Leerstof Analyse bij: “China geeft problemen met Drieklovendam toe

advertisement
China geeft problemen met Drieklovendam toe
(Novum/AP) - SHANGHAI - China heeft woensdagavond in een verklaring toegegeven dat het
prestigeproject de Drieklovendam, het grootste waterkrachtproject ter wereld, een groot aantal
dringende milieuproblemen, geologische problemen en economische malaise heeft veroorzaakt.
Volgens het Chinese kabinet is het project, dat ruim
zestien miljard euro heeft gekost, een succes, maar
moeten er dringend stappen worden gezet om de
vervuiling in te dammen, de risico's op natuurrampen te
verkleinen en de levensstandaard van de 1,4 miljoen
mensen die gedwongen moesten verhuizen te verhogen.
"Hoewel het Drieklovenproject ons veel voordeel heeft
gebracht zijn er problemen die dringend moeten worden
opgelost", aldus het kabinet.
kilometer lang stuwmeer te creëren.
In de verklaring worden de hoofdlijnen aangegeven voor
plannen die een schonere, veiliger en duurzamere
toekomst voor de Drieklovenregio moeten
bewerkstellingen. De Drieklovenregio is ontstaan, nadat
een deel van Yangtze werd ingedamd om een 660
De Drieklovendam wordt geprezen als de beste manier om een eind te maken aan de
overstromingen van de Yangtze. Bovendien kan de waterkrachtcentrale energie leveren voor de
snelgroeiende Chinese industrie. De dam is echter al sinds in 1994 een begin werd gemaakt met de
bouw een bron van controverses. Geologen hebben gewaarschuwd dat het indammen van teveel
water het risico op aardverschuivingen en aardbevingen vergroot. Bovendien kan door het
indammen grote schade aan het leven in de rivier ontstaan.
De Yangtze is een belangrijke bron van water voor de industrie, de landbouw en de scheepvaart.
De rivier heeft echter te lijden onder de grootste droogte in tientallen jaren, waardoor het waterpeil
fors is gedaald. "Wat betreft de problemen met de irrigatie en de aanvoer van water: de vraag naar
water is stroomafwaarts snel gestegen", aldus een medewerker van de Watercommissie van de
Yangtze. "De watervervuiling in deze gebieden heeft de situatie alleen maar erger gemaakt."
Honderden miljoenen Chinezen en een groot deel van de Chinese industrie zijn afhankelijk van de
Yangtze, maar drinkwater is schaars, gewassen drogen uit en de lage waterstand hebben gevolgen
voor waterkrachtcentrales die hierdoor niet kunnen draaien. Ook is op sommige delen van de rivier
de scheepvaart stilgelegd.
http://buitenland.nieuws.nl/642955
Leerstof Analyse bij: “China geeft problemen met Drieklovendam toe.”
1. Relevante feiten.
- De bouw van de Drieklovendam heeft een groot aantal dringende
milieuproblemen veroorzaakt.
- Maatregelen genomen worden tegen vervuiling.
- Risico van natuurrampen moeten verkleind worden.
- Levensstandaard van de 1.4 miljoen verhuisde chinezen verbeteren.
- Drieklovenregio is ontstaan door indamming van de Yangtze, zo is een 660 km
lang meer ontstaan
- Energie van waterkracht is belangrjk voor Chinese industrie.
- Vraag naar water stroomafwaarts is alleen maar gestegen.
- Watervervuiling blijft toenemen.
- Rivier heeft te maken met ergste droogte sinds tientallen jaren.
- Honderden miljoenen Chinezen zijn afhankelijk van de rivier, maar drinkwater
wordt schaarser, gewassen drogen uit en de waterstand blijft dalen.
2. Gebieden
Naar schaalniveau: China > Yangtze rivier > Drieklovenregio.
3. Begrippen
- Migratie
- Watervervuiling / waterschaarste
- Droogte
- Indamming / waterkracht centrales
- Milieproblemen
4. Regels
- Gedwongen migratie van miljoenen Chinezen door bouw van de dam.
- Door stijgende vraag naar water, wordt water schaarser.
- Door bouw van de dam neemt risico op aardverschuiveingen en aardbevingen
toe.
- Honderden miljoenen Chinezen zijn afhankelijk van de rivier.
- Door lage waterstand kunnen de waterkrachtcentrales niet draaien.
5. Schema: Oorzaak-gevolg (al dan niet Chronologisch)
Milieuproblemen
Bouw Drie
Klovendam
Gedwongen
migratie
Lage waterstand
Stilstaan waterkracht
centrales
Water
vervuiling
Daling
wateraanbod
stroomafwaarts
Water schaarser
Opgaven blad bij: “China geeft problemen met Drieklovendam toe.”
1. Lokaliseren.
a. Waar ligt de Drieklovendam en de Yangtze rivier?
i. Het midden van China, stroomt van west naar oost.
b. Met behulp van de atlas:
i. Geef het begin en eindpunt van de rivier.
1. Himalaya en Shanghai
ii. Hoeveel kilometer is de rivier ongeveer? 6380 km.
2. Beschrijven.
a. Wat is bekend geworden na voltooing van de Drieklovendam?
i. De bouw heeft dringende milieuproblemen, geologische problemen en
economische problemen veroorzaakt.
b. Welke gevolgen had dit voor miljoenen mensen?
i. Zij waren gedwongen te verhuzien voor het stijgende water in het
stuwmeer.
c. Welke drie sectoren zijn afhankelijk van de Yangtze rivier?
i. Landbouw, industrie en bevolking ()
3. Verklaren.
a. Noem een voordeel van het Drieklovendam project?
i. Het opwekken van schone energie, dmv waterkracht.
b. Waarom moest de dam gebouwd worden?
i. Om een einde te maken aan de overstromingen van de Yangzte.
c. Waarom is de vraag naar water stroomafwaarts gestegen?
i. Doordat irrigatie en industrie is gegroeid.
d. Hoe is de watervervuiling toegenomen en waardoor?
i. Door indamming blijft de vervuiling op zelfde plaats, als ook nog eens
het waterpeil daalt, neemt de concentratie vervuiling toe. De fabrieken
blijven het water vervuilen.
e. Waarom werden vele Chinezen gedwongen te verhuizen?
i. Door de bouw van de dam is er een groot meer ontstaan, waar mensen
woonden, die waren dus gedwongen door het stijgende water om te
verhuizen.
4. Beoordelen.
a. Denk je dat het een goed plan was om dit project te realiseren?
i. Ja, want zo kan China schone duurzame energie opwekken en is het
gevaar van overstromingen van de rivier verkleind.
ii. Nee, want de gevolgen zijn vele malen groter dan de opbrengsten van
het project. 1,4 miljoen mensen moesten verhuizen en het risico op
natuurrampen is groter geworden.
b. Waar zouden de meeste Chinezen naar toe geëmigreerd zijn? (gebruik je atlas)
i. Steden dichtbij of landbouwgebieden in de omgeving, stroomopwaarts
of stroomafwaarts.Verschillende antwoorden mogelijk.
5. Toepassen.
a. Kun je nog een land noemen, waar dit ook zou kunnen plaats vinden?
i. De colorado rivier en de Missisippi rivier in de VS hebben ook veel
dammen, waardoor waterschaarste toeneemt naarmate je
stroomafwaarts gaat. Het Aralmeer is een ander voorbeeld, door
dammen en allerlei irrigatie projecten slinkt de hoeveelheid water in
het meer.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards