1. Montgomery

advertisement
BURGERRECHTENBEWEGING IN DE ZUIDELIJKE STATEN VAN DE
VERENIGDE STATEN IN DE 20E EEUW
2014-2015
6de jaar ASO
Lindsay Borremans
1. Rassenscheiding in de 20ste eeuw
2. Montgomery-busboycot
1. Rosa Parks (1955)
- weigerde om plaats op bus af te staan aan
blanke
- werd gearresteerd
Reactie van Afro-Amerikaanse
Bevolking (Civil Rights
Movement)
1. Montgomery-busboycot
2. De boycot
-een boycot van het openbaar vervoer als protest tegen de scheiding
van rassen in bussen
- Afro-Amerikanen
verplaatsten zich:
• liftend
• met taxi’s
• via carpool-systemen
• met fietsen
• met ezels
• te voet
1. Montgomery-busboycot
2. De boycot
-de voetpaden langs de wegen waren
overvol, maar in de bussen zaten
nauwelijks passagiers
-na 13 maanden Boycot: overwinning
rassenscheiding op bus werd ongrondwettelijk verklaard
2. Martin Luther King jr.
1. Montgomery- busboycot: opkomst van een leider voor Civil Rights Movement
"We have no alternative but to protest. For many years we have shown an amazing patience.
We have sometimes given our white brothers the feeling that we liked the way we were being
treated. But we come here tonight to be saved from that patience that makes us patient with
anything less than freedom and justice."
(Martin Luther King jr., december 1955)
2. Martin Luther King jr.
1. Montgomery- busboycot: opkomst van een leider voor Civil Rights Movement
- Oprichting Southern Christian Leadership Conference” (SCLC):
Nationale instelling om visie van King en Civil Rights Movement
te coördineren
geweldloos protest om de burgerrechten te laten hervormen
2. Martin Luther King jr.
2. “ I have a dream”
"I have a dream that my four children will one day live in a nation
where they will not be judged by the color of their skin but by the
content of their character."
(Martin Luther King jr., 28 augustus 1963)
2. Martin Luther King jr.
3. Overwinningen en erkenningen
-Civil Rights act (1964): verbood belangrijkste vormen van
discriminatie
-Voting Rights act (1965): gelijke stemrechten voor blanken en
zwarten
-Nobelprijs voor vrede (1964):
voor zijn vreedzaam protest
2. Martin Luther King jr.
4. Moord
- Op 4 april 1968 werd Martin Luther King jr. vermoord door een
scherpschutter
Download