Rechtbank van Koophandel

advertisement
Zaventem, 1 juni 2016
Beste leden en ouders,
Het bestuur is alvast volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen en we hopen dat
jullie eveneens reeds vol verwachting en een gezonde portie goesting uitijken naar de start van een
nieuw topjaar.
Naar goede gewoonte kunnen we jullie rond deze tijd alvast onze jaarlijks terugkerende informatiebrief
bezorgen en trots melden dat de gestage groei van onze club zich verder doorzet en we volgend
seizoen opnieuw met 2 extra ploegen in competitie aantreden, wat het totaal op 15 teams brengt.
Uiteraard blijven daarnaast de recreanten wekelijks de sporthal onveilig maken en gaan we eveneens
verder met de, in samenwerking met de andere Zaventemse sportclubs opgerichte, bewegingsschool
voor de allerkleinsten.
Tenslotte kunnen we met enige fierheid vermelden dat, dankzij de tomeloze inzet van talloze
vrijwilligers én ouders, het ons lukt om, ondanks de snel stijgende levensduurte, de bijdragen voor de
jeugd voor het 6e seizoen op rij ongewijzigd te laten.
Alle praktische informatie en documenten m.b.t. het komende seizoen 2016 – 2017 zoals
contactpersonen, teams, trainingsschema’s, wedstrijdkalenders en belangrijke data kunnen verder
eveneens
geraadpleegd
worden
op
onze
website
www.jetsbasketzaventem.be
en
onze
facebookpagina.
De bijdrages voor het volgende seizoen bedragen:
Ploeg
Geboortejaar
Te betalen lidgeld
Pré-microben
2009 – 2010
€ 120
Microben – Benjamins
2005 – 2008
€ 230
Pupillen  Junioren
2004 - 1996
€ 250
Senioren
Vanaf 1995
€ 225
Let op, bovenstaand bedrag kan als volgt verminderd worden:
1) Bij betaling van de bijdrage voor 05/09/2016 ontvangt u 4 steunkaarten ter waarde van €
10 die u kan doorverkopen en die aftrekbaar zijn bij het nuttigen van een heerlijke portie
mosselen of vol-au-vent op ons jaarlijks mosselfestijn.
2) Stort u het lidgeld voor 31/7/2016 op de rekening van Jets Basket Zaventem, dan krijgt
u bovenop de steunkaarten een korting van € 10.
3) Wanneer meerdere kinderen uit hetzelfde gezin aangesloten zijn krijgt u een korting
van 20% op de bijdrage van het 2de (en eventueel 3de en 4de) kind (van toepassing
op de jongste kinderen).
4) Ken jij iemand die de club wilt sponsoren? Laat het ons dan snel weten en ontvang zo zelf een
korting op jouw lidgeld ten bedrage van 10% van het sponsorbedrag excl. BTW.
5) Wist jij dat je bij de mutualiteit een deel van je lidgeld kan terugvorderen? Bij betaling van
je lidgeld overhandigen wij je het nodige attest.
6) Clubscheidsrechters die aantreden bij onze jeugdwedstrijden krijgen per geleverde prestatie
een bedrag van € 10 terug gestort op hun rekening (met een maximum van betaald lidgeld).
Betaling van het lidgeld* kan door het bedrag (verminderd met de eventuele kortingen)
over
te
schrijven
op
de
rekening
van
vzw
Jets
Basket
Zaventem:
- BE81 7805 9001 3324 - GKCC BE BB. Gelieve duidelijk de naam, voornaam en ploeg te
vermelden in de mededeling zodat wij uw betaling kunnen terugvinden.
( * We bieden eveneens de mogelijkheid aan om tot gespreide betalingen van het lidgeld over te gaan. Gelieve voor meer
informatie contact op te nemen met onze penningmeester via onderstaande contactgegevens
)
Opgelet, wij zullen dit jaar de regels zeer strikt toepassen: het lidgeld moet betaald zijn
voor de eerste competitiewedstrijd, zo niet speel je niet mee!
Om door de verzekering gedekt te zijn dient elk lid over een medisch attest te beschikken. In bijlage
hebben we dit attest al toegevoegd zodat u meteen bij de start van het nieuwe seizoen het ingevulde
attest kan overhandigen aan jouw coach. Zolang wij niet beschikken over dit ingevulde attest, zal je
niet mogen deelnemen aan de competitie!
Graag willen we jullie eraan herinneren dat voor elke wedstrijd volwassen begeleiding verplicht
is:
Thuiswedstrijden:
- Ploegafgevaardigde
- Timekeeper
- 14/24-sec operator
 Bediening chrono en scorebord
 Bediening 14/24-sec. klok (vanaf pupillen)
Wedstrijden op verplaatsing:
- Ploegafgevaardigde
- Scorekeeper
 Invullen wedstrijdblad
Indien deze begeleiding niet aanwezig is, zal de wedstrijd afgelast worden, met verlies van de
match en een boete voor de club tot gevolg. Bij 3 opeenvolgende forfaits wordt de ploeg voor de
rest van het seizoen uit de competitie geschrapt en volgt er nog eens een flinke boete voor de club.
Mogen wij dus vragen aan de ouders om allemaal hun verantwoordelijkheid op zich te nemen en deze
taken, evenals de verplaatsingen bij uitwedstrijden, evenredig te verdelen binnen de ploeg?
Ten slotte geven wij u al enkele data door die u zeker moet opnemen in uw agenda:

Start van het nieuwe basketbalseizoen voor de jeugdploegen
Pré-microben
1ste week van september
Microben
Laatste week van augustus (vanaf 23/8)
Vanaf benjamins
Voorlaatste week van augustus (vanaf 16/8)
De junioren en seniors zullen persoonlijk via hun coach verwittigd worden

Mosselfestijn: zaterdag 22 oktober 2016 van 11u tot 22u @ zaal ’t Veldeke

Kerstkamp 2016: op 27, 28, 29 en 30 december 2016
We hopen op een vlotte samenwerking en wensen u nog een fijne vakantie!
Sportieve groeten,
Het bestuur
Indien u nog vragen heeft, kan u ons steeds contacteren:
Voorzitter
Sven Ceuppens
0478/42.39.22
[email protected]
Ondervoorzitter
Johan Peeters
0499/94.73.93
[email protected]
Secretariaat
Inge Grauwels
0498/69.56.90
[email protected]
Wedstrijdkalender
Kevin Mommaerts
0496/74.00.08
Penningmeester
Marleen Autru
0486/22.97.20
[email protected]
Sponsoring
Johan Peeters
0499/94.73.93
[email protected]
Sportieve Cel
Sven Ceuppens
0478/42.39.22
[email protected]
Caroline Bauwens
0474/62.40.88
Jeugdcoördinator
Wender Decré
Coördinator Mini
Jelle Lauwers
Coördinator Maxi
Jarne Wouters
W. Vandenbroeck
Feestbestuur
[email protected]
0471/53.42.24
Iris Uyttersprot
[email protected]
Leo Van Eycken
Webmaster
Johan Peeters
0499/94.73.93
Inge Grauwels
0498/69.56.90
Marleen Autru
0486/22.97.20
Erwin VdB
[email protected]
Download