Lessen mythologie Geschiedenis Verhaal 1. Het ontstaan van de

advertisement
Lessen mythologie Geschiedenis Verhaal 1.
Het ontstaan van de wereld:
Er was eens Chaos. Er was Aarde, Vuur, Lucht en Water.
Uit de Chaos ontstonden: Gaia (moeder aarde) en de Tartaros (de
afgrond onder de aarde) en Eros (liefde, werkzaam in het heelal)
Gaia is de moeder van al wat leeft en ook van de goden:
Zij heeft als kinderen: Pontos (zee), Oeranos (hemel) , de Titanen
(oerstamvaders van alle Griekse goden), Drie Cyclopen (grote reuzen
met slechts een oog) en drie reuzen met elk honderd armen.
Gaia en Oeranos zijn samen de ouders van de twaalf Titanen. Zes zonen
en zes dochters, die ook weer met elkaar trouwen.
Een van die echtparen was bijvoorbeeld: Oceanos (god van de
wereldstromen) en Thetys(godin van het voedende vocht, moedergodin
van alle stroomgoden). De natte familietak zogezegd.
Kronos en Rea zijn ook een stel. Zij zijn van belang, zij zullen na Gaia en
Oeranos het nieuwe oppergodenpaar worden.
( N.B. bij de goden trouwen broer en zus met elkaar, omdat er gewoon
geen andere kandidaten in voorraad zijn. Bij ons is dat verboden als te
nauwe bloedverwanten met elkaar trouwen, dat heet incest.)
Gaia heeft dus eigenlijk meer kinderen dan Oeranos. Dat zie je nu ook wel
als ouders hertrouwen. Gaia heeft als het ware meer kinderen uit een
“eerder huwelijk” dan Oeranos.
In elke familie is er wel eens spanning. Zo ook tussen Gaia en Oeranos.
Op een dag zette Oeranos zijn stiefzonen, de Cyclopen uit huis. Hij
verbande ze naar de Tartaros. Gaia was ontroostbaar. Ze besloot de hulp
van haar andere kinderen, de Titanen, in te roepen. De meeste Titanen
hadden geen zin in ruzie met hun vader.
Kronos vormde de uitzondering. Gaia besloot haar zoon te helpen om zijn
vader dwars te zitten. Ze smeedde in het binnenste van de aarde het ijzer
om tot een wapen. Met dit wapen verwondde Kronos zijn vader en nam hij
de heerschappij van de goden over en bevrijdde hij de Cyclopen.
De introductie van een wapen, het bloed van Kronos duidt op de geboorte
van de misdaad. Uit de bloeddruppels van Oeranos komen de Erinyen
voort (Furiën bij de Romeinen) ofwel de wraakgodinnen voort. Ons woord
furieus is hiervan afgeleid.
Het ontstaan van de misdaad en de wraak worden door de Grieken
toegeschreven aan de vrouw!!!
Oeranos (Saturnus bij de Romeinen) vervloekt zijn zoon: “Kronos: ik
voorspel je, op een dag zul jij ook worden onttroond door een van jouw
kinderen”. Als een schaduw achtervolgde de vloek van Oeranos de jonge
Kronos.
Verhaal 2.
Het huwelijk van Kronos en Rea:
Kronos en Rea hadden een huwelijk dat rijk gezegend was met kinderen.
Er was echter één probleem: de vloek van de oude Oeranos.
Toen Rea aankondigde dat ze zwanger was zorgde Kronos ervoor in de
buurt te zijn wanneer ze zou gaan bevallen.
Een dochter werd geboren: Hera (Juno, godin van het huwelijk, van het
gezin) Kronos eiste de baby op en verslond het meisje in één hap. Rea
was ontsteld.
Dit gebeuren herhaalde zich nog een aantal keren: Hestia (Vesta, godin
van het haardvuur), Demeter (Ceres, godin van alles wat groeit en
bloeit), Hades(Pluto, god van de onderwereld), Poseidon (Neptunis, god
van de zee) verdwenen één voor één in de maag van vader Kronos.
Jonge vrouwen mogen dan misschien erg volgzaam zijn, vroeg of laat
kunnen ze in opstand komen. Zo ook Rea.
Toen Rea ontdekte, dat ze weer in verwachting was zon ze op een manier
om dit kind te houden.
Ze ging naar haar ouders, Gaia en Oeranos, om raad. De verhouding
tussen de grootouders en de jonge ouders was inmiddels al weer wat
verbeterd. Gaia adviseerde aan Rea om Kronos om de tuin te leiden.
Voedt die schrokop een steen, die in een luier gewikkeld is en zorg dat de
echte baby in het geheim naar Kreta (een eiland in Griekenland) wordt
gebracht. Daar zal het kind in het geheim worden grootgebracht. Het zou
gebeuren zoals het was voorspeld. Kronos was niet op zijn hoede en hapje
gedachtenloos de steen in één hap weg. Zeus werd verborgen op Kreta in
de donkere grot van het gebergte Ida.
Verhaal 3.
Titanenstrijd:
De jonge Zeus groeide op tot een krachtige jonge man. Hij besloot om
verkleed als wijnschenker naar Kronos te gaan. Hij had bedacht, dat
Kronos wijn geschonken kon worden, die hem zou doen gaan braken. Bij
die gelegenheid zou zijn vader al zijn broertjes en zusjes uitbraken.
Daarna zou hij met hun hulp de strijd tegen Kronos kunnen beginnen.
Via zijn moeder, Rea, had Zeus al de steun geregeld van de verbannen
Cyclopen en van de drie honderarmige reuzen.
Zijn broer Hades, zou zich in de strijd onzichtbaar kunnen maken met
behulp van een kap op zijn hoofd. Poseidon zou zich kunnen verdedigen
met de drietand en hijzelf zou zijn bliksemschichten kunnen inzetten.
Zeus zou in deze strijd met zijn broers komen te staan tegenover zijn
vader Kronos en de Titanen. (zijn ooms, broers van zijn vader).
Zeus bedacht een list. Hij valt Kronos met de bliksem in de rug aan.
Poseidon zou dan tegelijk aanvallen met de drietand. Hades kon zich aan
alle kanten verdienstelijk maken. De drie honderdarmige reuzen zouden
snel en kundig Kronos vastbinden.
Toen de strijd was beslist in het voordeel van Zeus en diens broers moest
er nog beslist worden over het lot van hun tegenstanders.
De Titanen zouden vanwege hun hulp aan Kronos verbannen worden naar
de Tartaros, behalve hun leider, Atlas. Atlas, de oudste broer van Kronos
zou apart gestraft worden. Hij was immers de aanvoerder geweest in de
oorlog tegen Zeus. Hij zou voortaan de Aarde op zijn schouders moeten
torsen, zonder een moment van rust te kennen (als je het Paleis op de
Dam in Amsterdam aan de achterkant nadert, zie je de arme Atlas met de
aarde op zijn schouders).
Twee broertjes van Kronos ontsprongen de straf: Prometheus en
Epimetheus. Prometheus kon in de toekomst zien en hij had de nederlaag
van Kronos voospeld. Hij had kans gezien zijn broer, Epimetheus, ook aan
de strijd te onttrekken. Als dank voor hun afzijdigheid aan de strijd
mochten de beide broers de straf ontlopen.
Als dank voor de hulp van zijn broers besloot Zeus de macht te delen met
zijn broers. Zeus wordt de oppergod met als symbool de bliksem, Hades
wordt de god van de onderwereld en Poseidon wordt de god van de zee.
Verhaal 4.
Avonturen van Zeus:
Zeus stond erom bekend, dat hij niet zo’n trouwe echtgenoot was. Zijn
vrouw, Hera kreeg bij de Grieken de rol van jaloerse echtgenote. Kortom,
de goden lijken toch wel erg op de mensen.
Alle goden waren zeer herkenbaar voor de Grieken.
Uit het avontuur van Zeus en Leto (dochter van zijn oom, de Titaan,
Koios) kwamen twee kinderen voort: Apollo, een jongen, hij werd god
van alles wat schoon en mooi was in de kunsten. Hun dochter Artemis
(Diana) werd de godin van de jacht en van het woud. Beide kinderen
zouden niet trouwen.
Twee godinnen kwamen wel op een heel speciale manier “tot stand” .
Aphrodite (Venus, godin van de liefde) werd geboren uit het schuim van
de zee.
