Ouderavond vwo5 - Meridiaan College

advertisement
Welkom
Ouderavond klas 5 Vwo
22 september 2016
Even Voorstellen
De mentoren
• Dhr. De Bruijne
• Dhr. Bosboom
• Mevr. Turkenburg
• Mevr. De Vroom
• Mevr. Verlegh
• Dhr. Van Hurne
• Mevr. In ‘t Veld
Decaan
• Nelleke Turkenburg
De afdelingsleiding
• Keimpe Stroes
• Petra van Loon
• Aukje Smulders
Vwo coördinator V4
Vwo coördinator V56
Vwo afdelingsleider
Doel en opzet van de avond
Doel
• Algemene Informatie
• Vragen stellen
• Kennismaken
Agenda
• Voorlichting Berlijn
• Algemene Info V5
• Informatie over keuzebegeleiding in V5
• De begeleiding van de mentor
Onderwijs Tweede Fase algemeen
Vwo 4
rap
Vwo 5
rap
Vwo 6
dipl
VT (DT)
VT DT
DT/CE (mei)
PO HD
PO HD
PO HD
Wetschapsoriënatatie Levensbeschouwing Lichamelijke opvoeding
Ckv
Profielwerkstuk
Maatschappijleer
(culturele kunstzinnige
vorming)
VT: voortgangstoetsen
DT: dossiertoetsen (examendossier)
PO: praktische opdrachten
HD: handelingsdeel
CE: centraal eindexamen
Activerende didaktiek
Piano stairs
Uitdagingen
•
•
•
•
Kunst & Cultuur
Technasium
Bèta
Gymnasium
Verdieping/differentiatie
• Differentiatie uren: ondersteuning – verdieping
• Hooghe Lat: verdieping en verbreding voor enthousiaste
en geïnteresseerde leerlingen op het gebied van bèta
• PWS begeleiding vanuit universiteit Nijmegen
• Cambridge: CAE examen
• Filosofie
• Cultuurdag
• Rectors League
• Debatclub
• Leerlingmentor
Automatisch bevorderen
• Waarom?
• dynamiek laatste leerjaar
• rendement wordt hoger
• Gaat iedereen ook echt over?
• zonder te werken niet
• Is doubleren uitgesloten?
• Nee, maar alleen bij bijzondere omstandigheden
Wanneer geslaagd?
• Voor CE cijfers gemiddeld 5,5 of hoger
EN
• Voor alle eindcijfers alle vakken 6 of hoger of
• Maximaal 1x5 en rest eindcijfers hoger of
• 2x5, 1x4 en 1x5, 1x4 met gemiddeld een 6
EN
• Van de Kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en
rekenen maximaal 1x5
• Nergens een eindcijfer 3 (ook niet als deel van het
combinatiecijfer)
• LO en CKV minimaal voldoende
Praktische info
Afdelingscoördinator 5 & 6 VWO
Petra van Loon
Organisatie leerjaar 5
• Jaarrooster/lessentabel: vakken gedurende het gehele
jaar m.u.v. LBS en CKV
• Differentiatie-uren: 3 per kwartaal met bijspijkeren,
verrijking of verdieping
• Begeleidingsgroepen (werkhouding en/of capaciteiten)
• OBD (overzicht belangrijke data)
• PTA (programma van toetsing en afsluiting)
De klassen
•
•
•
•
2 klassen
62 leerlingen
3 instromers van Havo 5
Profielen:
Maatschappij: 16 leerlingen
Natuur: 46 leerlingen
• Vwo met 32 Technasium, 19 Gymnasium en 43
Atheneum leerlingen
De jaarkalender
• Berlijn: 3-7 oktober
• Culturele activiteiten: cultuurdag in november
• Afdelingsactiviteiten: introductie nieuwe schooljaar,
kerstviering, afsluiting schooljaar
• Mentoractiviteiten
• Vak gerelateerde excursies
• Parascholaire activiteiten: schoolfeesten,
dans, theater & zang
• Rectors League: kennismaking
universitaire studies
Toetsen en herkansen
• Meeste toetsen geconcentreerd in vier toetsperiodes
• Herkansingsregeling
2 DT medio kwartaal 4
• Afmelden voor toetsen
• Cijfers inzien: online via ouderportaal
• Rapporten op papier: Na kwartaal 4
Afdeling Vwo
• Verlof regelen
• Absentie
• Inhaalregeling toetsen:
donderdag 9e en 10e uur
• Leerjaaroverleg
• Kijk regelmatig op de
website: o.a. OBD/PTA,
bevorderingsnormen
(downloads afdeling Vwo)
Ouderavond 5 VWO
22 september 2016
Loopbaanoriëntatie en begeleiding
Inhoud
•
Mogelijkheden na VWO
• Ontwikkelingen bij vervolgopleidingen
• Keuzetraject VWO 5
• Loopbaanoriëntatie en begeleiding
(LOB): toekomstdossier
• Kiezen en keuzestijlen
• Uw en onze rol
Mogelijkheden na VWO
• Universiteit (14)
• University Colleges
• Hoger Beroeps-Onderwijs (41) (3-jarig)
– ongeveer 2200 bachelors (meerdere opleidingsplaatsen)
– 778 masters (meerdere opleidingsplaatsen)
•
•
•
•
•
Studeren in buitenland
Particuliere opleidingen
Werken (+ opleiding)
Deficiënties bijwerken
Een jaar wat anders (gap year)
(reizen, taalcursus, vrijwilligerswerk, au pair)
Ontwikkelingen
•
•
•
•
•
•
Wel numerus fixus (beperkt aantal plaatsen), geen loting
Decentrale selectie (selectie aan de poort: criteria, vaardigheden, ervaring)
Testen en audities (studies met aanvullende eisen)
Vervroegde aanmelding (15 januari, 1 mei of ????????)
Matching/studiekeuzecheck
BSA (selectie na de poort)
• Financiering / kosten
• Sociaal leenstelsel (studievoorschot en aanvullende beurs)
• Behoud ov-kaart (studentenreisproduct)
Keuzetraject 5 vwo
•
Deze ouderavond
•
Informatie decaan (o.a. workshop, mail)
•
Opleidingenmarkt VWO vervalt.
•
Beroepenmarkt Corderius op 31 januari 2017
(ook voor ouders/verzorgers)
•
Bezoek open dagen (samen), instellingen HO
!!!! vooraf aanmelden !!!!
•
Proefstuderen / webklassen/meeloopdagen.
•
Decanaat / documentatiekast / info-borden
•
Differentiatie-uur LOB
•
http://hooghelandtph.dedecaan.net
www.HoogheLandt.DeDecaan.net
- Landelijke decanenwebsite/netwerk.
- Informatie actueel en schoolspecifiek.
- Keuzeplatform voor leerlingen, ouders/verz,
mentoren en decanen  aanvullend.
- Mogelijkheid tests.
Aan de slag in V5
•
•
•
•
•
Onbekend welke opleidingen fixus krijgen in 2018
Onbekend welke eisen per opleiding
Altijd twee criteria: cognitief en non-cognitief
Wel duidelijk: vroegtijdig aan brede criteria werken
Nog geen eindexamencijfers ten tijde van selectie en
aanmelding  cijfers overgang 5-6 worden belangrijk.
• Ook van belang als je geen fixus-opleiding kiest
• Ambitie en motivatie worden beloond
• Tip: Check de eisen en criteria in 2017
(op 1 oktober 2016 bekend)
Loopbaanoriëntatie en
begeleiding (LOB)
• 80 studielasturen over 3 jaar
• Leerling aan zet !!
persoonlijke ontwikkeling
op zoek naar praktische informatie
 ontwikkelen “plusdocument”
• Verantwoording LOB via toekomstdossier
• Mentor is begeleider; eindgesprek met decaan
Kiezen is een werkwoord
• Leren kiezen hoort bij leven, leren en ontwikkeling
(levenskunst)
• Kiezen: overeenstemming tussen gevoel en verstand
• (Keuze)vaardigheden: - zelfbewustzijn
- geweten, waarden en normen
- onafhankelijk
- creatieve verbeelding
• Keuzemogelijkheden verkennen
• Iedereen kiest anders
• Keuzestijlen: hoe kiezen leerlingen
Keuzestijlen
•
•
•
Persoonlijke eigenschappen
Gevoel
- Verstand
Eigenzinnig (ik) - Meegaand (ander)
Spontaan
- Weloverwogen
Soorten kiezers
•Logisch-rationele kiezer
•Emotionele kiezer
•Impulsieve kiezer
•Uitstellende kiezer
•Eigenzinnige kiezer
•Meegaande kiezer
•Intuitieve kiezer
Het proces en uw/onze rol
Fases in keuzeproces:
•Oriënteren Verkennen  Verdiepen  De knoop doorhakken
•Inspiratie  Informatie  Bevestiging
• Tips:
•Begin op tijd en ga op pad
•Bezoek open dagen/meeloopdagen
•Goede voorbereiding: vragen
Uw rol / onze rol:
• Stimuleren, in dialoog
• Zoeken naar intrinsieke motivatie/zelfbeeld/spiegel
• Maak het niet te groot.
• Ruimte, autonomie geven,
• Identiteitsontwikkeling
• Ga in gesprek, contact  Hoezo? Want? Dus? Vertel !
• Helpen structureren en exploreren
• Kiezen blijft onzeker en kiezen is verliezen
TOT SLOT
Advies of afspraak via schoolmail:
[email protected]
www.hooghelandt.dedecaan.net
Websites:
www.studiekeuze123.nl
www.startstuderen.nl
www.mijnkindgaatstuderen.nl
www.hbostart.nl
www.universiteitstart.nl
www.schoolweb.nl
www.duo.nl
www.nuffic.nl
TOT ZIENS !
Mentoren klas 5
• B1.03 ouders van leerlingen
met de volgende
mentoren: Vde, (Vlw), Bbg
• B1.04 ouders van leerlingen
met de volgende
mentoren: Bnb, Vrn, (Hng),
(Tka), (Iks)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards