concept presentatie 1.1

advertisement
Uitgangssituatie:
Probleemstelling
Een advies aan de organisatie All Tech BV met betrekking tot de Nederlandse
businessunit Materiaalkunde als Pilot betreffende het binden, boeien en
ontwikkelen van medewerkers op MBO 4.
Kernprobleem
De doorstroom van de oudere medewerkers op MBO 4 niveau verloopt niet
wenselijk. Deze medewerkers stromen onvoldoende door naar de functie van
teamleider, senior en projectleider.
Er zijn voldoende (momenteel ongeschikte) medewerkers met ambities voor
de bovengenoemde functies. De sociale en communicatieve vaardigheden zijn
onvoldoende ontwikkeld bij deze medewerkers om door te kunnen stromen.
inventarisatie
definitief advies
communicatie
Concept advies
Pop gesprekken
Instroom
ontwikkeltraject
Instroom in
loopbaanpaden
Uitvoeren en controle
Advies fase
Voortraject
medewerkers managers
Voorbeeld loopbaanpaden:
Verticaal loopbaanpad
training
praktijkopdrachten
Intervisie
Proeve van
bekwaamheid
Doorgroei hogere
functie
taakroulatie
Intervisie
Taakverbreding /
andere bedrijfstak
POP
Horizontaal loopbaanpad
snuffelstage
praktijkopdrachten
Vragen aan opdrachtgever:
•
•
•
In hoeverre is het leren ook echt vrijblijvend? Mensen moeten toch employable blijven?
Waarom wordt de r&o cyclus niet uitgevoerd.
Wie bepaald er momenteel wie wel en niet een opleiding mag volgen, hoe zou dit er volgens
u in de toekomst uit moeten zien?
Download