Voorbeeld evaluatieformulier

advertisement
Voorbeeld evaluatieformulier
Met dit evaluatieformulier kunt u het project en de actiepunten evalueren.
Datum:
Ingevuld door:
Doelen actieplan
1. Wat waren de doelstellingen van het afgelopen jaar?
Pak de actieplannen erbij en kijk welke doelen gesteld waren.
2. Waren de doelstellingen toetsbaar geformuleerd?
0 Ja
0 Nee
Toelichting:
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
3. Welke doelstellingen zijn bereikt?
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
4. Welke doelstellingen zijn niet bereikt en waarom niet?
Denk hierbij aan:

Samenstelling projectgroep

Geld

Tijd

Samenwerking met andere partijen (wijkorgaan, inspectiebureaus)

Externe factoren (ziekte, reorganisatie, verbouwing, etc.)
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
Evaluatieformulier veiligheidsmanagementsysteem in de wijk
Projectmanagement
5. Was het budget afdoende?
0 Ja
0 Nee
Toelichting:
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
6. Is er een goede tijdsplanning gemaakt?
0 Ja
0 Nee
Toelichting:
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
7. Is de tijdsplanning/doorlooptijd gehaald?
0 Ja
0 Nee:
Toelichting:
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
8. Zijn alle actiepunten op tijd gestart?
0 Ja
0 Nee
Toelichting:
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
Evaluatieformulier veiligheidsmanagementsysteem in de wijk
9. Waren er voldoende uren beschikbaar?
0 Ja
0 Nee
Toelichting:
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
10. Was er voldoende voorbereidingstijd voor de actiepunten?
0 Ja
0 Nee
Toelichting:
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
11. Informeerde de verantwoordelijke (projectleider) de betrokkenen voldoende en tijdig over
0
0
0
het doel, specifieke taken, eventuele wijzigingen en voortgang?
Ja
Niet altijd
Nee
Toelichting:
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
12. Was het duidelijk welke verantwoordelijkheden bij welke personen lagen?
0 Ja
0 Nee
Toelichting:
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
Evaluatieformulier veiligheidsmanagementsysteem in de wijk
Samenwerking
13. Hoe was de samenwerking met/ondersteuning van
a.
Wijkorgaan
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
b.
Dagelijks bestuur en gemeenteraad
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
14. Wat waren succesfactoren?
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
15. Wat waren knelpunten?
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
16. Aan welke verbeterpunten wordt komend jaar gewerkt?
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
17. Met welke doelen van het afgelopen jaar wordt verder gegaan?
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
..........................................................................................................…………………………….
Download