aantekeningen colleges - Portfolio van Marieke Kunkeler

advertisement
Aantekeningen college maandag 4 februari 2013
Tussentijdse toetsing:
8e week workshops ’t oude blushuis breda
tussenpresentatie: resultaten die we opleveren. Go-no go, organisatie bij betrekken.
Tussentijds individueel assesment voor portfolio, lijst met criteria na gaan.
Week 10 herkansing week.
College zorg-welzijn-wonen
-
opdracht schets maken van je eigen leefwereld.
Doelstellingen:
- Optimaliseren van wonen en leefomgeving
- Aansluiten op de behoeften van de ouder wordende mens ( inzicht krijgen van de
oudere mens door daarin te verdiepen en met mensen in gesprek te gaan doormiddel
van onderzoek vaardigheden)
- Kwaliteit van leven
- Interdisciplinair
kwaliteit van leven is meer dan zorg krijgen:
- zorg is basis.
- welzijn als doel.
- wonen als voorwaarde.
Wens is dat mensen zoveel mogelijk zelf de regie hebben.
Problemen:
Belangrijk dat woningbouwcoöperatie en zorginstellingen goed op elkaar inspelen en
kijken naar de behoeften van de doelgroep, medewerkers en mantelzorgers.
Zorgen wetten nagaan.
Verkokerd beleid op landelijk en regionaal niveau (zit veel verschil in werkwijzen van
verschillende instellingen maar men weet niet van elkaar wat ze doen en dit kan leiden
tot fouten)
Veel disciplines en instellingen die zich met de cliënt bemoeien ( waardoor men langs
elkaar heen gaat en fouten ontstaan en de cliënt niet weet waar hij aan toe is, er is geen
afstemming)
Oplossingen:
- Betere zorg en welzijn
- Meer gebruik van maken van eigen kracht en zelfzorg door de patient
- Meer ruimte en verantwoordelijkheid voor professionals
- Beter ondersteuning mantelzorgers
- Meer samenwerking op wijk en streek niveau
meer ruimte professional:
- eigen indicatie doen i.p.v. CIZ
- taakbeschikking waar nuttig
- einde aan minuten-registratie en taakopdeling
- meer carrièremogelijkheden in de breedte op de werkvloer
- scholing/stage meer op de werkplek
- Opdracht krachtenveldanalyse maken bedrijven wonenbreburg en de wever (project)
samenwerking:
tussen zorgaanbieders. Zorgverzekeraars, gemeenten, woningbouwcorporaties,
cliëntenorganisaties en buurtbewoners. Werken vanuit gezamenlijke
doelstellingen/missie.
- Opdracht zoek de grenzen van de regels op bij zoeken van creatieve oplossingen; er
kan meer dan je denkt (project)
opdracht
vraag: hoe zie jij samenwerking voor je?
- kijk met een ruime blik; buiten je eigen specialisme
- Ken je eigen sterkten en zwakten
- Ben creatief en innovatief
- Durf en heb lef
Maak een poster met daarbij de toelichting op 1 a4
Voeg dit toe in je portfolio
College innovatieopdracht
Inhoud workshop google/creativiteit
Thema zoeken + toelichting
Groepje
Maike, Danielle, Marloes
Zorgnet thebe Tilburg
College woensdag 6 februari
Opdracht: Tip om te bekijken http://www.rvz.net/, commentaar lezen en bespreken in
klas.
Belangrijke sites over statistieken in de zorg: rivm.nl, cbs.nl, zorgatlas.nl en vilans.nl.
Salutogenese: de ontstaan /oorsprong van gezondheid.
Opdracht: Mijn blauwe zone , goede leestijlfactoren benoemen op e-portfolio.
College maandag 18 februari 2013
Manchester gebeurt veel op gebied van active ageing.
College woensdag 20 februari 2013
Bewegen heeft zowel lichamelijke en psychische aspecten.
GALM: Groninger actief leven model.
SCALA:
GFO:
GFO:
GST:
GALM:
doelgroep: senioren die niet aan bewegingsnorm voldoen.
Uitgangspunten: gedragsveranderingsproces, Nederlandse norm voor gezond bewegen,
bewegen leuk vinden en verschillende mogelijkheden.
Doel: gezondheid bevorderen, meer bewegen en motorische fitheid.
Benadering: informeren en stimuleren, fittest (kijken of de ouderen wel kunnen
meedoen met het programma), bewegingsintroductie-programma (12 weken bewegen),
bewegingsvervolgprogramma (30 weken).
Bewegen zorg ervoor dat kinderen en volwassen slimmer worden. Vooral in de
frontaalkwab zie je veranderingen. Hetzelfde geld door te kauwen. Relatie conditie en
grootte hypocampus.
Kan beweging dementie voorkomen?
Opdracht beweging project
College woensdag 27 februari 2013
Opdracht:
- App zoeken gericht op bewegen.
- zoek een interessante braintrainer voor ouderen, waarom is deze bruikbaar….
- zoek een intelligente technologie die eenzaamheid bij ouderen zou kunnen
verzachten…
-
zoek een stoppen met roken methode waarbij technologie een belangrijke rol
speelt.
Zoek een digitale toepassing die lotgenotencontact bevorderd.
Zoek een app die voeding en bewegen combineert.
Wat is een leefstijlcoach? En wat zou hij meer/minder/anders kunnen dan de
huisarts.
Welke technologieën bestaan er om de compliance (therapie trouw) thuis te
vergroten wat betreft medicatie.
Mensen boven de 70 jaar met overgewicht niet meer laten afvallen.
College woensdag 6 maart 2013
Lichamelijke aspecten van kwetsbaarheid.
Gerontologie: leer van het ouder worden.
Theorieën:
- genetisch
- stochastisch: verandering door toeval
- orgaan: organen beschadigen
- overig hayflick: cel kunnen zich maar een bepaald aantal keer delen (23) dan
sterven ze af.
Typisch geriatrische problemen:
- Meerdere ziektebeelden.
- Cascade breakdown: ‘Van het een val je in het ander’
- Verminderde homeostase: systeem dat het lichaam in evenwicht houd.
- Verminderde adaptatie en belastbaarheid: ouderen kunnen minder doen en
minder aan.
- Verminderde reservecapaciteit.
- Veranderingen in cellen, weefsels en organen.
Hart en vaten:
- Minder bloed
- Bloeddruk stijgt
- Sensoren aorta boog, bij ouderen gaat deze prikkel langzaam, deze kunnen dan
ook een tijdje zwart zien voor de ogen.
- Pacemakercellen: regelen ritme van het hart, deze worden bij ouderen minder.
Longen en thorx:
- Elasticiteit van de longen worden minder waardoor longblaasjes kunnen
inklappen.
Temperatuur regulatie:
- hypothalamus word minder gevoelig voor prikkels voor de temperatuur.
Woensdag 13 maart 2013
Macro: bij dit niveau gaat het om factoren die voortvloeien uit het functioneren van de
samenwerking als gehele
Meso: Bij dit niveau gaat het om factoren die geproduceerd worden door het
maatschappelijke middenveld, de organisaties en instituties, buurt en plaatselijke
overheid.
Micro: bij dit niveau gaat het om factoren die zich bevinden in de persoonlijke
levenssfeer van mensen, zoals personen en gezinnen.
WMO: de wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en
zelfstandig kan blijven wonen.
Afstemming vraag/aanbod.
Site: ministerie van gezondheidszorg (project)
Woensdag 20 maart
Pil van drion: uitkomst van de eigen situatie, een pil waarmee je het leven kan
beëindigen. Deze is legaal.
www.zorgruil.nl
Download