Veilig leren lezen kim-versie en Wereldoriëntatie

advertisement
Veilig leren lezen kim-versie en Wereldoriëntatie
Het aanbod van Veilig leren lezen kim-versie volstaat uitstekend om de kerndoelen en
Susan van der Linden
subdoelen van het SLO op het gebied van wereldoriëntatie te behalen voor groep 3.
Samenhang
De kinderen leren niet alleen letters en woorden lezen,
In Veilig leren lezen kim-versie is de samenhang duidelijk
maar oriënteren zich ook op de wereld om hen heen. Ze
te zien in de integratielessen ‘ankerverhaal’, ‘woorden-
maken kennis met thema’s als techniek, theater, muziek
schat’ en ‘creatief schrijven’. De wereldoriënterende
en natuur. De kinderen doen proefjes en maken daarvan
thema’s en activiteiten vertonen samenhang en raken
een verslagje.
(vrijwel) alle kerndoelen, zoals te zien is in onderstaand
overzicht. Bovendien bieden de opdrachten in de
Bij het aanbod is het wenselijk dat: werkboekjes zon extra uitdaging voor de kinderen.
• er een verbinding is met het dagelijks leven,
Veilig leren lezen kim-versie biedt wereldoriëntatie
• er samenhang is tussen de onderwijsinhouden over
volledig geïntegreerd aan. Wil je méér? Dan sluit De
mens, natuur en de wereld,
Zaken 3-4 naadloos aan op Veilig leren lezen. Oók
• het onderwijsprogramma niet extra wordt belast.
ideaal voor combinatiegroepen 3-4! Kijk op zwijsen.nl/
veiliglerenlezen.nl.
Tabel: kerndoelen herkenbaar in de diverse integratielessen van Veilig leren lezen kim-versie.
VLL
Raakvlakken reeds uitgewerkte activiteiten in
Thema
integratielessen VLL kim-versie
Kern start
Onderdeel van kerndoel
Schoolregels en klassenregels
Kerndoel 34
Gedragsregels
Kerndoel 36
Werkafspraken
Kerndoel 37
Kerndoel 38, 47 (algemeen
aandachtspunt)
Kern 1:
Dieren
Thematafel dieren rubriceren
Kerndoel 40, 41
Integratielesdag 4 op basis van uiterlijke
Dierenkenmerken
kenmerken of woonomgeving.
Kerndoel 38, 47 (algemeen
Integratieles 6: gedrag van dieren
aandachtspunt)
Ankerverhaal en thematafel
Kerndoel 34, 46 (dag en nacht)
Integratieles dag 4: (dag en nacht), dagdelen,
Kerndoel 46, 51
Beestenboel
Kern 2:
Tijd, dag en
Dag en
nacht, dagdelen
nacht
weekkalender
Kerndoel 51
Integratieles 6: goed ontbijt
Kerndoel 38, 47 (algemeen
aandachtspunt)
Veilig leren lezen • © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg • blad 1 van 2
Kern 3:
Ziek zijn,
Hoe voel jij
lichaamsdelen
je?
Ankerverhaal
Kerndoel 36
Integratieles dag 4: begrippen bij ziek zijn,
Kerndoel 34
gewond zijn
Kern 4:
Type woningen
Integratieles dag 6: Lichaamsdelen
Kerndoel 41
Integratieles 2 en 4: woonvormen, woonwijk
Kerndoel 47
Integratieles 6: vertrekken in woningen
Kerndoel 50
Integratieles dag 4: wat vind je fijn, wat niet?
Kerndoel 34
Waar woon
jij?
Kern 5:
Regels op
Mag dat
school, thuis en
wel?
op straat
Kern 6:
Fantasie en
Algemeen thema: cultuurverschillen, verschil-
Verhalen in
werkelijkheid
lende verhalen, feesten
Kern 7:
Avontuur,
Algemeen: verhalen diverse culturen
Kerndoel 38
Spannend!
helden
Kern 8:
Muziek,
Integratieles dag 3: alleen muziek heeft
Kerndoel kunst, creativiteit
Wat kan jij?
kunstjes doen
raakvlakken.
Kern 9:
Techniek
Elektriciteit en water, proefjes doen
Kerndoel 36
Kerndoel 38
je buik
Kerndoel 36
Hoe kan
Kerndoel 42
dat?
Kerndoel 45
Kern 10:
Natuur,
Kijk eens om
natuurverschijn-
je heen
selen
Kern 11:
Kunst,
Wat bewaar
verzamelen
jij?
Kern
Een wereld vol
afsluiting
boeken
Algemeen: bewondering voor milieu en natuur
Kerndoel 39, 47, 49
Integratieles dag 4 en 7: bijzondere dieren
Kerndoel 40
Integratieles 5: de boom
Kerndoel 40
Integratieles dag 11: het weer
Kerndoel 43
Integratieles dag 13: water
Kerndoel 48
Algemeen: heden en verleden in musea, kunst
Kerndoel 51, 52
Integratieles 7: ruilen en verzamelen
Kerndoel 35
Kerndoel 38, 47
Vakantie
Meer informatie of vragen? Neem contact op met Zwijsen klantenservice via [email protected] of bel 013- 583 88 88.
Veilig leren lezen • © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg • blad 2 van 2
Download