*Vroege start valse start?*

advertisement
“Vroege start valse start?”
Jacqueline Petiet-Kroon
Programma symposium
19:30 uur
20:15 uur
20:30 uur
20:45 uur
21:15 uur
21:45 uur
22:00 uur
Theorie prematuriteit & Praktijk prematuren poli,
Anja Colijn, kinderarts SZE
Ouders van John en Daniël, deel 1 (zwangerschap,
geboorte, behandeling)
Pauze
Ontwikkelingsgerichte zorg, Marja Suurd en
Jacqueline Kroon, neonatologieverpleegkundigen SZE
Video Interactie Begeleiding, Wilma Meijerink,
pedagogisch medewerker SZE
Ouders van John en Daniël, deel 2 (ervaringen na
ontslag)
Einde
De verschillende werelden van
pasgeborenen
Gezonde pasgeborene
Pasgeborenen die intensieve behandeling
nodig hebben
De doelgroep van deze avond:
Kinderen die te vroeg en / of te licht zijn geboren
voor hun zwangerschapsduur.
Ook wel prematuren en dysmaturen genoemd
Doel symposium
• Kennisvergroting van pre-en
dysmaturiteit.
• Inzicht in de werkwijzen van de
aangeboden zorg tijdens opname in
het Scheperziekenhuis
• Kennis van de problemen waar deze
groep kinderen mee te maken kan
krijgen.
Risicofactoren prematuriteit en/of
dysmaturiteit
Risico op:
• Ademhalingsproblemen
• Buikproblemen
• Problemen in de bloedsomloop
• Neurologische problemen
• Scheidingsproblematiek
Behandelingen
• Beademing
• Operaties
• Monitor
• Infusen
• Onderzoeken
• Medicaties
Gevolgen prematuriteit en/of
dysmaturiteit
Kind
• Mentaal
• Motorisch
• Psychosociaal
• Fysiek
Ouders
• Psychisch/ psychosociaal
• Ouder kind interactie
Take home message
• Kennis van prematuriteit en /of dysmaturiteit geeft een duidelijk
beeld wat deze kinderen en hun ouders in hun opnametijd moeten
doormaken.
• Na ontslag komen de kinderen en hun ouders voor een nieuwe
uitdaging te staan. Door het aan bieden van een Prematurenpoli
kunnen de ouders en hun kind “zorg op maat” krijgen. Er worden
zoveel mogelijk ( als kan) afspraken gebundeld zoals : kinderarts , JGZ,
kinderverpleegkundige, oogarts , fysiotherapie, logopedie
• Prematurenpoli is in ontwikkeling, maar de intentie zal zijn:
Zorg doe je samen!!
Download