te behandelen ziekten nosema apis ceranae amoebeziekte

advertisement
ZIEKTEN VAN DE BIJ
Onderdelen 6.1 – 6.5, 7.2 en 8.1
Cursus Bijengezondheid
HENK VAN GERWEN
JAN CARIS
16 FEBR. 2013
TE BEHANDELEN ZIEKTEN






NOSEMA
 APIS
 CERANAE
AMOEBEZIEKTE
TRACHEEËNMIJT
ROER
MEIZIEKTE
DE BIJENLUIS
16 FEBR. 2013
ZIEKTEN VAN DE BIJ


NOSEMA APIS

Ziektebeeld

Verspreiding

Maatregelen
NOSEMA CERANAE

Ziekteeld

Verspreiding

Maatregelen
16 FEBR. 2013
1
NOSEMA
-Apis (A)
-Ceranae (C)
Veroorzaker
Wanneer
N.A.Zander (A)
N. Ceranae (C)
Voorjaar en nazomer (A)
Gehele jaar (C)
Ziektebeeld
Krabbelaars
Verspreiding
Zwermen
Drupelvorm.ontlasting
Verenigen
Vervliegen
Diagnose
Laboratorium
Maatregelen
Goede dracht
Kleur middendarm
Ontsmetten materialen
Schone drinkplaats
ZIEKTEN VAN DE BIJ

AMOEBEZIEKTE
Protozoa

Kogelronde cysten

Verstoppen buizen
van Malpighi

16 FEBR. 2013
1
NOSEMA
AMOEBEZIEKTE
-Apis (A)
-Ceranae (C)
Veroorzaker
Wanneer
N.A.Zander (A)
Eencellig dierlijk
N. Ceranae (C)
organisme (protozoa)
Voorjaar en na-
Voorjaar
zomer (A)
Gehele jaar (C)
Ziektebeeld
Krabbelaars
Gele ontlasting
Drupelvorm.ontlasting
Diarree
Verspreiding
Zwermen
Diarree in de kast
Verenigen
Vervliegen en roverij
Vervliegen
Diagnose
Laboratorium
Laboratorium
Kleur middendarm
Verstopping buizen
van Malpighi
Maatregelen
Goede dracht
Sterke volken
Ontsmetten materialen
Ontsmetten materialen
Schone drinkplaats
Schone drinkplaats
ZIEKTEN VAN DE BIJ

TRACHEEËNMIJT
Kruipers

In eerste paar
tracheeen

Bestrijding: zie
varroabestrijding

16 FEBR. 2013
1
NOSEMA
AMOEBEZIEKTE
-Apis (A)
MIJTZIEKTE
Acarapis
-Ceranae (C)
Veroorzaker
Wanneer
N.A.Zander (A)
Eencellig dierlijk
Tracheeënmijt
N. Ceranae (C)
organisme (protozoa)
acarapis woodi
Voorjaar en na-
Voorjaar
Einde winter
Krabbelaars
Gele ontlasting
Krabbelaars
Drupelvorm.ontlasting
Diarree
Onrustige volken
Zwermen
Diarree in de kast
K-vleugels
Zwermen
Verenigen
Vervliegen en roverij
Verenigen
zomer (A)
Gehele jaar (C)
Ziektebeeld
Verspreiding
Vervliegen
Diagnose
Maatregelen
Vervliegen
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Kleur middendarm
Verstopping buizen
Verstopping eerste paar
van Malpighi
tracheeën
Goede dracht
Sterke volken
Varroabestrijding
Ontsmetten materialen
Ontsmetten materialen
afdoende
Schone drinkplaats
Schone drinkplaats
ZIEKTEN VAN DE BIJ

ROER







Slecht voer
Te late inwintering
Rustverstoring
Treedt op in februari/maart
Volken zijn onrustig
Bijen kunnen niet vliegen
Overal in de kast en op de raten bruine
vlekken van uitwerpselen
16 FEBR. 2013
2
ROER
Veroorzaker
Slecht wintervoer
Rustverstoring in de winter
Te laat voeren (open voer)
Wanneer
Februari/maart
Ziektebeeld
Onrustige bijen
Krabbelaars
Uitwerpselen in het volk
Verspreiding
Kan niet aan andere volken
worden overgedragen
Diagnose
In kast en op raten
uitwerpselen
Maatregelen
Op kunstraat zetten
Suikerwater voeren
Raten verwijderen
Evt. opruimen
ZIEKTEN VAN DE BIJ

MEIZIEKTE
Geen echte ziekte

Tekort aan water

Verstopping darm

Alleen in voorjaar

16 FEBR. 2013
2
ROER
MEIZIEKTE
Veroorzaker
Slecht wintervoer
Samenloop
omstandigheden
Rustverstoring in de winter
Te laat voeren (open voer)
Geen ziekte maar
watergebrek
Wanneer
Februari/maart
In het voorjaar
Ziektebeeld
Onrustige bijen
Kruipers
Krabbelaars
Verlammingsver-
Uitwerpselen in het volk
schijnselen
Verspreiding
Kan niet aan andere volken
worden overgedragen
Niet besmettelijk
Diagnose
In kast en op raten
Gele ontlasting
uitwerpselen
bestaande uit
vastgeklonterde
stuifmeelkorrels
Op kunstraat zetten
Voeren met suikerwater
Suikerwater voeren
Zorgen voor drinkplaats
Maatregelen
Raten verwijderen
Evt. opruimen
ZIEKTEN VAN DE BIJ

BIJENLUIS
Vleugelloze
vlieg

Voortplanting in
de raten

Geen direct
nadeel voor
bijen

16 FEBR. 2013
2
ROER
MEIZIEKTE
BIJENLUIS
Veroorzaker
Slecht wintervoer
Samenloop
omstandigheden
Braula coeca Een
vleugelloze vlieg
Te laat voeren (open voer)
Geen ziekte maar
watergebrek
(6 poten)
Wanneer
Februari/maart
In het voorjaar
Gehele jaar
Ziektebeeld
Onrustige bijen
Kruipers
Krabbelaars
Verlammingsver-
Luizen zitten op moer
en bijen.
Uitwerpselen in het volk
schijnselen
Verspreiding
Kan niet aan andere volken
worden overgedragen
Niet besmettelijk
Zwermen
Verenigen
Vervliegen
Diagnose
In kast en op raten
Men kan de luis met
het blote oog zien
uitwerpselen
Gele ontlasting
bestaande uit
vastgeklonterde
stuifmeelkorrels
Op kunstraat zetten
Voeren met suikerwater
Geen.
Suikerwater voeren
Zorgen voor drinkplaats
Bijen ondervinden
geen nadeel van de
luis.
Rustverstoring in de winter
Maatregelen
Raten verwijderen
Evt. opruimen
Witte gangen in
celdeksels
ZIEKTEN VAN DE BIJ
•
•
TEKSTWIJZIGINGEN- EN
AANVULLINGEN
Zie tekstfile.
16 FEBR. 2013
Download