De Eerste Wereldoorlog en de koningen.

advertisement
Je kan in eigen woorden
vertellen hoe de Eerste
Wereldoorlog is begonnen.
Je kan volgende woorden
verklaren:
- Neutrale landen
- Bondgenoten
- Front
- Loopgraven
- Gesneuvelden
- Gifgas
Je kan met je eigen woorden
beschrijven hoe de Belgen de
Duitsers hebben
tegengehouden aan de Ijzer.
Je kent het symbool van WO I
Je kan verklaren waarvoor de
volgende data staan:
- 11 november
- 15 november
De Eerste
Wereldoorlog
en de
koningen.
Je kan minstens 2
soorten wapens
opsommen die
gebruikt werden
tijdens de oorlog.
Je kan alle koningen van
België opnoemen en je kan
minstens 1 kenmerk geven
van elke koning.
Je kan verklaren met je
eigen woorden waarom
deze oorlog een
‘Wereldoorlog’ werd
genoemd.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards