PowerPoint-presentatie

advertisement
Gehoor- en taal-spraakdiagnostiek
bij (jonge) kinderen
Wilma Klaster | klinisch linguïst
[email protected]
Ruben Benard | klinisch fysicus – audioloog
[email protected]
Teamfoto
Indeling
• Gehooronderzoeken
– Subjectief en objectief
• Gehoor in relatie tot taal-spraakontwikkeling
• Taalscreening CB
• Taal- spraakdiagnostiek AC
– Molenspreekuur, meertaligheid en klinische linguïstiek
• Vroegbehandeling
Behavioural Observation
Audiometry (BOA)
• Leeftijd: 0 tot 6 maanden
• Gedragsreacties op geluid
Film BOA
BOA
• O.b.v. reacties een gehoorverlies inschatten
• Frequentie specifiek
• Globaal verlies inschatten
• Centrale verwerking
• Inzichtelijk maken voor ouders
Visual Reinforcement
Audiometry (VRA)
• Leeftijd: 7 –27 maanden
• Geconditioneerde reacties op geluid
(gehoordrempelbepaling)
Film VRA
Spelaudiometrie
• Leeftijd: vanaf 2;3 jaar tot ongeveer 7 jaar
• Gehoordrempelbepaling
Film spelaudiometrie
Auditory Brainstem Respons
(ABR) onderzoek
• 0;0 - 0;6 jaar
• Hersenstam responsies op geluid
Oto-akoestische emissies (OAE)
• Screening
Indeling
• Gehooronderzoeken
– Subjectief en objectief
• Gehoor in relatie tot taal-spraakontwikkeling
• Taalscreening CB
• Taal- spraakdiagnostiek AC
– Molenspreekuur, meertaligheid en klinische linguïstiek
• Vroegbehandeling
Welk mate van gehoorverlies
geeft problemen bij de taalspraakontwikkeling?
Wanneer moet een OME
behandeld worden?
• Hinder
• Gehoorverlies
• Risicofactoren
– Bijvoorbeeld eenorigheid
– Bijvoorbeeld S-TOS
Specifieke TaalOntwikkelingsStoornissen (S-TOS)
• S-TOS komt op zichzelf staand voor, zonder duidelijk
aanwijsbare oorzaak (geen verminderde intelligentie, geen
gehoorproblematiek en/of tekort aan taalaanbod, geen
psychiatrische diagnose ).
• Taalachterstand ≠ specifieke taalontwikkelingsstoornis
Dorothy Bishop in The Guardian, Dec. 2010
Indeling
• Gehooronderzoeken
– Subjectief en objectief
• Gehoor in relatie tot taal-spraakontwikkeling
• Taalscreening CB
• Taal- spraakdiagnostiek AC
– Molenspreekuur, meertaligheid en klinische linguïstiek
• Vroegbehandeling
Taalscreening consultatiebureau
• Consultatiebureau
Indeling
• Gehooronderzoeken
– Subjectief en objectief
• Gehoor in relatie tot taal-spraakontwikkeling
• Taalscreening CB
• Taal-spraakdiagnostiek AC
– Molenspreekuur, meertaligheid en klinische linguïstiek
• Vroegbehandeling
Taal-spraakdiagnostiek tot 4 jaar
• Molenspreekuur
– Psychologie
• Anamnesegesprek ouders
• Observatie van spel en gedrag
• Screening van de ontwikkeling middels BSID of enkele
onderdelen van de SON waarbij geen IQ wordt vastgesteld)
– Logopedie
•
•
•
•
Preverbale voorwaarden
Taalbegrip
Taalproductie
Uitspraak
Indeling
• Gehooronderzoeken
– Subjectief en objectief
• Gehoor in relatie tot taal-spraakontwikkeling
• Taalscreening CB
• Taal- spraakdiagnostiek AC
– Molenspreekuur, meertaligheid en klinische linguïstiek
• Vroegbehandeling
Vroegbehandeling
Aanbod begeleiding taal-spraakproblemen en/of slechthorendheid?
•Speciale peutercommunicatie behandelgroepen
– Babbel: kinderen met TOS (2-5 jaar)
– Wapper: kinderen met (1½-4 jaar)
•Gezinsbegeleiding
•Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding, Video Home Training,
Cursussen (Hanen, AJONGH, OMDK, etc.)
Bedankt voor uw aandacht
ZIJN ER VRAGEN??
Hoe slim ben jij?
Hoe slim ben jij?
• Links, omdat je de deur niet kan zien.
Gereviseerde
minimum
spreeknorm
Download