PowerPoint Presentation - NHG

advertisement
Disclosure belangen NHG spreker
(Potentiële) belangenverstrengeling
n.v.t.
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties
met bedrijven
n.v.t.
Sponsoring of onderzoeksgeld
Honorarium of andere (financiële) vergoeding
Aandeelhouder
Andere relatie, namelijk …
Novicare
Pijn bij ouderen in het
verpleeghuis
Charlotte Griffioen
Jacobijn Gussekloo, Wilco P. Achterberg,
Monique A.A. Caljouw
LUMC, Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde
Inleiding
•
•
Ongeveer 50% van ouderen in verpleeghuis
heeft pijn
Pijn heeft grote impact op kwaliteit van leven
Vragen:
• Wat is de prevalentie van pijn?
• Wat is de impact van pijn op kwaliteit van
leven, analgetica gebruik en
zorgafhankelijkheid?
Methode
•
•
•
•
Cross-sectionele studie
925 ouderen uit 21 verpleeghuizen
(leeftijd 84 jaar, 76% vrouw,
83% verblijvend op een PG-afdeling).
Pijn en Kwaliteit van leven (EQ-5D) en
zorgafhankelijkheid (CDS) via vragenlijsten
Analgetica gebruik uit dossier
Resultaten
•
•
•
•
52% van de ouderen in het verpleeghuis
heeft pijn
13% heeft ernstige pijn, vaker op somatische
afdeling dan PG (21% vs 12%, p=0,004)
43% van de ouderen in het verpleeghuis met
ernstige pijn krijgt geen analgeticum
voorgeschreven
Geen relatie tussen aanwezigheid pijn en
zorgafhankelijkheid
Geen pijn
Matige pijn
OR (95% CI)
Ernstige pijn
p
OR (95% CI)
p
Mobiliteit
Geen problemen
1
1
Enige problemen
1
2.0 (1.3-2.9)
<0.01
3.2 (1.6-6.3)
<0.01
Bedlegerig
1
2.5 (1.2-5.2)
0.01
11.4 (4.3-30.6)
<0.01
Zelfzorg
Geen problemen
1
1
Enige problemen
1
1.6 (0.7-3.7)
0.24
6.8 (0.8-57.5)
0.08
Niet in staat
1
1.3 (0.6-3.1)
0.49
6.4 (0.7-54.9)
0.09
Dagelijkse activiteiten
Geen problemen
1
1
Enige problemen
1
1.2 (0.8-1.8)
0.45
0.9 (0.4-1.7)
0.65
Niet in staat
1
1.1 (0.7-1.8)
0.69
1.4 (0.7-3.0)
0.34
Angst/depressie
Geen klachten
1
1
Enige klachten
1
1.6 (1.2-2.2)
<0.01
1.9 (1.1-3.2)
0.01
Ernstige klachten
1
2.1 (1.3-3.5)
<0.01
4.1 (2.1-8.2)
<0.01
Gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, type van zorg en medische voorgeschiedenis
Conclusie
•
Pijn komt veel voor bij ouderen in verpleeghuis en
wordt regelmatig niet (optimaal) behandeld
•
Herkenning en behandeling van pijn bij ouderen in
verpleeghuis verdient aandacht
•
Ook onderzoek van Hunt (2015) toont aan dat pijn
bij meer dan de helft van de thuiswonenden
kwetsbare ouderen aanwezig is
Download