Pallas Athene (Minerva, godin van het verstand, de wijsheid) werd in volle
wapenuitrusting geboren uit het hoofd van Zeus, de zetel van het
verstand. Zij wordt altijd afgebeeld met een helm, een schild en een
speer. Zij is de speciale beshermgodin van de stad Athene. Zij is
bovendien de lievelingsdochter van Zeus.
(let op: de vrouw wordt niet erg gewaardeerd bij de oude Grieken, nu
wordt de vrouw zelfs overgeslagen bij de geboorte van een godin……
godenverhalen weerspiegelen hoe mensen denken over de vrouwen!).
Herakles (Hercules) is geboren uit de goddelijke Zeus en de aardse
schoonheid Alkmene. Toen Hera ervan hoorde, dat Alkmene een zoon
had van Zeus, probeerde ze Herakles te doden. Hera stuurde twee
wurgslangen op het wiegje af met het doel de baby te wurgen. Het liep
anders, de baby wurgde met zijn kleine armpjes de slangen. Herakles had
een reputatie opgebouwd!
In een godinnengezin gaat het ook niet altijd even vredig toe.
Hefaistos,(Vulcanos), de mismaakte zoon van Zeus en Hera, is voor ons
het eerste bekende geval van kindermishandeling. Toen zijn moeder haar
zoon zag was ze zo teleurgesteld, dat ze hem van de Olympos
(godenberg) afgooide. Toch wist Hefaistos zich een plaatsje onder de
goden te veroveren: hij is de god geworden van de smeden. Zijn handen
konden prachtige en nuttige dingen maken.
Verhaal 4.
Prometheus en Epimetheus:
Prometheus en Epimetheus waren gezellige knutselaars. Uit klei waren de
beide broers figuurtjes aan het maken.
Epimetheus maakte de dieren. Hij was wat sneller dan zijn broer, zodat hij
wat meer klei kon gebruiken. Hij gaf de dieren: tanden, klauwen, horens,
vachten, snavels en vleugels.
Prometheus, die niet zo snel en handig was met zijn handen, had niet
zoveel klei over; de mens, die hij maakte was naakt.
De beide broers wisten hun vriendin, Aphrodite, over te halen de
figuurtjes van klein leven in te blazen.
Er kwam een afspraak tot stand: de goden beloofden de levende wezens
op aarde te beschermen in ruil voor hun gehoorzaamheid.
Prometheus had echter grote plannen met de mens. Hij was trots op wat
hij gemaakt had.
Op een goede dag ging hij met een list naar Zeus.
Hij slachtte een stier en ging vervolgens met twee zakken naar Zeus.
Eén zak was gevuld met botten en bovenop legde hij heerlijk geurend vet.
De andere zak, die iets kleiner was, had hij gevuld met lekkere stukken
vlees. Bovenop deze zak legde Prometheus wat stinkende darmen.
Als hij voor Zeus staat vraagt hij quasi onnozel welke van de twee zakken
door de mensen zal moeten worden geofferd aan de goden. Zeus, die wat
verstrooid is op dat moment grijpt hebberig de lekker geurende grote zak.
Op de Olympos aangekomen – waar Zeus woont – ontdekt hij hoe hij
belazerd is door Prometheus. Zeus besluit wraak te nemen.
De mensen hadden weliswaar die heerlijke stukken vlees, maar Zeus zou
ervoor zorgen, dat ze geen vuur zouden hebben.
Prometheus was diep bedroefd. Hij had het nog wel zo goed voor met de
mensen.
Brutaal als hij was, dacht hij het op te kunnen nemen tegen Zeus.
Hij besluit het vuur te gaan stelen op de Olympos.
Over het stelen van het vuur bestaan meerdere verhalen. Ik geef jullie er
twee:
1) Prometheus was naar het paleis van Zeus op de Olympos gegaan en
heeft daar een kooltje uit het haardvuur gestolen.
2) Prometheus zou een strohalm gehouden hebben tegen de
zonnenwagen van de zonnengod Helios en zo de ontstoken halm
mee terug naar de aarde hebben genomen. In ieder geval zorgde
Prometheus ervoor, dat de mens het vuur kreeg.
Verhaal 5.
De straf van Zeus voor Prometheus en de mensen:
Toen Zeus overal op de aarde vuren zag ontstaan werd hij woedend. Hij
besloot Prometheus en de mensen te straffen. Met Zeus valt niet te
spotten!
Prometheus werd op bevel van Zeus vastgeketend door Hefaistos aan een
berg in de Kaukasus. Een arend zal elke dag de lever uitpikken bij
Prometheus, die daar op eenzame hoogte hangt. Elke dag zal deze lever
ook weer aangroeien. De straf wordt dus eindeloos herhaald.
De mensen worden gestraft door middel van de doos van Pandorra. Zeus
stuurt de beeldschone Pandorra met een doosje naar de aarde. Het doosje
bevat allerlei vreselijke dingen: ziekte, dood, jaloezie, hebzucht,
oneerlijkheid, achterbaksheid, kreupelheid.
De niets vermoedende Epimetheus is zeer onder de indruk van de mooie
Pandorra. Hij laat zich dan ook door haar overhalen om in het doosje te
kijken………..
Als Epimetheus het doosje open doet komt alle ellende over de mensheid.
Met een uiterste krachtsinspanning weet Epimetheus eindelijk het doosje
weer te sluiten. Het enige wat nog in het doosje zit is …….. de hoop!
Verhaal 6.
Deukalion en Pyrrha:
Deukalion was het tegenovergestelde van zijn vader, Prometheus.
Met pijn in zijn hart zag hij hoe zijn vader aan de berg hing in de
Kaukasus. Hij deed zijn vader een voorstel: vader, zal ik u bevrijden.
Neen, schudde Prometheus. Hij, die in de toekomst kon kijken, wist, dat
hij nog wel even mocht “hangen”.
De vader was echter bezorgd over het lot van zijn zoon en diens vrouw.
Prometheus had gezien hoe boos Zeus was. Hij voorzag de ondergang van
de mensen. Hij voorspelde zijn zoon, dat er een zondvloed op handen
was, die alles wat leefde op aarde zou verzwelgen.
De vader ried Deukalion aan om een ark (woonboot) te bouwen. Van alle
dieren zou hij een mannelijk en een vrouwelijk exemplaat moeten
meenemen. Na de zondvloed zou zo het leven op aarde hersteld kunnen
worden.
Terwijl de brave en gehoorzame Deukalion bezig is een ark te bouwen
bezoekt Zeus, vermomd als mens, de aarde.
Zeus is ontsteld over de slechtheid van de mensen. Als Zeus dan ook nog
mensenvlees krijgt opgediend door de koning van Arkadië, is voor hem de
maat vol. Hij herneemt zijn goddelijke gedaante en vernietigt het paleis
van de boosaardige koning. De koning zelf, wordt veranderd in een wolf.
Zeus keert diep gegriefd terug naar de Olympos om na te denkenn over
hoe hij de mensheid zal straffen.
Zijn eerste plan is om de aarde in de brand te steken. Dit wordt hem
ontraden. Stel je voor, dat de hemel per ongeluk vlam zou vatten, dan
zou de ellende niet te overzien zijn. Uiteindelijk besluit Zeus tot een
zondvloed.
Deukalion heeft inmiddels zijn Ark af en drijft de laatste dieren de ark in.
Kort daarna begin het te regenen. De wolken trekken somber samen. Aan
de regen lijkt maar geen einde te komen. De mensen zien in hun angst
het water van de rivieren omhoog komen. Hun ergste vermoeden wordt
bewaarheid. Het water achtervolgt nu mens en dier. Niemand wordt
gespaard. De hemel boven de aarde is inktzwart gekleurd en weerkaatst
de doffe ellende op aarde.
Als na lange tijd de duisternis optrekt en de lucht opklaart besluit
Deukalion vogels als verkenners vooruit te sturen. Hij had bedacht, dat als
de vogels niet terug zouden komen, ze zouden kunnen landen. Dat zou
betekenen, dat de aarde op die plaatsen opgedroogd zou zijn. De eerste
vogels kwamen onverrichterzake terug. Uiteindelijk bleven de vogels weg.
Deukalion en Pyrrha stapten aarzelen uit de ark. Beangst om het lot dat
de mensheid en de dieren zo had getroffen.
Ze besloten als eerste daad hun mooiste stier te offeren aan de goden, uit
dank dat hun ark gespaard was.
De vrome mensen knielden neer en brachten hun offer. Zeus zag op hen
neer en was vertederd. Hij besloot zijn boodschapper, Hermes (afgebeeld
met vleugels aan zijn hielen of aan zijn hoed) naar de mensen toe te
sturen met een boodschap.
De boodschap, die Hermes de twee mensen bracht veroorzaakte
aanvankelijk verwarring. “werp uw beenderen van uw moeder achter u en
bedek uw hoofd”. Na enig nadenken knielden de beide mensen. Ze
bedekten hun hoofd en pakten stenen en modder en wierpen dat achter
hun neer. Achter Deukalion ontstonden mannelijke mensen, achter Pyrrha
ontstonden vrouwelijke mensen. De stenen namen de vormen van de
botten aan, het leem gaf vorm aan de zachtere onderdelen van de
mensen.
De beide echtelieden krijgen na enige tijd ook samen een zoon: Hellen.
Naar hem is het Helleense ofwel het Griekse volk genoemd. Hellas is een
andere naam voor Griekenland.
Verhaal 7.
De Trojaanse oorlog – hoe is deze ontstaan?
De bruiloft van Peleus en Thetis.
Homerus beschreef de strijd die de Grieken Trojanen omstreeks 1200 v
Chr hebben gevochten voor de muren van de stad Troje in Klein-Azië.
(huidige westkust Turkije). Het heldendicht van Homerus heet de Ilias en
het is vernoemd naar de Griekse naam voor de stad Troje: Ilion.
Ongeveer tien jaar hadden de Grieken nodig om de stad Troje op de
knieën te dwingen.
De bruiloft van Peleus en Thetis:
Op de bruiloft van Peleus (koning van de Myrmidonen) en Thetis (een
zeenimf) waren nagenoeg alle goden uitgenodigd.
Slechts één godin was met opzet niet uitgenodigd: Eris, de godin van de
ruzie.
Zij was behoorlijk beledigd en besloot ruzie te gaan veroorzaken op deze
bruiloft.
Zij nam een gouden appel mee en verscheen onuitgenodigd ten tonele. Zij
rolde de appel naar het midden en zei:”Deze is voor de mooiste vrouw
onder de gasten”.
Tja, nu had je de poppen aan het dansen. Iedereen keek naar Zeus, de
oppergod. Zeus keek wel uit om een oordeel te vellen. Tot de gegadigden
behoorden namelijk Hera, zijn vrouw, Pallas Athene en Aphrodite zijn
dochters. Om ruzie in de familie te voorkomen besloot Zeus het oordeel te
laten vellen door Paris, de zoon van de koning van Troje, een mooie
jongeman.
Ooit hadden koning Priamos en koningin Hecabe van Troje een
voorspelling gekregen. Hun ongeboren zoon zou onheil brengen over de
stad en de ondergang van het koninkrijk tot gevolg hebben.
De beide ouders besloten daarop hun zoontje in het Ida-gebergte neer te
leggen na de geboorte, zodat het daar zou overlijden.
Echter, een herder vond het jongetje en had medelijden. Hij bracht het
kind groot. Jaren later kwam uit, dat dit jongetje geen herderskind, maar
een koningskind was. De koning en koningin aanvaardden het lot en
namen de verloren zoon weer in hun hofhouding op.
Zeus koos nu juist deze Paris uit om een oordeel te vellen.
De godinnen besloten Paris te verleiden om voor hun te kiezen.
Hera beloofde Paris: macht en invloed als hij haar zou verkiezen tot de
schoonste van de gasten.
Pallas Athene beloofde Paris: verstand en aanzien onder alle mensen.
Aphrodite beloofde Paris: de mooiste vrouw op aarde.
Helaas, deze mooiste vrouw, Helena, was al getrouwd. Zij was de
echtgenote van koning Menelaos. Toen zij nog verloofd waren, moesten
alle mannen in Griekenland de ouders van Helena beloven, dat wie haar
zou trouwen, kon rekenen op de steun van de andere mannen in
Griekenland om dit huwelijk te verdedigen. Alle andere koningen hebben
toen trouw gezworen.
Toen Menelaos (koning van Sparta) met Helena huwde, trouwde hij niet
alleen een mooie vrouw, maar kreeg hij ook landbezit en macht, hetgeen
de bruid via haar huwelijk had ingebracht. Verlies van de bruid zou ook
verlies van de bruidsschat met zich mee kunnen brengen!!!!!
Paris is door Aphrodite in de omgeving van Helena gebracht.
Door ingrijpen van de godin Aphrodite viel Helena als een blok voor de
charmes van Paris. De beide geliefden vluchtten vanuit Griekenland naar
Troje.
Koning Menelaos kon deze schande en schade niet ongewroken laten. Hij
herinnerde alle ex-pretendenten aan hun gelofte hem bij te staan voor als
zijn huwelijk in gevaar werd gebracht.
Alle grote Griekse vorsten trokken vervolgens ten oorlog tegen Troje.
Onder hen bevond zich de held Odysseus, koning van Ithaka,
Agamemnon, koning van Mycene (broer van Menelaos) en Achilles,
(zoon van Peleus en Thetis).
Odysseus zou na jaren van strijd uiteindelijk door een list de val van de
stad Troje veroorzaken.
Odysseus had zijn mannen bevolen een groot paard van hout te maken.
In de buik van dit paard zou hij zijn slimste en krachtigste strijders
verbergen.
Toen de Trojanen, na jaren van beleg, de Griekse schepen zagen
wegvaren, dachten ze , dat ze verlost waren van de oorlog.
Een verrader in de gelederen van de Trojanen maakte de Trojanen wijs,
dat ze het houten paard binnen de stadsmuren moesten halen.
Nietsvermoedend haalden de feestende Trojanen het houten paard binnen
de stadsmuren.
’s-Nachts , terwijl alle Trojanen sliepen, kropen de strijders uit het paard
en maakten de stadsmuren van Troje open. Zo konden de Grieken
uiteindelijk de stad Troje innemen en met de grond gelijk maken.
Helena werd opnieuw meegevoerd, nu naar het huis van haar man, koning
Menelaos. Hij was weer in het bezit van zijn vrouw en van de bruidsschat.
De voorspelling van de val van Troje was uitgekomen.
De stad Troje (Ilion) heeft echt bestaan. De restanten van de diverse
Trojes zijn door Heinrich Schliemann (een archeoloog) opgegraven aan
het einde van de vorige eeuw.
Verhaal 8.
Engelse speelfilm: The clash of the titans uit 1981 van Desmond
Davis met Laurence Olivier, Harry Hamlin, Judi Bowker.
De film duurt ongeveer 120 minuten.
Perseus en Andromeda
De hoofdrolspeler van het verhaal is Perseus. Hij is de zoon van Zeus en
Danai. Danai is de dochter van de koning van Argos. De koning van Argos
straft zijn dochter omdat zij een kind krijgt van een onbekende man.
Levend wordt ze met haar zoon in een doodskist te water gelaten.
De volgende scène speelt zich af op de Olympus, waar de goden
vertoeven. (in het wit gekleed).
Zeus staat bij een arena, die de aarde voor moet stellen. Figuurtjes van
klei stellen personen voor. Zeus beslist over hun lot, ook al zijn het
kinderen van de goden.
Perseus, zal gered worden, zo is het besluit van Zeus.
De stad Argos zal door Poseidon getroffen worden door een watervloed en
ten onder gaan.
Thetis, de moeder van Calibos, moet met smart toezien hoe Zeus haar
zoon straft. Calibos, die verloofd is met de schone Andromeda ondergaat
een gedaantenverwisseling. Hij krijgt een staart en hoorntjes en ziet er
voortaan afschrikwekkend uit.
Calibos heeft o.a. de kudde vliegende paarden van Zeus uitgeroeid, op
één hengst na, Pegasus. Hij heeft veel wezens wreed gedood. Zeus straft
hem nu voor zijn wandaden.
Thetis is jaloers op de vertroeteling, die Zeus aan Perseus ten deel laat
vallen.
Thetis besluit Perseus een poets te bakken. Ze zorgt ervoor, dat hij
terecht komt in de stad Joppa.
Daar heerst koningin Cassiopeia. Haar schone dochter Andromeda wordt
aangeboden aan elke man, die een hem opgegeven raadsel weet op te
lossen. De tentoongestelde slachtoffers tonen de welhaast vergeefse
opgave. Wie het raadsel oplost, mag met Andromeda trouwen en wordt de
nieuwe koning van Joppa.
Perseus heeft door tussenkomst van zijn vader “goddelijke hulpstukken”
meegekregen: een zwaard, een schild met bijzondere krachten en een
helm, die hem onzichtbaar maakt.
Perseus gaat op zoek naar de schone Andromeda, maar maakt zich eerst
onzichtbaar.
