Commissie voor "Kerk en Israël"

advertisement
Kerk en Israël
Overzicht bezinningsavonden voor de Centr. Gemeente
uitgaande van de Commissie voor Kerk en Israël van de
Hervormde Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht
Datum
Spreker
Onderwerp
19 februari 1991
Ds. J.J. Poort – Oisterwijk
Israël en Ismaël
25 april 1991
Ds. W.J.J. Glashouwer – Katwijk
Israël, teken van hoop
21 november 1991
Ds. G.H. Abma – Gouda
Messiasverwachting van Israël
6 februari 1992
Ds. E.F. Vergunst – Ridderkerk
Zicht op Israël
29 oktober 1992
Ds. M. van Campen – Woerden
Ontmoeting met het Jodendom
1 april 1993
Ds. O. van der Ploeg – Rotterdam
Hoe denk ik over Israël en waarom eigenlijk ?
9 november 1993
Dhr. H. Goudswaard – NEM Voorthuizen
Kerk en Israël in het licht van de recente
gebeurtenissen
16 maart 1994
Rabbijn L.S. Erwteman – Houten
Joden en Christenen, hoe dichtbij zijn we al?
17 november 1994
Ds. C.A. Korevaar – Rotterdam
Ook Ruben hoort erbij
16 maart 1995
Ds. J.J. Poort – Oisterwijk
Mijn bijzonderste ervaringen in Israël
8 november 1995
Ds. P. Vermaat – Maassluis
Jeruzalem, gouden stad met gouden toekomst
18 november 1995
Zanggroep Convocare – Woudenberg
3000 jaar Jeruzalem
18 april 1996
Prof. Dr. W.J. Ouweneel – De Bilt
Job, als type van Israël
20 november 1996
Ds. M. van Campen – Waddinxveen
Messiasbelijdende Joden
10 april 1997
Ds. M.J. Paul – Dirksland
Israël , en de vervulling der profetieën
29 oktober 1997
Ds. G.H. Abma – Gouda
De gevolgen van de vervangingstheologie
18 maart 1998
Drs. J. van Barneveld – Cothen
Israël en de Gemeente
19 november 1998
Prof. Dr. W.J. Ouweneel – De Bilt
Jacob en Esau, sleutel tot het verstaan van de
wereldgeschiedenis
18 maart 1999
Ds. J.J. Koppelaar – Abbenbroek
Israël en het 1000-jarig vrederijk
1 december 1999
Ds. J.J. Koppelaar – Abbenbroek
De bekering van het Joodse volk en de
betekenis hiervan voor de wereld
20 maart 2000
Dhr. P. Slagter – Wijk bij Duurstede
Het Evangelie, noodzaak en hoofdzaak voor Israël
23 november 2000
Ds. J. de Vreugd – Amersfoort
Christenen vóór Israël ?
22 maart 2001
Ds. F. Blokhuis – Schiedam
Israël en de kerkvaders
14 november 2001
Ds. G.H. Abma – Gouda
De strijd in de hemelse gewesten
7 maart 2002
Ds. A. Christ – Rijsoord
Israël, gespaard en opgevoed
23 oktober 2002
Feike ter Velde – Huizen
Kan Israël wel overleven ?
6 maart 2003
Ds. W.H.B. ten Voorde – Katwijk aan Zee
De 10 stammen van Israël
29 oktober 2003
Dr. M.J. Paul – Ede
Israël en Ismaël
17 maart 2004
Prof. Dr. W.J. Ouweneel – Huis ter Heide
Israël en zijn Messias
27 oktober 2004
Ds. M.M. van Campen – Hedel
Isaäc da Costa…de eindtijd
31 maart 2005
Ds. W.J.J. Glashouwer - Amersfoort
Wat voegt Israël toe aan het leven van de gemeente?
10 november 2005
Ds. J.J. Koppelaar – Abbenbroek
De dag des Heeren (naar de profeet Joël)
23 maart 2006
Ds. C.J. van den Boogert - Elburg
Goede Vrijdag – Grote Verzoendag?
16 november 2006
Dr. M.J. Paul – Ede
De betekenis van de wetten van Mozes voor deze tijd
8 maart 2007
Dr. M. van Campen – Zwartebroek
Het Beloofde Land.
15 november 2007
Dhr. R. van Dam – Barneveld
De plaats van Israël in het Europees Parlement
6 maart 2008
Feike ter Velde – Huizen
Toekomstverwachting, na 60 jaar staat Israël?
13 november 2008
Simon Schoon – Gouda
Onopgeefbaar verbonden
26 maart 2009
Kees Jan Rodenburg
Christelijke presentie in Israël
12 november 2009
Dr. Peter J. Tomson
Paulus en de Joodse geschiedenis van zijn tijd
18 maart 2010
Ds. W.J.J. Glashouwer
Oude Verbond – Nieuwe Verbond
18 november 2010
Ds. J. Koppelaar – Abbenbroek
Het Millennium van Jezus Christus
8 maart 2011
Drs. B. Wallet - Amsterdam
Israëlische politiek en de bijbel
17 november 2011
Kees Jan Rodenburg - Utrecht
Een rabbijn in gesprek met Jezus
8 maart 2012
Piet van Veldhuizen – H.I. Ambacht
Twee wegen - Joden en christenen in de eerste twee eeuwen
van onze jaartelling
22 november 2012
Michael Mulder - Ermelo
Hoop voor Israël, gegronde verwachting? – Paulus over Israël in
Romeinen 9-11
3 april 2013
Henk Vreekamp - Epe
Hij werd één van ons - over de Joodse en de heidense wortels
van ons geloof
Download