Marimba, je moet er maar opkomen

advertisement
Nieuwsbrief maandag 9-11-2015
Genieten op CBS Marimba
Wat kan onderwijs toch vaak mooi zijn. Ik heb tenminste de afgelopen weken genoten. Er wordt
natuurlijk overal hard gewerkt, maar daarnaast zijn er ook andere initiatieven. Te beginnen met de
sponsorloop. Nadat deze voor de herfstvakantie in het water was gevallen hadden we vorige week
een herkansing. En, wat een geluk hadden we nu wel met het weer. Een stralende dag, stralende
kinderen en veel ouders als publiek. De kinderen hebben hard gerend en de sfeer was goed.
Natuurlijk houden we u op de hoogte van het eindbedrag!! Op de website kunt u bij de groepen de
foto’s zien.
Daarnaast is een gedeelte van groep 7/8 Groenewoud afgelopen donderdag op bezoek geweest bij
de topsector Energie. Zij hebben daar onder leiding van prinses Laurentien een dialoogsessie
gehouden met enkele directeuren uit de energiebranche. Natuurlijk was dit allemaal voorbereid op
school en is de klas ook op bezoek geweest bij een windmolenpark. Vanuit de Missing Chapter
Foundation brengt prinses Laurentien bedrijven en basisschoolleerlingen met elkaar in contact. De
bedoeling is dat kinderen aan de slag gaan met dilemma’s uit het bedrijfsleven en hier “out of the
box” over nadenken.
Het was een prachtige echtend met mooie resultaten. Foto’s komen z.s.m. op onze website.
Kleding inzamelen
We willen u bedanken voor de grote hoeveelheid kleding die we met elkaar verzameld hebben. Het
was echt een hele berg. We houden u op de hoogte van de opbrengst.
Mailadressen
De komende periode willen we u vragen om een ouderenquête in te vullen over onze school. Eens in
de twee jaar nemen we deze enquête af omdat dit een mooi instrument voor ons is om te kijken
waar u als ouder/ verzorger tevreden over bent, maar ook waar onze ontwikkelpunten liggen.
Omdat deze enquête digitaal is hebben we een actueel mailadres van u nodig. Wanneer we deze
niet hebben of twijfelen of het wel de juiste is, dan krijgt uw zoon of dochter in de loop van deze
week een brief met deze vraag erin mee. Zou u uw mailadres kunnen vermelden en het strookje
z.s.m. weer mee willen geven aan uw zoon of dochter. Alvast bedankt!
Het Nationaal Schoolontbijt
Ook dit jaar is onze school weer uitgekozen om deel te nemen aan Het Nationaal Schoolontbijt.
Het ontbijt is op woensdag 11 november 2015.
De kinderen mogen die ochtend in pyjama op school komen! Na de ochtendgymnastiek gaan we
gezellig met elkaar ontbijten met lekkere en gezonde producten.
Wij vragen u om uw kind een bord, beker en bestek voorzien van naam in een plastic tasje mee te
geven naar school.
Voor de onderbouw zijn wij nog op zoek naar ouders die bij het ontbijt een handje kunnen helpen.
Als u wilt helpen geeft dat dan even door aan de juf.
goede doel
Elk jaar kiest Het Nationaal Schoolontbijt een goed doel dat kinderen helpt. Dit jaar is dat de LINDA.
Foundation. Die stichting bezorgt jaarlijks meer dan 2.000 Nederlandse gezinnen met kinderen die
in armoede leven een onvergetelijke decembermaand, door ze eenmalig een set cadeaukaarten te
geven waarmee zij boodschappen, kleding en cadeautjes kunnen kopen.
Twitter
CBS Marimba had al een twitter account, maar we waren niet echt actief. Hoogste tijd om hier
verandering in te brengen. U kunt ons volgen op twitter. Via de website komt u op ons
twitteraccount.
Schoolschaken
Er is nog geen bericht over het schoolschaaktoernooi maar we gaan er van uit dat het na de
kerstvakantie weer van start gaat. Onze school doet al jaren mee en wil dat dit jaar weer doen. Op
dinsdag 17 november beginnen we met oefenen op de locatie Sterrenkwartier. We zullen in de
komende weken bekijken welke kinderen er in het schoolschaakteam van onze school uit zullen
komen. Dus zit je in groep 4 t/m 8 en vind je het leuk om mee te doen? Meld het even bij de juf.
Groenewoud nieuws:
Groep 5/6/7 GR - Schoolontbijt Stadhuis
We vallen van het ene geluk in het andere! Volgende week is het nationaal schoolontbijt en mogen
we met de hele klas op het stadhuis ontbijten, met de burgemeester! Wat leuk!
De dag dat de kinderen op het stadhuis komen ontbijten is:
Woensdag 11 november 2015 van 08.30 tot 09.30 u in het Stadhuis van Nissewaard
Als er nog ouders zijn die mee kunnen dan kunt u dit bij de leerkracht doorgeven.
We zullen om 08.00 uur vanaf school vertrekken, zorg dat je op tijd bent. Je hoeft niets mee te
nemen. Voor het ontbijt, borden, bestek en bekers wordt gezorgd!
Omdat de kinderen een halfuur eerder beginnen, mogen ze een halfuur eerder naar huis. De
kinderen zijn deze ochtend dus om 11.45 uur uit.
Schoollunch groep 8
Groep 8 zal deze dag lunchen i.p.v. ontbijten. Zij hebben deze dag de NIO toets en moeten hier ‘s
ochtends gelijk mee starten. Zij moeten dus wel gewoon thuis (goed) ontbijten, maar lunchen na de
toets op school.
Scholenmarkt 2015
Aanstaande woensdag is de scholenmarkt in sporthal Olympia. Voor alle groep 8 (en eventuele
groep 7) leerlingen een aanrader. Naar welke school wil/ kan jij?
Brandoefening Sleutel
Vorige week woensdag was er een brandoefening in het gebouw “De Sleutel”. Deze is vlot en prima
verlopen. Er waren geen bijzonderheden en iedereen was op de hoogte van de taken die gedaan
moesten worden. Een prima oefening!
Sterrenkwartier nieuws:
Groep 3/4a: Theater de Stoep
Morgenochtend, dinsdag 10 november is groep 3/4a uitgenodigd voor de schoolvoorstelling ‘Het
Schaap Veronica’ van Annie M.G. Schmidt in theater de Stoep. De voorstelling start om 10.30 uur en
zal afgelopen zijn rond 11.45 uur.
We lopen die morgen met de kinderen naar het theater toe. Rond kwart voor 12 zullen we
gezamenlijk ook weer terug lopen.
We hopen rond 12.15 uur weer terug te zijn op school. 's Middags mogen de kinderen ook een half
uurtje later op school komen.
Woensdag 11 november 2015
Maandag 16 november 2015
Vrijdag 20 november 2015
Dinsdag 24 november 2015
Dinsdag 1 december 2015
Woensdag 2 december 2015
Donderdag 3 november 2015
Vrijdag 4 december 2015
Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs
Studiemiddag- leerlingen ’s middags vrij
Rapport 1 mee
Voortgangsgesprekken/ voorlopig adviesgesprek
groep 8
Inloop Sterrenkwartier
Inloop Groenewoud
18.30 uur: gr 1/m 4 zingen bij de schoorsteen
Gr 5 t/m 8 surprise-tentoonstelling
Sintviering
Dinsdag 15 december 2015
Woensdag 16 december 2015
Vrijdag 18 december 2015
Leerlingen ’s middags vrij
Kerstviering Groenewoud
Kerstviering Sterrenkwartier
Leerlingen ’s middags vrij
Download