Bomen, struiken en kruiden

advertisement
Bomen, struiken
en kruiden
Wat is het verschil?
Bomen
Zonder bomen zou een bos natuurlijk geen bos
zijn. Je kunt deze reuzen van vrede en kracht
zien, horen, aanraken, ruiken… De bomen zijn
opgesplitst in 2 grote groepen:
 de loofbomen
 de naaldbomen
Wikipedia vertelt…
• Een boom is een vaste plant met een
houten stam en een kroon (kruin). Er is
geen eensgezindheid over de
omschrijving van een boom. De meeste
definities noemen hoogte (minimaal vier
meter) en het bezitten van één stam.
• Een boom kan afhankelijk van de soort
van vier tot meer dan honderd meter
hoog worden en groeien op zeer
verschillende gronden. De
mangrovesoorten groeien zelfs in brak
water.
• Een boom kan afhankelijk van de soort
en de omstandigheden heel oud worden,
van vele honderden tot enkele duizenden
jaren. Zo kan de ginkgo meer dan 1000
jaar oud worden: in China is de oudste
Ginkgo ongeveer 3500 jaar. Wilg en
populier behoren tot de boomsoorten
die meestal niet meer dan honderd jaar
oud worden.
• Vanwege het formaat van een boom
speelt zij vaak een hoofdrol in een hele
levensgemeenschap. Vogels bouwen er
hun nest, korstmossen leven op de stam,
schimmels leven in symbiose met of
parasitair op of in de boom. Insecten
leven van de bladeren of het hout (o.a.
houtworm). Sluipwespen parasiteren
weer op deze insecten. Ook is de boom
vanwege de vruchten en zaden een
belangrijke voedselbron voor o.a.
eekhoorns en vogels.
• De mens gebruikt de boom naast
voedselproductie en sier ook voor de
productie van timmer- en brandhout.
Loofbomen
De esdoorn
De beuk
De zomereik
Wilde kastanje
De berk
Naaldbomen
De grove den
Lork
Struiken
Op struiken wordt vaak niet zo goed gelet.
Maar zodra ze vol hangen met zwarte of rode
bessen, trekken ze tal van vogels en andere
dieren aan. Ze worden niet hoger dan 7 m.
Wikipedia vertelt…
• Een struik of heester is een houtige plant, die
zich onmiddellijk boven of reeds in de grond
vertakt in een aantal takken, die meer of
minder dik kunnen worden. Er wordt dus geen
stam gevormd. Struiken worden daardoor niet
zo hoog als vele boomsoorten. Zij komen van
nature met name langs bosranden voor.
• Dwergstruiken zijn kleine struiken.
Plantensoorten die dwergstruikjes vormen zijn
onder andere struikheide, gewone dophei en
blauwe bosbes.
Hulst
Meidoorn
Hazelaar
Lijsterbes
Vlier
Kruiden
Bosviool
Bosanemoon
Sleutelbloem
Wilgenroos
Lelietje-van-dalen
Download