De winter van 1956 - Natuurtijdschriften

advertisement
De
In Scandinavië
de
november
december
de 30ste
het
koude
daar
was
drong
vorst.
stormachtige oostenwind
De
31
januari
zie
ook
de
door
zijn
tuur
1
voor
ming
Dit
vorst
De
enkele
was
dagen
op
2
febr.
3
ten
storingen
maar
de wind
30
en
ook
weer
aan
de
het
was
nam
weer
-26,8º
18º
verdragen
Op
Diepe
de
watervogels
vloeide
Frankrijk
in
en
trek
van
uit
en
Na
temperatude 7e kwam
de noordhoek,
de
was
Het
(Gr.).
op
de
16de
25
tot
koude
Er
febr.
algemeen
veel
niet
tamelijk goed
te
in
dat
meer
nog
ijs snel verdwenen.
en
lucht
de
NW.
ervoor,
de temp.
dagen
en
het
vanuit
zorgden
en
flink
het kwik
dooi
kwam
we
27 febr.—5
Engeland
via
verwachtten
mrt.
vooral
in
de
terug-
Engeland (kieviten, spreeuwen).
in
Na
6
mrt
Noorden,
sneeuw.
het
vroor
temp.
was
aan
steeg
de
land
ons
de Rivièra.
hogere
de
sneeuw
zachte
dagen
laagste
het
depressies
steeg
bijzonder
was.
volgende
naar
dagen
viel
hield
over
febr.
26
27ste
febr.
normaal!
zodat
wind,
de
De Bilt
in
koude
echter
was
16
op
Bijna overal
Uithuizermeeden
te
onder
Deze
om
20º;
gemiddelde
de
ijsvor-
toe
dan
meer
1956
worden.
te
streng
De
enkele
lucht
van
16º onder
dagen daarna brach-
echter
in
dat
geheel
over
febr.
Op
ren,
koude
zeer
elke
voor
benevens
Na
ging.
kwamen reeds vele
nood.
zeer
gemiddelde
wonder,
snel
zeer
vooral
Men
waarop
aangegeven,
Geen
land.
ons
en
met
wind.
febr, —14º, dat is ruim
normaal.
tot
minimum tempera-
en
etmaalgemiddelde.
ons
waren
de harde
grafiek,
de maximum
dag
een
die da-
Op
naar
februari
1
en
mede
koud,
gaf
daalde snel
temperatuur
land
ons
koude lucht
zeer
in
en
ons
voor
ook januari
en
reeds in
bijzonder
bereikte
slechts lichte
echter
was
ingevallen
niet. December
zachte maand
tum
Rusland
en
winter
vroor
Deze
streng.
echter
winter
vorst
maal
na
en
sterk.
de
we
Dit
wind
weer
kwam
temp.
dat bleef
kregen
winden.
liep
de
zo
tot
17
naar
onder
mrt.
het
nor-
Daar-
mooi lenteweer met Z.O.
weer
stimuleerde
de
trek
Bijna
had
geheel Europa heeft
de koude,
van
eilanden kwam niet veel
echter
vorst
Italië
Frankrijk,
in
lijden
te
alleen op
ge-
de Britse
voor,
wel
resp.
febr.
te
Het
temp,
De Bilt —6.7°,
echter
1956
Zuid-Limburg
in
kouder
nog
febr.
van
de minste koude had
Vanaf
1735
heden
maand in De Bilt
koudste
Het
ter
is
febr.
zeer
alleen
andere
Nov.
was
jan.
1823
febr.
waren
1955, dec. 1955
en
in
het
—4,3°.
koudste
-7°, de
zal
interessant
deze winter
onderzoeken,
in
op
vooral
Zuid-Europa
dat deze win-
alle
was,
te
jan. 1956
De
de
gegevens
voor
de
boven
mrt
en
normaal,
weer
0.5°
zijn
de invloed
om
broedvogels
onze
te
die soorten, die
van
overwinteren.
voor
grafiek
Dagelijks
het
-5,7°.
onder normaal
maanden
was
met
met
merkwaardig,
was
met
de
was
1855
koud
terwijl Den
(—7,6°),
Helder
tot
0.3°
en
warm.
van
gem.
te
Z.O.
en
Europa.
De
1,1°, 2,2°
1956 9°
ontleend
Weerbericht
Maandelijks
gesteldheid
Labrijn:
het bovenstaande
zijn
in
van
Overzicht
Nederland
Elet klimaat
van
durende de laatste 234
het
aan
en
het
KNMI,
der Weers-
en
aan
dr A.
Nederland ge-
eeuw.
warm.
waren
P.B.
Jansen
i.
31
Download