Piet Devos - De Regenboog

advertisement
INTERVENTIEROOSTER KLEUTER : 22/03/2016 tot en met 25/03/2016
Zorgcoördinatie Vrije Scholen Zwevezele
Datum
Uur Klas
School Activiteit
Ontwikkelingsdoel
Dinsdag
22/03/2016
8.35-9.00 2klc
De Horizon
Taal: PASEN
 Praatplaten
 Verhaal
 Eieren sorteren
Luisteren en spreken verfijnen: woorden zo
uitspreken dat anderen je verstaan
-met ondersteuning van de leidster pogingen doen
om de schooltaal te gebruiken
9.00-9.25 1c
De Horizon
9.25-9.50 2klc
De Horizon
 Ondersteuning verlengde
instructie
Taalact. PASEN
 Praatplaten
 Verhaal
 Eieren sorteren
Luisteren en spreken verfijnen: woorden zo
uitspreken dat anderen je verstaan
-met ondersteuning van de leidster pogingen doen
om de schooltaal te gebruiken
9.50
De Horzion
2klc
Denkontwikkeling Allemaal eieren Inzichten verwerven over getallen:
Hoeveelheden herkennen en
 Hoeveelheden herkennen door aanwijzend
benoemen tot 6
te tellen.
- Hoeveelheden herkennen
 Inzichten verwerven in getallen
tot 6, evenveel,meer,minder
- Mandjes vullen met eitjes
10.3010.55
1klc
De Horizon
10.5511.20
1kld
De Horizon
11.2011.45
3klc
13.1513.55
3kla
14.0514.30
14.25-
1B
1A
Taal: PASEN
 Begrippen voor,onder,naast
de kip, het ei,…
 Praatplaat
 Memory van eieren
auditieve boodschappen interpreteren en er gepast
op reageren:
enigszins complexere verhalen begrijpen die een
beroep doen op fantasie , als die verhalen visueel
ondersteund worden
Taalontwikkeling: PASEN
 Begrippen voor,onder,naast
de kip, het ei,…
 Praatplaat
 Memory van eieren
De Horizon
Denkontwikkeling
Hoeveelheden herkennen en
benoemen tot 10: mandjes vullen
Verder tellen en terugtellen
Rangorde oefenen: de paashaas bij
een rij eieren
BINGO: cijfers en getalbeelden
herkennen
De Vlieger
Denkontwikkeling:
Hoeveelheden herkennen en
benoemen tot 10: mandjes vullen
Verder tellen en terugtellen
Rangorde oefenen de paashaas bij
een rij eieren
BINGO: cijfers en getalbeelden
herkennen
De Regenboog Leesvoorwaarden : oefenen op
auditieve discriminatie en auditieve
synthese
Luisteren en spreken verfijnen: woorden zo
uitspreken dat anderen je verstaan
-met ondersteuning van de leidster pogingen doen
om de schooltaal te gebruiken
Inzichten verwerven over getallen:
Hoeveelheden herkennen door te tellen met de
ogen
Inzichten verwerven over getallen:
Hoeveelheden herkennen door te tellen met de
ogen
Luisteren en spreken verfijnen:
Spelenderwijze klanken en lettergrepen auditief
kunnen onderscheiden
14.55
Donderdag:
24/03/2016
- klikklak boekje
- letters flitsen met de haai
Leesvoorwaarden : oefenen op
auditieve discriminatie en auditieve
synthese
- klikklak boekje kern 5
- letters flitsen met de haai
BEELDWOORDENBOEK
Thema PASEN
- benoemen en herkennen op
een praatpaat
- kleuren van wat de juf zegt
Ondersteuning verlengde instructie
8.35-9.00 1C
De Horizon
9.00-9.25 1klc
De Horizon
9.25-9.50 1C
De Horizon
9.5010.15
3klc
De Horizon
Taal Aud.analyse/synthese van
woorden + rijmen:
- klanken
- Hoeveel woorden in een zin
- Kritisch luisteren: laatste
woord in een zin…
- Beginklank- eindklank
10.3010.55
10.5511.45
13.1514.05
1C
De HORIZON
binnenklasdifferentiatie
Luisteren en spreken verfijnen:
Spelenderwijze klanken en lettergrepen auditief
kunnen onderscheiden
Luisteren en spreken verfijnen: woorden zo
uitspreken dat anderen je verstaan
-met ondersteuning van de leidster pogingen doen
om de schooltaal te gebruiken
Auditieve boodschappen interpreteren en er gepast
op reageren:
Luisteren en spreken verfijnen:
identieke klanken bij woorden herkennen
De Regenboog Overleg interim
2kla
De Vlieger
Taal:oefenen op rijmen
Vingerrijmpjes, zelf rijmwoorden
vinden (nonsensrijmen)
Visuele ondersteuning met
rijmwoorden
luisteren en spreken verfijnen:
identieke klanken bij eindrijmen herkennen
Aanbrengen aftelrijmpje
14.0514.30
vrijdag
25/03/2016
2kla/b
De Vlieger
Aanbrengen van kleuren
Verder werken in kleurenboekje
Kennis en ervaringen structureren:
kleuren van voorwerpen benoemen
spelenderwijze voorwerpen sorteren naar kleur
Taal Aud.analyse en synthese van
Auditieve boodschappen interpreteren en er gepast
woorden+ rijmen:
op reageren:
- klanken
Luisteren en spreken verfijnen:
- Hoeveel woorden in een zin identieke klanken bij woorden herkennen
- Kritisch luisteren: laatste
woord in een zin…
- Begin-en eindklanken
8.35-9.25 3kla/b
De Vlieger
9.2510.15
2kla
De Vlieger
Denkontwikkeling:
Tellen tot 6
Hoeveelheden herkennen en
benoemen tot 6
Mandjes vullen met paaseieren
10.3510.55
10.5511.45
1C
De Horizon
Ondersteuning verlengde instructie
3klc
De Horizon
Taal Aud.analyse / synthese van
woorden + rijmen:
- klanken
- Hoeveel woorden in een zin
- Kritisch luisteren: laatste
woord in een zin…
- Eind-beginklank
Inzichten verwerven over getallen:
Hoeveelheden herkennen door te tellen met de
ogen
Auditieve boodschappen interpreteren en er gepast
op reageren:
Luisteren en spreken verfijnen:
identieke klanken bij woorden herkennen
Download