File - Portfolio Aardrijkskunde Nele Mertens

advertisement
Groep 1: Relief
JULLIE GAAN HET RELIËF VAN SUB-SAHARA-AFRIKA ANALYSEREN.
VUL DE OEFENINGEN IN HET WERKBOEK ZO NAUWKEURIG MOGELIJK IN.
DE DELEN DIE JULLIE MEDESTUDENTEN GAAN INVULLEN, ZULLEN OOK
OP SMARTSCHOOL TE VINDEN ZIJN. VERGEET ZE ZEKER NIET IN TE
VULLEN NAAR DE EXAMENS TOE!
VEEL SUCCES
Opdracht 1 – OEFENING 5 p.109
Maak deze oefening in jullie werkboek.
 Raadpleeg de reliëfkaart van Afrika in je Atlas. Vul aan.
Atlas p.106-107
 Situeer de bekkens met hun nummer op de kaart
Rivierbekken = Een stroomgebied, drainagebekken of rivierbekken is het gebied dat zijn water via
een rivier afvoert.
 Situeer de reliëfeenheden
 Vervolledig het West-Oost profiel op de evenaar
Zie bijlage extra figuur google earth
 Delen breukgebieden
Slenk en horst = Magma wordt bij de aardkern opgewarmd en gaat dan in een stroom onder druk
omhoog naar de aardmantel. Dit noemt men een stijgende convectiestroom. Als deze bij de
aardmantel aankomt, komt deze onder zeer grote druk te staan. De aardmantel trekt dan krom en
scheurt. Na dit scheuren zakken de zware stukken van de aardmantel (de stukken oceaanbodem,
want die zijn van basalt, zwaar gesteente) en vormen slenken. De gedeeltes die op normale
hoogte blijven of zelfs iets stijgen noemt men horsten en bestaan uit continentale stukken
aardmantel dat bestaat uit graniet.
Download