Nieuwsbrief mei 2013

advertisement
Nieuwsbrief mei 2013
Einde van het schooljaar nadert
De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken. Traditioneel organiseert de
school in deze periode meerdere activiteiten voor de leerlingen. Te denken valt aan
het schoolreisje, de jaarlijkse sportdag en diverse excursies.
Dierenambulance bezoekt Pleysier College Westerbeek
Op woensdag 15 mei hebben de leerlingen van de eerste klassen tijdens een lesuur
voorlichting gekregen over de stichting Dierenambulance & Hospitaal Den Haag. De
leerlingen kregen in twee groepen een uitgebreide digitale rondleiding. Zij weten nu
bijvoorbeeld dat er veel vrijwilligers werken bij deze stichting. Ook weten zij dat zij het
telefoonnummer 070-3282828 kunnen bellen als zij een gewond dier tegenkomen.
Een echte dierenambulance was bovendien speciaal naar onze school gekomen,
zodat de leerlingen er een kijkje in konden nemen. Het was een leuk en vooral
interessant lesuur!
Bezoek Museon
Een andere leerzame activiteit vindt plaats op dinsdag 21 mei: alle leerlingen van
Havo 4 en klas 3D brengen dan een bezoek aan het Museon.
In het kader van de vakken aardrijkskunde en natuurkunde krijgen zij een museumles
over platentektoniek. Hierbij komen onderwerpen aan bod als aardbevingen,
vulkanisme en gebergtevormen. Na deze voorlichting is er gelegenheid het hele
museum te bekijken.
Het vertrek is om 10.00 uur vanaf school en de reis gaat per tram. Bij terugkomst
kunnen de leerlingen die het 7e en/ of 8e uur les hebben, deze gewoon volgens
rooster bijwonen.
Excursie TU Delft
Alle tweede klassen gaan woensdag 29 mei naar de Technische Universiteit in Delft.
Iedereen wordt om 8.30 uur op school verwacht, waarna de bus vertrekt om 8.45 uur.
Op de universiteit worden twee groepen gemaakt. Iedere groep gaat onder
begeleiding werken aan een natuurkundeproject. Na afloop, om ongeveer 11.30 uur,
mogen onze leerlingen nog even rondkijken op deze bekende universiteit.
Verwacht wordt dat iedereen tussen 13.00 en 13.35 uur weer op school terug is.
Schoolreis naar Duinrell
De schoolreis voor de tweede en derde klassen en de Havo 4- klassen vindt plaats
op dinsdag 2 juli. Iedereen wordt om 08.30 uur op school verwacht, alwaar een luxe
touringcar van Edad Reizen om 9.00 uur richting Wassenaar vertrekt. Na een
ongetwijfeld hele leuke dag, zullen we tussen 15.30-16.00 uur weer terug op school
zijn. Het is misschien een idee extra kleding mee te nemen: niet alle attracties zijn
‘watervrij’…
Ziek en wat nu?
De wijze van afwezig melden is nog niet bij iedereen bekend: het afwezig melden om
welke reden dan ook, moet altijd door ouders(-s) of verzorger(-s) gebeuren en alléén
tussen 08.00 uur en 08.30 uur, ook als uw kind/pupil pas later op de dag de eerste
les heeft. Wij willen graag dat u élke dag dat uw kind ziek is, dit steeds even meldt
aan: [email protected] of via tel. 070-3150050.
Agenda:
- Maandag 20 mei: vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag
- Dinsdag 21 mei: bezoek van enkele derde en vierde klassen aan het Museon
- Woensdag 29 mei: excursie naar de TU Delft voor alle tweede klassen
- Dinsdag 18 juni: jaarlijkse sportdag op de sportvelden van de Verademing
- Van maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 juni: proefwerkweek periode 5
- Dinsdag 2 juli 2013: schoolreis naar Duinrell voor de tweede, derde en de Havo
4- klassen
- Zaterdag 6 juli, maandag 8 juli en dinsdag 9 juli: mondeling staatsexamen
- Woensdag 10 juli: diploma- uitreiking VMBO, HAVO en VWO
Download