uitvoerkampioen

advertisement
ECONOMIE
UITVOERKAMPIOEN
Ondanks onze bescheiden schaal, zijn we de
elfde grootste exporteur op wereldvlak. Om
een en ander in perspectief te zetten: de
waarde van onze export is een kwart van
die van de Verenigde Staten, de grootste exporteur ter wereld.
In verhouding tot de grootte van de economie (het bbp), is België internationaal zelfs
de meest handeldrijvende natie. Wordt ook
de handel in diensten meegerekend, dan
staan we nog op de derde plaats, na
Luxemburg en Ierland.
De sterke afhankelijkheid van de internationale handel betekent dat de Belgische
bedrijven internationaal moeten kunnen
concurreren. Ze moeten kunnen uitpakken
met vernieuwende producten, met een hoge kwaliteit en tegen een prijs die interessant is. Ze slagen daarin, ondanks de hoge
loonkosten, dankzij de hoge productiviteit
van de Belgische werknemers. Maar het is
een voortdurend gevecht. Het gebeurt geregeld dat een bedrijf in België de deuren sluit
en verhuist naar een land waar de produc-
GRAFIEK 19
GRAFIEK 18
GRAFIEK 17
Geografische spreiding uitvoer
tiekosten lager liggen, bijvoorbeeld omdat
de lonen er minder hoog zijn. Belgische bedrijven verkopen hun producten wereldwijd. Maar het grootste deel van de uitvoer
gaat toch naar de andere lidstaten van de
Europese Unie. Onze belangrijkste uitvoerproducten? Auto’s (Ford Genk, Opel
Antwerpen, Volvo in Gent en VW in Vorst),
chemische producten (BASF en Bayer in
Antwerpen) en diamant.
Belangrijkste klanten België
Geografische spreiding invoer
aandeel in totale uitvoer
1. Frankrijk
17,6 %
2. Duitsland
16,7 %
3. Nederland
2,5 %
4. Verenigd Koninkrijk
9,9 %
5. Verenigde Staten
5,9 %
6. Italië
5,5 %
7. Spanje
3,6 %
2%
8. Luxemburg
81 %
8,5 %
7,4 %
1,9 %
0,5 %
Europa
Azië
Amerika
Afrika
Oceanië
9. Israël
1,9 %
10. India
1,7 %
0
5
10
15
20
Bron: BDBH
25
Bron: BDBH
GRAFIEK 21
GRAFIEK 20
Belangrijkste leveranciers België
75,5 %
11,5 %
9,7 %
2,8 %
0,5 %
Europa
Azië
Amerika
Afrika
Oceanië
GRAFIEK 22
Belangrijkste uitvoerproducten
aandeel in totale uitvoer
Bron: BDBH
Belangrijkste invoerproducten
aandeel in Belgisch invoerpakket
aandeel in Belgisch exportpakket
1. Nederland
17,4 %
1. Auto’s
13,3 %
1. Machines en toestellen
18,1 %
2. Duitsland
16,4 %
2. Mechanische machines
9,5 %
2. Chemische en farmaceutische producten 15,3 %
3. Frankrijk
12,6 %
3. Diamant en edelstenen
7,8 %
3. Vervoermaterieel
12,9 %
4. Verenigd Koninkrijk
8,5 %
4. Kunststoffen
7,3 %
4. Olieproducten
9,5 %
5. VS
7,5 %
5. Elektrische machines
6,7 %
5. Diamant en edelstenen
6,8 %
6. Italië
3,9 %
6. Chemische stoffen
5,7 %
6. IJzer en staal
6,8 %
7. Japan
2,9 %
7. Minerale brandstoffen
4,6 %
7. Kunststoffen
5,7 %
8. Ierland
2,2 %
8. IJzer en staal
4,4 %
8. Textiel
4,8 %
9. Zweden
2,1 %
9. Farmaceutische producten
3,4 %
9. Voedingsproducten
3,8 %
10. China
2,1 %
10. Papier en karton
1,9 %
10. Papierwaren
2,8 %
0
5
10
15
20
25
Bron: BDBH
0
5
10
15
20
25
Bron: BDBH
0
5
10
15
20
25
Bron: BDBH
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | |
< 17 februari 2003 | De Standaard | 7 >
Download