2011-06-07 Workshop 1 - Disha-groep

advertisement
Disha-groep
Duurzaam – Innovatief – Sociaal – Harmonisch – Antwerpen
Coöperatieve vennootschappen:
ook iets voor ondernemers in welzijn?
Factorij – Schaarbeek
07.06.2011
Wie zijn we?
Vier moedige mannen die elkaar niet kennen,
zullen aarzelen een leeuw aan te vallen.
Vier minder moedige mannen echter die elkaar
goed kennen en vertrouwen in elkaar hebben,
zullen dat onverwijld doen.
Uit: De gekookte kikker
Wie zijn we?
• 3 organisaties GHZ
• 1 organisatie GOB
• regio Antwerpen
Waar hebben we mekaar
leren kennen?
Organisaties komen elkaar tegen
op diverse fora:
• regionale overlegstructuren
• werkgeverskoepel
• lokaal overleg
Waarom zijn we gaan
samenwerken?
Organisaties lopen een traject van
veranderen vanuit gelijklopende
beweegredenen:
• organisaties staan voor interne en externe
veranderingsprocessen vanuit wijzigende
maatschappelijke context
–perspectief 2020
–wijzigend beleid sector tewerkstelling
• nieuwe financieringsmechanismen
–PGB
–Financiering tenders
• noodzaak tot meer professionalisering op niveau
bestuur en directie
Vanuit welke visie hebben we
elkaar gevonden?
Directie en kader leden vinden elkaar op
basis van een gedragen visie rond
ondernemen:
•
•
•
•
MVO - waardegedreven ondernemen
zoeken naar gemeenschappelijke meerwaarden
respecteren van verschillen en couleur locale
persoonlijke waardekaders directies
–vertrouwen in elkaar als personen – het moet klikken !
–open vizier – geen onderliggende belangenagenda
De eerste stappen
in het proces
De eerste stappen
in het proces
• Samenwerking krijgt eerst vorm rond
concrete operationele
samenwerkingsprojecten
• Nadenken over structuur en proces lopen
gelijktijdig
 betekent vertrouwen kunnen geven
aan het proces
…
De eerste stappen
in het proces
• Uittekenen van duidelijke missie en visie
voor het netwerk
• Expliciet kiezen voor lerend en innovatief
organisatiemodel voor het netwerk
 niet willen betonneren op voorhand
• Investeren in open relatie met
bestuursraden / netwerking
Wat vinden we belangrijk
in het verdere proces?
• Investeren in communicatie en
betrokkenheid tussen alle lijnen / niveaus
in de organisatie
• Uitwerken en borgen van heldere
werkprocessen en evaluatiesystemen
Succesverhalen
Succesverhalen
Wat zijn de ingrediënten om goed te
kunnen en te blijven samenwerken?
•
•
•
•
contacten en contracten
verticale en horizontale betrokkenheid
vergader (technische) elementen
procesbegeleiding
Succesverhalen
Wat hebben wij tot heden al
gerealiseerd?
• projecten
• producten
Projecten
Wat zit er in de pijplijn?
•
•
•
•
administratieve en logistieke processen
onderzoek en ontwikkeling
diversiteitbeleid
zorgstrategische commissie
Producten
Enkele voorbeelden
• bedrijfsgeneeskundig onderzoek
Producten
Enkele voorbeelden
• kopieerapparaten
Producten
Enkele voorbeelden
• aangepast paardrijden
Producten
Enkele voorbeelden
• creatie van leerwerkplaatsen
Operationalisering
5 fasen:
•
•
•
•
•
pioniersfase
rustfase
doorstartfase
uitbreidingsfase
consolideringsfase
Consolidatie: uitgangspunten
•
•
•
•
•
niet vrijblijvend
open netwerk
pariteit
behoud eigen identiteit
strategische en operationele doelstellingen
Aanpak
•
•
•
•
verkennend mandaat RVB
externe expertise
voorstel rechtspersoon
oprichting stuurgroep:
uitwerking statuten en HH-reglement
• goedkeuring resp. R’nVB
• implementatie (notariële akte, publicatie
statuten, …
Juridische & fiscale aspecten
•
•
•
•
•
•
rechtspersoonlijkheid
BTW-implicaties
beslissingsbevoegdheid
financiële inbreng
flexibiliteit
in- en uittreding
Waarom kiezen wij CVBA-SO?
• geen feitelijke vereniging
–
–
–
–
hoofdelijke aansprakelijkheid
handtekeningbevoegdheid
fiscale transparantie
latere toetredingen
Waarom kiezen wij CVBA-SO?
• geen zuivere handelsvennootschap
– BTW-implicaties
– sluit niet aan bij doel van netwerk
Waarom kiezen wij CVBA-SO?
• geen VZW
– activiteiten & diensten die aan de leden
aangeboden zullen worden, zijn te
beschouwen als commerciële activiteiten
– gezamenlijk realiseren van
ondersteunende diensten sluit niet aan
bij maatschappelijk doel van de
vereniging
– financiële inbreng wordt niet vergoed
Waarom kiezen wij CVBA-SO?
Dus: CVBA-SO …
• Makkelijk in- en uittreden van vennoten
• Gelijkheid tussen de partners te garanderen
• Mogelijkheid om de verschillende financiële
inbreng door de leden te valoriseren
• Mogelijk regime van de rechtspersonenbelasting
(indien geen dividend-uitkering!)
Wij luisteren graag …
naar jullie vragen
Download