In de hoogste toren van het paleis ligt zij op een bed, maar haar geest
dwaalt en richt zich op. De geest van het meisje begeeft zich naar een
gier, die een kooi vastklauwt. Zij neemt “gedwongen” plaats in de kooi. De
gier vliegt haar vervolgens naar het moeras.
In dit moeras is Calibos gedoemd te leven.
Perseus neemt de taak op zich om Andromeda te bevrijden.
Een oude man te Joppa helpt Perseus. Hij helpt hem aan een paard dat
kan vliegen: Pegasus. Als Perseus de drinkplaats van het paard heeft
gevonden weet hij het paard te vangen.
Met Pegasus ‘hulp weet Perseus Andromeda en de gier te volgen naar het
moeras. Perseus ziet daar, hoe Calibos Andromeda onder druk zet. Hij
geeft haar een nieuw raadsel op.
Perseus raakt in gevecht met Calibos en hakt diens hand af. Hij had het
raadsel opgevangen tijdens de achtervolging van Andromeda en de gier.
Hij lost dus bij koningin Cassiopeia het gewenste raadsel op.
Tot onze verbijstering zien we dan, dat Perseus Calibos had laten leven op
voorwaarde, dat Calibos de vloek over Andromeda zou intrekken.
Cassiopeia weet de godin Thetis te beledigen.
Het hoofd van de godin rolt van het standbeeld af en komt woedend tot
leven.
Binnen dertig dagen moet Andromeda als maagd geofferd worden aan de
zee, anders zal Joppa vernietigd worden. (Thetis wreekt zich dus op het
jonge paar; zij is immers de moede van Calibos).
Perseus roept de hulp in van drie oude blinde zieneressen.
Calibos slaagt erin het paard, Pegasus, gevangen te nemen.
Zeus heeft zich inmiddels ook in de ruzie gemengd. Hij staat erop, dat
Pegasus gezelschap krijgt van de mechanische uil, Boebo. Boebo ziet
alles en kan Pegasus waarschuwen, terwijl niemand anders dan Pegasus
de uil verstaat.
Als Pegasus bij de drie oude blinde zieneressen is, steelt hij het diamanten
oog. (Perseus wordt onaantastbaar voor de werking van het bloed van
medusa nadat hij het “oog” had aangeraakt).
In ruil voor het advies van de drie zieneressen hoe hij Calibos kan
verslaan, geeft hij hun het oog terug.
Zijn opdracht luidt: zoek Medusa op het eiland van de doden aan het
einde van de onderwereld.
Perseus en Boebo arriveren bij de rivier de Stix, die wereld van de
levenden scheidt van de wereld van de doden. Hij heeft een munt voor
Charon, de veerman, di de zielen overzet naar het rijk van de
onderwereld.
Perseus trekt nu op naar Medusa met zijn soldaten. De soldaten worden
aangevallen door tweekoppige wolven.
(Medusa, ooit een mooie vrouw was priesteres van Aphrodite. Zij werd
verleid door Poseidon. Zij bedreven de liefde in de tempel van Aphrodite.
Aphrodite werd daarop jaloers. Voortaan zou iedereen, die Medusa aan
zou kijken voor eeuwig verstenen!)
Perseus ziet Medusa naderen via de spiegel van zijn schild. Medusa is
voorzien van pijl en boog en een staart…
Perseus slaagt erin Medusa met een slag te onthoofden. Het hoofd van
Medusa neemt hij mee.
Calibos zag dit gebeuren met lede ogen aan. Stiekem prikt hij in de zak,
waarin het hoofd van Medusa zit. Grote kreeftachtigen vormen zich uit de
bloeddruppels. Ze vallen Perseus en de soldaten aan.
In een tweegevecht doodt Perseus Calibos.
De uil Boebo herrijst uit het water om Perseus te waarschuwen. Perseus
draagt de uil op om Pegasus te zoeken.
Intussen wordt Andromeda gereed gemaakt om geofferd te worden. Ze
wordt vastgeketend aan de rotsen. Het monster van Poseidon wordt
losgelaten………
Perseus arriveert met Pegasus en de zak met het hoofd van Medusa.
Voordat het monster Andromeda verzwelgt toont Perseus het hoofd van
Medusa. Het monster brokkelt af en versteent.
De geliefden zijn herenigd.
Download