study #24 - holyhome.nl

advertisement
DOE HET ZELF BIJBELSTUDIES OM TE GROEIEN IN GELOOF
X
STUDY #24
X-Rated for Christians (Röntgenstralen voor Christenen)
Les begonnen: __________________
Les gechecked: ____________________
Er zijn sommige dingen die een Christen NIET moet doen.
Terwijl deze wereld wankelend op weg is naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus,
zullen de dingen alleen maar s-l-e-c-h-t-e-r worden, en niet beter. Volgens 2 Timothéüs 3:1
zullen deze laatste dagen gekarakteriseerd worden door _ _ _ _ _ tijden. Matthéüs 24:12
voorzegd dat de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vermenigvuldigd zal worden.
Wanneer we niet de duidelijke leer van het Woord van God zouden hebben, zouden gelovigen
gemakkelijk door de vloed van de zonde meegevoerd kunnen worden. Dank God dat we de
Bijbel hebben!
Een van de “kritieken” op de Bijbel is dat het zo NEGATIEF is – vol met “gij zult niet”, etc.
De waarheid is dat de Bijbel inderdaad negatief IS voor het overgrote deel van haar leer, maar
om de eenvoudige reden dat mensen een POSTIEF verlangen naar zonde hebben.
Deze studie zal een aantal “sociale zonden” onder de loep nemen, die je tegenwoordig
tegenkomt. Ze zijn wijdverspreid en algemeen aanvaard in de maatschappij. Dat maakt ze nog
niet goed – het gaat erom wat de Bijbel zegt.
- VOORBEREIDING VOOR DEZE STUDIE A. Herzie studie #19 – Afscheiden.
1. Wat zijn de twee aspecten van afscheiden?
a. _____________________________________________________________
b. _____________________________________________________________
2. Tot wat is onze vrijheid in Christus beperkt? __________________________
_______________________________________________________________
B. Herzie studie #22 – Overwinning.
1. Wat wil de “wereld” van jou? _______________________________________
2. Volgens Kolossenzen 3:1,2, aan welke dingen hoor je te denken? __________
_______________________________________________________________
- 168 -
WAAROM BAPTISTEN GEEN ALCOHOL DRINKEN.
A. Drinken is een echt probleem in dit land – honderden levens zijn verloren, duizenden
gezinnen verwoest, en miljoenen dollars worden jaarlijks verspild als het directe
resultaat van de drankindustrie. Ondanks dit alles is de consumptie van alcohol een
van de meest sociaal geaccepteerde (en verwachte!) vrijetijdsbestedingen in het land.
B. De Bijbel heeft veel te zeggen over drank en is heel duidelijk in haar leer over het
onderwerp.
C. Voordat je met de studie van de Bijbel begint, is het belangrijk om het feit voor ogen
te houden dat het woord “wijn” in de Bijbel een algemeen woord is, dat toepasbaar is
op alle producten die afkomstig zijn van druivensap – zowel natuurlijk druivensap als
door mensen gefabriceerde alcoholische wijn. De context van de passage bepaalt welk
woord bedoeld wordt.
1. Spreuken 20:1 – “De wijn is een _ _ _ _ _ _ _ ...”
2. Spreuken 23:20,21 – Dronkenschop leidt tot A _ _ _ _ _ _ .
3. Spreuken 31:4,5 – Drank verdraaid de R _ _ _ _ _ _ _ _ .
(Spreuken 31:6,7 spreekt over “het wegdrinken van verdriet” – maar drank
neemt NOOIT het verdriet weg, het maakt het alleen maar erger, zoals
Spreuken 23:29,30 leert.)
4. Jesaja 5:11 – De Bijbel verkondigt _ _ _ over degenen die drinken.
5. Jesaja 5:12,14 – Drank is een zekere weg naar het G _ _ _ .
6. Jesaja 28:7 – Drank is de oorzaak van D _ _ _ _ _ _ .
7. Genesis 9:20-23 – Drinken leidt tot N _ _ _ _ _ _ _ _ en schaamte.
8. Habakuk 2:15 – God haat het wanneer wij onze N _ _ _ _ _ te drinken
geven.”
9. Markus 15:23 – Jezus weigerde een gemirrede (=bedwelmende, alcoholische)
W _ _ toen Hij gekruisigd werd.
D. De verleiding voor de Christen is om “sociaal” te drinken. Hier antwoorden wij op:
1. Elke alcoholist begon met alleen één drankje.
2. Eerst neemt de mens de drank – dan neemt de drank de mens.
3. Drank laat mensen dwalen – Spreuken 20:1 zegt dat het zo is!
E. Houdt in gedachten dat alcoholische dranken een door de mens gemaakt product is.
Het proces van fermentatie vereist speciale omstandigheden en menselijke
- 169 -
tussenkomst. De exacte hoeveelheden suiker, gist, en water moeten aanwezig zijn
onder een temperatuur die tussen de 10°C en 22°C (50°F – 72°F) moet blijven –
anders wordt er azijn geproduceerd.
F. Velen proberen het argument in te brengen dat het eerste wonder van de Heere Jezus
Christus het veranderen van wijn in water was. Maar oriëntaalse bruiloften waren
religieuze gebeurtenissen en geen feestelijke – en God spreekt Zijn Woord nooit tegen.
Deze wijn was druivensap.
WAAROM BAPTISTEN NIET GOKKEN.
Een populaire slogan voor een loterij zegt, “Miljoenen winnen wekelijks” – maar het faalt de
andere kant van het verhaal te vertellen – “Talloze miljoenen verliezen wekelijks” – om dan
nog niet te spreken over de verruineerde leven, gebroken gezinnen, hongerige kinderen en de
daarmee verbonden stijging van georganiseerde misdaad, prostitutie en diefstal.
Ons land is een land van gokkers. Van loterijen, bingo, krasloten tot casino’s worden vele
mogelijkheden gepresenteerd aan het kind van God.
Wat heeft de Bijbel te zeggen over deze zaak?
A. Gokken is een belediging voor God.
1. Filippenzen 4:19 – God zal naar Zijn rijkdom vervullen _ _ uw _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
2. 2 Korinthe 9:8 – God zal erop toezien dat Zijn kinderen “... alle tijd alle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...” hebben.
B. Gokken is geestelijk gevaarlijk. – een zonde die vele mensen in vernietiging en
verderf (hel) heeft gebracht.
1 Timothéüs 6:9 – degene die rijk willen (begeren boven al het andere) worden - het gevaar
is dat zij zullen ervaren:
V _ _ _ _ _ _ _ _ _
De S _ _ _ _
D _ _ _ _ en S _ _ _ _ _ _ _ _ _ begeerlijkheden.
C. Gokken is in de grond van zaak zelfzuchtig. Gokken vereist het zoeken van voorspoed
ten koste van anderen.
1. Exodus 20:17 – “Gij zult niet _ _ _ _ _ _ _ uws naasten...”
Niemand gokt om te verliezen. De primaire motivatie voor alle vormen van
gokken is om te krijgen wat men niet bezit. Dat is begeerte.
2. 1 Timothéüs 6:10 – Dit vers leert dat niet geld een probleem is, maar wel de
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
3. Genesis 3:19 – God wil dat de mens leeft “in het _ _ _ _ _ uws
aanschijns...”, dat wil zeggen: te werken voor hun levensonderhoud.
- 170 -
Het is een principe van God dat het als volgt moet zijn:
WERK VOOR WEELDE
ZAAIEN VOOR MAAIEN
Gokken heft Gods’ natuurlijke wet op, omdat de gokker zoekt te maaien wat
anderen gezaaid hebben.
D. Gokken is slecht rentmeesterschap.
1. Niemand wint ooit echt door zich te buiten te gaan gokken.
2. Volgens 1 Korinthe 4:2, God eist van elke christen dat hij _ _ _ _ _ _ _ is
over alles dat hem van Gods’ hand is toevertrouwd.
E. Gokken is vaak pure “bijgelovigheid”. – waaronder “geluksnummers,”
“gelukssystemen,” “duimen,” etc.
Lees wat God over zulke dingen heeft te zeggen in Jesaja 47:12,13.
1. Romeinen 8:28 – “dat dengenen die God liefhebben, alle dingen medewerken
ten _ _ _ _ _ ...”
2. 1 Petrus 5:7 – “Werpt _ _ uw _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ op _ _ _ ...”
Een woord dat uit de woordenschat van de christen moet verdwijnen is “GELUK.”
Geluk speelt geen rol in de liefdevolle en voorzienige zorg van onze hemelse Vader
aan de Zijnen.
F. Gokken maakt je ongevoelig voor Gods’ wil.
Volgens Johannes 19:23,24, gokten de Romeinse soldaten om de kleding van de
gekruisigde Heer. Ze waren totaal onbewust van de gebeurtenis die zich zo dichtbij
hen afspeelde. Wanneer iemand verteerd wordt door eigenbelang, zijn ze ongevoelig
voor de dingen van de Heer.
Weersta elk verzoeking om iets te winnen. Vermijdt gokken als de vijand van je ziel.
Steun geheel op de Heer voor al het goede.
WAAROM BAPTISTEN NIET ROKEN.
Roken (zoals vele andere drugs) is verslavend. Dat is waarom vele christenen een echt
probleem hebben op dit gebied.
Roken (en andere schadelijke drugs) horen niet in je leven voor te komen – vanwege drie
basisredenen:
A. Vanwege LICHAMELIJKE redenen.
Het is algemeen bekend dat roken schadelijk en zelfs dodelijk is. Ongeredde mensen
stoppen met roken vanwege deze reden, maar des te meer de Christen.
- 171 -
1. 1 Korinthe 6:19 – Het fysieke lichaam van de gelovige is een _ _ _ _ _ _
van de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Het is heilig en behoort niet bevuild te
worden door enige substantie, waarvan men weet dat het schadelijk is.
2. 1 Korinthe 9:27 – De apostel Paulus hield zijn fysieke lichaam gezond door het
tot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ te brengen.
Herinner – je dient de Heer met jouw lichaam. Het schaden daarvan verhindert je
alleen maar om Hem doelgericht te dienen.
B. Vanwege EMOTIONELE redenen.
1. Vele mensen beginnen veel te roken (en drugs te gebruiken) vanwege
onderliggende emotionele oorzaken – onzekerheid, bezorgheid, etc. Het wordt
een dodelijke steun. Verslaving is verschrikkelijk.
2. De gelovige hoort volgens Filippenzen 4:6 “... in geen ding _ _ _ _ _ _ _
...” (vol zorgen, ongerust) te zijn, maar in alles te leren om de Heer te
vertrouwen.
3. Het ervaren van Filippenzen 4:7 neemt alle verlangens naar drugs of andere
verslavingen weg.
C. Vanwege GEESTELIJKE redenen.
1. Een rokende Christen is een slechte getuigenis omdat, of het nu goed of slecht
is, de wereld van de Christen reine gewoonten verwacht.
2. Een van de grote obstakels om een ziel voor Christus te winnen is een onfrisse
tabaksadem (of elke slechte adem wat dat betreft)
WAAROM BAPTISTEN NIET DANSEN.
A. Dansen is een praktijk met sterke sexuele boventonen – zij het in “balzaal”-achtige
setting met haar intieme omhelzing of de modernste “body-shaking” dansen, die een
vertoning van het vlees zijn en God gegeven remmingen wegnemen. Als dansen enige
plaats heeft, kan dat alleen tussen man en vrouw in de beslotenheid van hun
huwelijksrelatie zijn.
B. De Bijbel verbindt dansen met goddeloosheid.
1. Lees: Exodus 32:1-29. Dansen wordt hier genoemd in vers 19. (de reien - KJV:
dancing). Merk op de dingen die het dansen samengaan:
a. Vers 4 – ______________________ .
b. Vers 6 –
c. Vers 25 –
D _ _ _ _ _ _ .
O N T _ _ _ _ _ I NG .
- 172 -
2. Lees: Matthéüs 14:1-12. Dansen was het middel om de overspelige Herodus te
overtuigen om Johannes de Doper te executeren. Wie danste hier?
____________________________ .
C. Sommige Christenen (meestal diegenen die willen dansen) wijzen erop dat koning
David voor de Heer danste, zoals beschreven in 2 Samuël 6:12-21.
Het is belangrijk om enige feite in verband deze situatie te begrijpen.
1. David danste alleen.
2. David danste uit extreme vreugde voor de Heer.
3. Net zoals we eerder zagen, leidde deze vorm van dansen ertoe dat David zich
ontkleedde – vers 20.
Zo onschuldig als deze dans van kinderlijke opwinding en lofprijs aan de Heer
geweest mag zijn, het leek helemaal niet op de dansstijlen die wij tegenwoordig zien.
WAAROM BAPTISTEN NIET NAAR ROCK EN ROLL
“MUZIEK” LUISTEREN.
Vele Christenen geloven dat muziek simpelweg een kwestie van persoonlijke smaak is.
Sommige houden van klassiek, anderen geven de voorkeur aan jazz; velen houden van
“Country & Western” of R & B; en velen gaan voor rock en roll.
Dit is echter niet het geval!
Er schuilt meer achter rock en roll dan je in eerste instantie denkt, zoals een zorgvuldige
studie van het onderwerp zal onthullen. Vooral rock en roll is een ronduit gevaarlijke
muziekvorm. Christenen moeten niet alleen vermijden om er zelf naar te luisteren, maar onze
kinderen moeten ook beschermd worden van de satanische invloed die ervan uitgaat.
Volgens Efeze 5:10 moeten gelovigen beproeven wat de W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ voor
de _ _ _ _ _ is.
A. Gods’ standaarden voor muziek.
1. Efeze 5:19,20. De drie genoemde muziekvormen zijn:
a. P _ _ _ _ _ _ = De Bijbel op muziek gezet.
b. L _ _ _ _ _ _ _ _ = Liederen op de Bijbel gebaseerd.
c. G _ _ _ _ _ _ _ _ _ L _ _ _ _ _ _ _ _ = Christus verhogende muziek die tot de geestelijke mens spreekt en niet tot de oude
natuur.
2. Kolossenzen 3:16. Christelijke liederen horen de Christen te L _ _ _ _ en
V_ _ _ _ _ _ _ .
- 173 -
B. Muziek beïnvloed ons grondig.
1. Bedenk hoe een marstempo ons doet opleven – hoe zachte orgelmuziek vele
mensen “religieus” doet voelen – hoe een liefdeslied je melancholisch maakt.
Muziek kan een mens moed geven in de strijd, of kan hem met tranen in
elkaar laten zakken. Zo zien we het belang van muziek – en, voor de
Christen, het belang van de juiste soort muziek.
De volgende diagram legt het effect van muziek op de mens uit.
MUZIEK
MUZIEK
3 delen
3 delen
MELODIE
beïnvloed de
GEEST
HARMONIE
beïnvloed de
ZIEL (intellect)
RITME
beïnvloed de
VLEES
2. Het verschil tussen godvrezende muziek en rock en roll is dat godvrezende
muziek de nadruk legt op de melodie, die de harmonie en ritme beheerst –
terwijl rock en roll zwaar de nadruk op het ritme (beat) legt met weinig
aandacht voor de melodie. Door dit te doen wekt rock en roll het vlees op.
C. Waarom rock en roll muziek schadelijk is.
1. De nadruk is op het ritme en het soort ritme (bonzend, kloppend) is
aantrekkelijk voor het vlees; en in samenwerking met alles wat met rock en
roll te maken heeft, wekt het onreine gedachten en acties op.
2. De teksten van rock en roll muziek zijn vaak pervers, immoreel en volslagen
goddeloos. Bij zogenaamde “heavy metal” rock zijn ze occult.
3. Vele heavy metal rock opnames bevatten “back-masking” of onderbewuste
(onhoorbare) geluiden die het brein ontrafelt. Deskundigen zeggen dat deze
boodschappen rebellie en satanisme prediken.
4. De “rock cultuur” kan geen model staan als voorbeeld voor Christenen. Het
grootste deel van de “artiesten” leven immorele levens, geassocieerd met
drugs, sex, sadisme, etc. Velen plegen zelfmoord.
MEMORISATIE:
Probeer te memoriseren: Filippenzen 4:8.
- 174 -
Download