droogzetter nafpenzal® 3d nafpenzal® 3d

advertisement
Suspensie voor intramammair gebruik voor runderen
DIERGENEESMIDDEL
20 INJECTOREN
NAFPENZAL 3D
®
D
R
O
O
G
Z
E
T
T
E
R
D R O O G Z E T T E R
NAFPENZAL 3D
®
Suspensie voor intramammair gebruik voor runderen
Samenstelling: Per polyethyleen injector van 3 gram:
Dihydrostreptomycine (als dihydrostreptomycinesulfaat)
100 mg
Nafcilline (als nafcillinenatrium monohydraat)
100 mg
Procaïnebenzylpenicilline
300 mg
Indicaties
– Droogzetten van drachtige runderen en vetweiders.
– Routinematige toediening bij het droogzetten, ter behandeling van bestaande subklinische infecties
veroorzaakt door streptokokken, stafylokokken en gevoelige Gram-negatieve organismen zoals
Escherichia coli en corynebacteriën (= Trueperella pyogenes).
– Behandeling van subklinische infecties met streptokokken, stafylokokken, gevoelige Gram-negatieve
organismen zoals Escherichia coli en corynebacteriën (= Trueperella pyogenes) tijdens de eerste twee
weken van de droogstand.
Contra-indicaties
Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor
(één van) de werkzame bestanddelen.
Bijwerkingen
Incidenteel kan een allergische reactie voorkomen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige
reacties vaststelt die niet op deze omdoos worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
Dosering en toediening
Intramammair. Aan het begin van de droogstand 1 injector per kwartier.
Waarschuwingen
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient:
– In verband met sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact
vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.
Gebruik tijdens dracht of lactatie:
– Het product is geïndiceerd voor gebruik tijdens de dracht.
– Niet gebruiken tijdens de lactatie.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
– Bij gelijktijdig gebruik van β-lactam antibiotica en aminoglycosiden treedt synergisme op.
– Niet combineren met bacteriostatische middelen.
Onverenigbaarheden:
– Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, moet het middel niet met
andere diergeneesmiddelen worden vermengd.
Bewaring
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C. Beschermen tegen bevriezing.
Verwijdering
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in
overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
PSA020237 03
235x116x102mm
CMYK
149793 R2
D R O O G Z E T T E R
NAFPENZAL 3D
®
Suspensie voor intramammair gebruik voor runderen
DIERGENEESMIDDEL
20 INJECTOREN
D R O O G Z E T T E R
NAFPENZAL 3D
D R O O G Z E T T E R
Wachttermijnen
(Orgaan)vlees: 15 dagen
Melk:
– 48 dagen na toediening bij een droogstand
korter dan 46 dagen,
– 2 dagen na afkalven bij een droogstand
gelijk aan of langer dan 46 dagen.
®
Suspensie voor intramammair gebruik voor runderen
DIERGENEESMIDDEL
20 INJECTOREN
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
REG NL 9705
20 mei 2014
UDD
Registratiehouder
Intervet Nederland B.V.
Postbus 50
5830 AB Boxmeer
Toepassingsmogelijkheden Duo Dop
Batch:/EXP:
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards