module Module 2

advertisement
PGO-leidraad Algemene Natuur Wetenschappen
module
Module 2: Biosfeer
Lauren Bertaux, Rosa Starremans &
Groepsleden Bente Janssen
Artikel (titel)
‘Missie naar de mantel’ ( nwtmagazine september 2012)
1. Verhelder onduidelijke termen en begrippen
Extremofielen: organisme dat in extreme omstandigheden leeft.
Machinerieën: verzameling van machines of machineonderdelen.
Seismische: op aardbevingen betreffend.
Significant: statistisch
Platentektoniek: Het uiteendrijven en weer samenkomen van de 12 grote schollen waarin de
aardkorst is verdeeld.
Controversieel: omstreden, zichzelf tegensprekend.
Convectiestromen: een hele langzame circulatie van materiaal die word aangedreven door verschil
in dichtheid en temperatuur in het mantelmateriaal van de aarde.
Nutriënten: voedingsstoffen voor planten.
Offshore-boren: op zee boren.
2. Definieer het centrale probleem / vraag van het artikel:
Waaruit bestaat de aardmantel en wat is er allemaal te vinden?
3. Analyseer het artikel / de rode draad:
Dit artikel gaat erover dat we erg weinig weten van de aardmantel en geologen hier nu
verandering in willen brengen.
Dit wilden ze met de Chikyu, een soort Japans schip. Hiermee wilden ze door de aardkorst heen
boren om monsters te verzamelen van de aardmantel.
Dit was niet de eerste poging om meer over de mantel te weten te komen. Eerder al werd ontdekt
dat de diepgelegen gesteenten anders van samenstelling moesten zijn en andere fysische
eigenschappen moest hebben dan het gesteente van de aardkorst.
Ook weten ze dat de diepte waarop de grens van de aardmantel ligt nogal varieert.
Maar niemand is nog verder gekomen dan een derde van de dikte van de aardkorst.
Ze hebben daardoor alleen een vaag idee over wat er zich allemaal afspeelt in de mantel.
Wat onderzoekers ook zouden kunnen ontdekken in de aardmantel is waarschijnlijk leven.
Recente ontdekkingen zeggen dat er Extremofielen kunnen leven onder de omstandigheden in de
aardmantel. Er heerst daar een erg hoge druk, maar daar hebben Extremofielen geen moeite mee.
Niet de druk maar juist de temperatuur is bepalend.
Ook kunnen monsters van de aardmantel meer vertellen over de rol van microscopisch leven in de
evolutie van de aarde. Want het is namelijk dus mogelijk dat het leven al vroeg in de geschiedenis
van de aarde de samenstelling van de aardmantel heeft veranderd.
4. Orden de ideeën uit de analyse van het probleem
Idee 1: Er is hoogstens een vaag idee van wat er zich afspeelt in de aardmantel.
Idee 2: Wellicht wordt er leven ontdekt in de aardmantel.
Idee 3: Niet druk, maar temperatuur is bepalend of er leven is in de aardmantel.
Idee 4: Het is mogelijk dat het leven al vroeg in de geschiedenis van de aarde de samenstelling van
de aardmantel erg heeft veranderd.
5. Formuleer leerdoelen:
1. Kunnen bepaalde grotere organismen ook leven in de aardmantel?
2. Aan welke factoren moet iets voldoen om er leven te creëren?
3. Waarop zijn de ideeën van de aardmantel gebaseerd als er zo weinig bekend is?
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards