Interne standaard

advertisement
Door: Sam Compiet
Inhoud
 Inleiding
 Principe
 Eisen aan interne standaard
 Uitvoering
 Berekening
 Grafiek
 Samenvatting
 Conclusie
Inleiding
 Een interne standaard is een hulpstof die veel bij
analytische en chemische bepalingen wordt gebruikt.
Om uit te zoeken of er fouten in het apparaat zitten.
Principe
 Bij de interne standaardmethode wordt aan het monster en aan alle standaarden een extra
stof toegevoegd, de interne standaard. Deze stof wordt tegelijk met de te bepalen stof
gemeten. Wanneer er geen storingen zouden optreden zou bij elke meting een gelijke waarde
voor de interne standaard gemeten moeten worden. Treedt er wel een storing op, dan is dit
aan de meting van de interne standaard te zien en kan er worden gecorrigeerd. De correctie
vindt plaats door het signaal van de te bepalen stof te delen door het signaal van de interne
standaard
Sx
Sinterne standaard
en dit uit te zetten in grafiek.
Eisen aan interne standaard
 Monster
 Zelfde eigenschappen
 Storen
Uitvoering
 Je voegt een stof waarvan je de concentratie weet aan je
standaardreeks toe, en gaat dat dan aanbieden aan een
apparaat. Als het goed is zou je dan een waarde
moeten vinden die gelijk is aan het gene wat je in de
standaard doet.
Berekeningen
Ρ (Ca)
in mg.l-1
I (Ca)
I (Li)
I (Ca)_
I (Li)
0,0
0,0
25,1
0,000
10,0
10,4
25,8
0,403
20,0
19,5
24,3
0,802
30,0
30,0
25,0
1,200
Monster
15,2
24,0
0,633
Grafiek zonder Interne standaard
Grafiek zonder Interne standaard
35.0
y = 0.9907x + 0.117
R² = 0.9993
30.0
concentratie bekend
25.0
20.0
Series1
monster
15.0
Linear (Series1)
10.0
5.0
0.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
concentratie gemeten
25.0
30.0
35.0
Grafiek met Interne standaard
Grafiek met Interne standaard
1.400
y = 0.04x + 0.0014
R² = 1
1.200
I (Ca)__
I (Li)
1.000
0.800
Series1
monster
0.600
Linear (Series1)
0.400
0.200
0.000
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
concentratie gemeten
25.0
30.0
35.0
Samenvatting
 Principe
 Eisen aan interne standaard
 Uitvoering
 Berekening
 Grafiek
Conclusie
 Het bepalen van stoffen is nauwkeuriger als je een
interne standaard mee neemt.
 Het is ook goed om een analist of een apparaat te
controleren, want er moet precies uitkomen wat je er
in hebt gestopt.
Zijn er nog vragen?
Download