overzicht_soorten_conflictbegeleiding

advertisement
Overzicht soorten conflictbegeleiding
positionering De Vrijplaatscoach
Focus
‘ik’
‘ik
in
relatie
tot de
ander’
‘wij’
(Para)medische aanpak
Ontwikkelingsgerichte aanpak
Zakelijke aanpak
Persoonlijke conflictbegeleiding
Persoonlijke en zakelijke
conflictbegeleiding
Zakelijke conflictbegeleiding
Ondersteuning bij conflicten
Oplossing van conflicten
Afhandeling van conflicten
Counseling / therapie
Vrijplaats® Zelfsturingtraining
Juridische aanpak
Resultaat: inzicht en herstel
Resultaat: conflicthantering op basis
van zelfsturing
Resultaat: machtsingreep,
autoriteitsbeslissing
Wie: psycholoog, therapeut,
psychiater
Wie: DE VRIJPLAATSCOACH
Wie: jurist, advocaat, rechter
Coaching / advies
Vrijplaats® conflictcoaching
Zakelijk oordeel & advies
Resultaat: verbetering functioneren
Resultaat: spanningsregulering,
empowerment, constructieve
communicatie, plan van aanpak,
zingeving (inzicht en betekenis)
Resultaat: deskundigenoordeel,
2nd opinion, arbitrage, juridisch advies
en begeleiding
Wie: coach, consultant,
organisatieadviseur
Wie: DE VRIJPLAATSCOACH
Wie: deskundige(n), arbiter,
geschillencommissie, advocaat
Relatietherapie
Vrijplaats® conflictbemiddeling
Onderhandeling
Resultaat: relationeel gedragen
uitkomst
Resultaat: relationeel en zakelijk
gedragen uitkomst
Resultaat: zakelijk gedragen
overeenkomst
Wie: relatietherapeut
Wie: DE VRIJPLAATSCOACH
Wie: mediator
©
DE VRIJPLAATSCOACH
van Conflict naar Groei
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards