Hulp bij programma`s voor schoolklassen

advertisement
Hulp bij programma's voor schoolklassen
Vacat urenummer: 11197
Organisat ie: Gelders Geologisch Museum
Het museum werkt met een bepaald stramien voor de keuzeprogramma' s voor scholen. Het
lesprogramma wordt aangepast aan de leef tijd en de wensen van de school. Je helpt de kinderen
tijdens de les bij de opdrachten.
Werktijden
Door de week
Overdag, in overleg
Het programma duurt twee uur excl. voorbereiding! Tijdens schooluren.
Uitgebreide taakomschrijving
De kinderen krijgen les in het museum over allerlei geologische onderwerpen, zoals bijv. vulkanisme. Als
begeleider help je de kinderen vooral bij het maken van de opdracht en. Gaandeweg word je verder
ingewerkt en is het mogelijk om zelfst andig les t e geven, t enminst e als je dat wilt .
Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Je moet het leuk vinden met kinderen t e werken.
Belangst elling voor geologie is gewenst .
Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Het werk is de moeit e waard omdat de kinderen eigenlijk alt ijd ent housiast zijn.
Biedt de organisatie scholing aan?
int ercollegiale scholing en lezingen
Vacature
Organisatie
Doelgroep
Jeugd 6 - 18 jaar
Sector
Jeugdwerk 4-12
Activiteit
Kinderen- en Jongerenwerk
Aantal vrijwilligers
11-50
Rolstoeltoegankelijk
nee
Aantal beroepskrachten
Geen
Werkdagen
Door de week
Vrijwilligersovereenkomst
nee
Dagdeel
Overdag, in overleg
Verzekering
WA
Korte klus
nee
Reiskostenvergoeding
nee
Proeftijd
nee
Vrijwilligersvergoeding
nee
VOG gevraagd
nee
Onkostenvergoeding
nee
Geschikt voor anderstalige
nee
Doelstelling organisatie
Het bevorderen en verbreiden van kennis en het wekken van belangstelling voor de geologie, mineralogie, petrologie en de
paleontologie.
Wijk
Buit en Arnhem
Vacaturenummer
11197
Contactgegevens
Gelders Geologisch Museum
Parkst raat 32
6881 JG Velp
www.geologischmuseum.nl
Andre van Sisseren
06 229 36 999
[email protected]
Download