Martin Luther King

advertisement
Martin Luther King.
"I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true
meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are
created equal.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves
and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table
of brotherhood.
I have a dream..."
Amerika, land of liberty… of toch niet?
Het was heel normaal, men deed het al zo lang: Zwarte mensen werden verkocht om dan voor
blanken te gaan werken: SLAVERNIJ. Toch waren er in 1860 mensen die dit verkeerd vinden. Er
kwam een burgeroorlog om de slaven te bevrijden.
Nog voor het einde van de oorlog, in 1863, werd de slavernij afgeschaft door president Lincoln.
Toch werden de zwarten nog steeds onderdrukt en ze waren nog steeds arm. De zwarten waren
alleen al door hun afkomst ondergeschikt aan om het even welke blanke. Aparte scholen,
banken, drankgelegenheden… veel minder betaald voor dezelfde job. Vrijwel geen kans om
een deftige opleiding te krijgen. Tot één man opstond voor hun rechten, Martin Luther King.
Wie was Martin Luther King en wat heeft hij gedaan?
Martin Luther King Jr. werd geboren op 15 januari 1929 in Atlanta.
Er kwam een busboycot want waarom dienden zwarten hun plaats af te staan aan blanken? En
er werden vergaderingen gehouden waarin Martin Luther King tot voorzitter gekozen werd van
de Montgomery Improvement Association. Als leider moest hij toespraken houden en de
mensen moed inspreken. Men wilde het heersende waardensysteem veranderen, vastgeroeste
gewoontes breken. Alle mensen, van welke kleur ook, eisten gelijkwaardige behandeling en
gelijke kansen.
Hij waarschuwde de mensen voor de gevaren en hij wilde geen geweld. De mensen waren erg
enthousiast. Ze zetten de boycotactie door.
De blanken probeerden alles om de acties tegen te houden. En zo kwam Martin Luther in de
gevangenis terecht. Nadat hij op borg vrij was gekomen kreeg hij vele dreigementen. Één keer
hadden ze zelfs een bom in zijn huis gegooid, zijn vrouw en kind bleven ongedeerd.
1
Op 4 juni 1956 zei het Hooggerechtshof dat de rassenscheiding in de stadsbussen
ongrondwettig was. Door dit succes in Montgomery begonnen veel zwarten in het zuiden met
boycotacties en protesten.
In februari van het daaropvolgende jaar werd de Southern Christian Leathership Conference
opgericht. Weer werd Martin Luther tot voorzitter gekozen.
Na nog meer dreigementen, arrestaties en ontmoetingen ging het gezin King naar India voor
een maand waar zij Ghandi’s werkwijze over geweldloosheid bestudeerden.
Op 20 september 1962 wou James Meredith, een zwarte man, zich laten schrijven bij de
universiteit van Mississippi. En dit is hem gelukt! Op 1 oktober kon hij naar de campus gaan, maar
wel onder begeleiding van de politie!
Op zijn 35e jaar kreeg Martin Luther King de Nobelprijs voor de Vrede
Volgens de wet mochten de zwarten stemmen, maar alleen als ze waren ingeschreven, maar
dat gebeurde nooit. De protesten begonnen, maar de demonstranten werden steeds in elkaar
geslagen en gearresteerd door de blanken. President Johnson ondertekende op 6 augustus de
wet op het Kiesrecht. Zwarten mogen dus gaan kiezen!
In de Masonic Temple in Memphis, hield King op 3 april 1968 zijn laatste toespraak, getiteld ‘’Ik
ben boven op de berg geweest”. De volgende dag werd Martin Luther King neergeschoten op
het balkon van zijn kamer. Hij overleed in het St. Joseph Hospital aan een schotwond in zijn nek.
Waar geloofde Martin Luther King in?
Martin Luther King streed voor vrijheid en gerechtigheid. Zijn grote voorbeeld was Mahatma
Ghandi die ook streefde naar geweldloosheid bij protesten en wilskracht. Martin Luther heeft
meegewerkt aan de afschaffing van de apartheid in bussen en openbare gelegenheden.
Martin Luther King was dus tegen racistische discriminatie en voor geweldloosheid.
Waarin geloofde M. L. King?
Naar wie is hij genoemd?
Waarop baseerde King zijn geloof?
2
Welk verband is er tussen King en
Ghandi en Jezus ?
Op welke manier heeft zijn geloof
vruchten voortgebracht?
Wat kunnen King en Ghandi voor ons
vandaag, in onze multi-culturele
maatschappij, betekenen?
Kan je de idee van geweldloos verzet
ook in jouw leefwereld toepassen?
Wat kan de idee van gelijkwaardigheid
in een relatie betekenen?
Heeft een partner het recht zomaar
dingen te eisen van zijn partner? Vb.
teveel bezit leggen op de partner,
controleren, kopen…
Wat maakt ons vandaag onvrij?
Waar ben jij ‘slaaf van’?
Hoe zou jij je ketens kunnen breken?
Zijn er ook mensen of zaken die jij de
moeite waard vindt om je leven aan te
besteden? Of je leven te geven?
Wie geeft jou leven?
Hoe kan je geloof je daarbij helpen?
3
Download