 18 89,
fax (0297) 54 03 66, e-mail [email protected], www.sigma.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden
ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt
uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.
augustus 1993
pagina 1/2
INFORMATIEBLAD
Schimmels in siliconenkit
augustus 1993
pagina 2/2
1330
Download