ZIEKTEKOSTENVERZEKERING vVVvi

advertisement
-
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
VGZ
Menzis
Achmea
etc.
BASISverzekering: KAN NAAR KEUZE BIJ
IEDERE ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR WORDEN
AFGESLOTEN
- CZ
Collectieve
ziektekostenverzekering
voor cliënten
Intramurale cliënten
Semi-/extramurale
cliënten
TOELICHTING ARTIKEL 8:
Behandeling omvat door een instelling
te verlenen behandeling van specifiek
medische (AVG), specifiek
gedragswetenschappelijke of specifiek
paramedische aard gericht op herstel
of voorkoming van verergering van
een somatische of psychogeriatrische
aandoening of beperking of van een
verstandelijke, lichamelijke of
zintuiglijke handicap, waaronder
voorkoming van verergering van
gedragsproblemen in verband met een
zodanige aandoening, beperking of
handicap
TOELICHTING ARTIKEL 15:
a. geneeskundige zorg van algemeen
medische aard (huisarts), niet zijnde
paramedische zorg;
b. Behandeling van een psychiatrische
aandoening indien de behandeling
integraal onderdeel uitmaakt van de
behandeling van een van de in artikel
8 genoemde aandoeningen of
handicaps;
c. Farmaceutische zorg;
d. Hulpmiddelen, noodzakelijk in
verband met de in de instelling
gegeven zorg;
e. Tandheelkundige zorg;
f. Kleding, verband houdende met het
karakter en de doelstelling van de
instelling;
g. Het individueel gebruik van een
rolstoel
CRITERIA M.B.T. DEELNAME:
Voor cliënten met ZZP 3 en
hoger die:
- een indicatie verblijf met
behandeling hebben
- wonen op een plaats die is
opgenomen in de toelating met
behandeling
CRITERIA M.B.T. DEELNAME:
Voor cliënten met ZZP 3 en
hoger die:
- wonen op een plaats die is
opgenomen in de toelating als
plaats zonder behandeling.
CRITERIA M.B.T. DEELNAME:
Voor cliënten met ZZP 1 of 2
•
BASISVERZEKERING
vVVvi
•
VERPLICHT AF TE SLUITEN VOOR
IEDEREEN
EIGEN RISICO GELDT VOOR IEDEREEN
Basisverzekering / met korting
WLZ-verstrekkingen:
- Recht op behandeling o.b.v.
artikel 8
- Recht op behandeling o.b.v.
artikel 15
Ziektekostenverzekering
Aanvullende-verzekering
(als aanvulling op WLZ-verstrekkingen)
Aanvullende Tandartsverzekering
(als aanvulling op tandheelkundige
verzorging vanuit WLZ-verstrekkingen).
Hier geldt een collectiviteitskorting
WLZ-verstrekkingen:
- geen recht op behandeling
o.b.v. artikel 8 (besluit van
Prisma om, ondanks dat er geen
behandeling wordt betaald
vanuit AWBZ, deze toch voor
rekening van Prisma te nemen)
- geen recht op behandeling
o.b.v. artikel 15
Basisverzekering / met korting voor
cliënten die bij CZ de basisverzekering
hebben afgesloten.
Korting geldt niet voor basisverzekeringen bij
andere ziektekostenverzekeraars.
WLZ-verstrekkingen:
- geen recht op behandeling
o.b.v. artikel 8
- geen recht op behandeling
o.b.v. artikel 15
Ziektekostenverzekering
CRITERIA M.B.T. DEELNAME:
Voor cliënten zonder verblijf =
extramuraal
WLZ-verstrekkingen:
- geen recht op behandeling
o.b.v. artikel 8 (wordt wel
geleverd indien extramurale
indicatie behandeling aanwezig
is)
- geen recht op behandeling
o.b.v. artikel 15
CRITERIA M.B.T. DEELNAME:
Voor cliënten zonder verblijf
maar zorg als VPT afnemen.
WLZ-verstrekkingen:
- recht op behandeling o.b.v.
artikel 8 (zorg wordt door Prisma
zelf geleverd) bij ZZP 3 en hoger
- geen recht op behandeling
o.b.v. artikel 15
CRITERIA M.B.T. DEELNAME:
PGB
WLZ-verstrekkingen:
- geen recht op behandeling
o.b.v. artikel 8
- geen recht op behandeling
o.b.v. artikel 15
Aanvullende verzekeringen:
De Aanvullende verzekeringen kunnen per
ziektekostenverzekeraar verschillen.
Op de aanvullende
ziektekostenverzekeringen die CZ
aanbiedt wordt een collectiviteitskorting
aangeboden.
KEUZEVRIJHEID:
Cliënten/wettelijke vertegenwoordigers zijn
vrij, met uitzondering van afsluiten van een
basisverzekering welke verplicht is, om deel te
nemen aan de aangeboden aanvullende
verzekeringen door diverse
ziektekostenaanbieders.
IEDERE CLIËNT HEEFT EEN ZORGVERZEKERING AFGESLOTEN.
VOOR BEHANDELINGSASPECTEN DIE NIET BINNEN ARTIKEL 8 EN 15 VALLEN DIENT DE CLIËNT EEN BEROEP TE DOEN OP ZIJN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
(BASISVERZEKERING EN/OF AFGESLOTEN AANVULLENDE VERZEKERINGEN)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards