Arbode bv - TCA Vogels

advertisement
Arbode bv
www.arbode.nl
Health is our mission,
Safety our vision
Ons aanbod
Kwaliteit, Arbo en Milieu
Detachering
Advies
Kwaliteitskundige
Veiligheidskundige
KAM-coördinatoren
A&O-deskundigen
Arbeidshygiënisten
Ergonomen
Milieukundigen
Steigerinspecteurs
Branddeskundigen
Risico analyses
Bedrijfsnoodplannen
Storingsanalyses
Jaarrapportages Milieu
Veiligheidsinspecties
PBM’s
Milieuvergunningen
Ongevalsonderzoek
Brandveiligheid
Gedragsverandering
Werkvergunningen
Opleiding
MVK
KAM-coördinator
Preventiemedewerker
B-VCA
VOL-VCA
BHV
Reflex training
Materieel Trainingen
Veilig aanslaan van
lasten
Maatwerk
Observatie
Detachering
Onze vakkennis in uw
organisatie
A&O
AH
Milieu
HVK
MBO
HBO
Academisch
IVK
MVK
Specialisaties
Ontwerpfase
Uitvoeringsfase
Brandpreventie
(Petro)chemie
Bouwnijverheid
(Rail)infra
Offshore
Managementsystemen
Steigerinspectie
Gasmeten
Audits
Ergonomie
Detachering
Onze vakkennis in uw
organisatie
Een greep uit de dagelijkse
werkzaamheden…
Opstellen project RI&E
Opstellen TRA
Voorlichten en onderrichten
Inspecteren locaties
Motiveren management en medewerkers
Opstellen V&G-plannen
Keuren van steigers
Begeleiden ongevalsonderzoek
Opstellen van procedures en instructies
Organiseren van bedrijfshulpverlening
Rapporteren van resultaten
Detachering
Projectmatige aanpak
Onze projectmatige aanpak:
1. Inventariseren van aanwezige documenten (V&Gplan, procedures, werkvergunningensysteem,
inspectiesysteem enz.)
2. Toepassen van de aanwezige documenten en
procedures
3. Vergaren van informatie middels inspecties,
observaties, interviews, overleg enz.
4. Bepalen van verbeterpunten i.o.m. de klant
5. Verbetermaatregelen invoeren
6. Meten en registreren
Advies
Uw probleem, onze oplossing
Inventarisatie van uw probleem
Helder en concreet advies
Meten van genomen maatregelen
Bijsturen op basis van uitkomsten
Opleiding
Kennisoverdracht
Maatwerk
Gericht op de praktijk
In-company of op onze
locaties
Officieel erkende diploma’s
Open-inschrijvingen
Back Office
Vraagbaak 24 uur per dag
De backoffice van Arbode biedt medewerkers en klanten 24 uur
per dag ondersteuning.
Management heeft een veiligheidskundige achtergrond
Digitale verspreiding van actuele arbogerelateerde informatie
Database toolboxen
Database TRA ‘s
Database werkplek inspecties voor diverse branches
Programma ‘s gedragsverandering
Checklist start project
HSEW registratie systemen.
Partner van Governor’s voor ongevalsmethodieken zoals TRIPOD
Referenties
Organisatie
Wat kunnen wij voor u doen?
Opgericht in 1994
125 deskundigen werkzaam
Hoofdkantoor: Gorinchem
ISO9001:2008
VCA**2008/5.1
VCU 2007/04
NIBHV Erkend
Papland 4 D
4206 CL Gorinchem
Tel:
+31 183 648864
Fax:
+31 183 648664
[email protected]
www.arbode.nl
Download