Vraag 6. Rock and Roll

advertisement
Muziek, iedereen hoort wel eens muziek. Maar wanneer zijn we eigenlijk
begonnen met muziek? En is de muziek altijd zo geweest als nu?
Ga naar de volgende site, of klik op de link:
www.Iselinge.nl/scholenplein/pabolessen/01022cmuziekstijlen/
Beantwoordt daarna de volgende vragen.
Vraag 1. Geschiedenis van de muziek
Welke 5 verschillende periodes zijn er in de muziek te onderscheiden?
1. ………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………
Klik op de 20ste eeuw.
Vraag 2. De 20ste eeuw
Uit welke muzieksoorten bestaat de 20ste eeuw?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Klik op Inleiding Jazz & Moderne tijd.
Vraag 3. Jazz
Wanneer en hoe is Jazz ontstaan?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 4. Jazz
Wie was de grondlegger van de swing?
…………………………………………………………………………………
Vraag 5. Moderne tijd
Wat zorgde er in de moderne tijd voor dat de muziek bereikbaar was voor
meerdere mensen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Klik nu op Rock and Roll & The Beat.
Vraag 6. Rock and Roll
Wanneer en hoe is de Rock and Roll ontstaan, en wie is de grondlegger?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vraag 7. The Beat
Welke 2 bands zorgden voor de definitieve omslag van de popmuziek?
1.………………………………………………………………
2.………………………………………………………………
Klik op Pop-music.
Vraag 8. Pop-music
Welke 8 stijlen van pop-music kun je vinden in de tekst?
1. ………………………………………………………
5. …………………………………………………
2. ………………………………………………………
6. …………………………………………………
3. ………………………………………………………
7. ……………………………………………………
4. ………………………………………………………
8. ……………………………………………………
Vraag 1. Welke 5 verschillende periodes zijn er in de muziek te onderscheiden?
1. De Middeleeuwen
2. Renaissance
3. Barok
4. Romantiek
5. De 20ste eeuw
Vraag 2. Uit welke muzieksoorten bestaat de 20ste eeuw?
De 20ste eeuw bestaat uit de volgende muzieksoorten: Jazz, de Moderne tijd,
Rock & Roll, The Beat en Pop-Music
Vraag 3. Wanneer en hoe is de Jazz ontstaan?
De Jazz is ontstaan tussen 1900 en 1905. Het is ontstaan als volksmuziek van de
Noord-Amerikaanse negers.
Vraag 4. Wie was de grondlegger van de swing?
Luis Armstrong was de grondlegger van de swing.
Vraag 5. Wat zorgde er in de moderne tijd voor dat de muziek bereikbaar was
voor meerdere mensen?
De grammofoonplaat en de radio zorgden ervoor dat de muziek voor een groter
publiek bereikbaar was.
Vraag 6. Wanneer en hoe is de Rock and Roll ontstaan, en wie is de grondlegger?
Rock 'n roll is een muziekvorm van Amerikaanse oorsprong, die in het midden van
de jaren vijftig ontstaan is uit een samensmelting van ‘zwarte’ rhythm and blues
en ‘blanke’ country and western. De grondlegger van de Rock ’n Roll was Elvis
Presley.
Vraag 7. Welke 2 bands zorgden voor de definitieve omslag van de popmuziek?
1. De Rolling Stones
2. The Beatles
Vraag 8. Pop-music Welke 8 stijlen van pop-music kun je vinden in de tekst?
1. Jazz-Rock
5. Latin-Rock
2. Countryrock
6. Folkrock
3. Southern Rock
7. Reggae
4. Funk
8. Disco
Download