Integriteit Over de eenheid en heelheid van de persoon B

advertisement
In onze samenleving wordt van ambtenaren, politici, professionals
maar ook van mensen buiten een beroep of rol verwacht dat ze
integer zijn en zich integer gedragen. Maar wat houdt integriteit nu
eigenlijk in? Wanneer is iemand echt integer? Waarom is
integriteit zo belangrijk? Moet een integere politicus, een
ambtenaar of een arts ook als mens integer zijn? Is het wel
mogelijk om in een postmoderne gefragmenteerde samenleving
integer te zijn? Kun je integriteit bevorderen?
Integriteit
Over de eenheid en
heelheid van de persoon
B. Musschenga
ISBN: 90 5931 283 X
NUR: 737
2004 / 210 blz.
EUR 25,00
Uitgeverij Lemma
Furkaplateau 15
3524 ZH Utrecht
Postbus 3320
3502 GH Utrecht
Tel: 030-2545652
E-mail:
[email protected]
Uitgeverij LEMMA
15
Integriteit gaat in op bovengenoemde vragen. Het boek
onderscheidt zich van andere publicaties over dit onderwerp
doordat het zich niet beperkt tot normatieve kwesties in een of
meer praktijkvelden maar een omvattende theorie biedt. De
auteur legt uit hoe de integriteit van een mens zich tot diens
identiteit verhoudt, verheldert wat er nieuw is aan het
hedendaagse begrip van integriteit en waardoor het zo populair is
en laat zien hoe integriteit zich verhoudt tot begrippen als het
geweten, authenticiteit, loyaliteit en vertrouwen.
Integriteit is bedoeld voor wetenschappers en studenten filosofie,
pedagogie, psychologie, rechten, bestuurskunde en economie.
Het is tevens interessant voor bestuurders, beleidsmakers en
anderen die hun inzicht in de aard en achtergronden van
integriteitsproblemen willen verdiepen.
Bert Musschenga is directeur van het Blaise Pascal Instituut van
de Vrije Universiteit en hoogleraar Wijsgerige Ethiek.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards