Lidgeld seizoen 2013-2014 Lidgeld seizoen 2014-2015

advertisement
KST ELEN Jeugdwerking
www.kst-elen.be
Dilsen-Stokkem, 11 maart 2013
Beste ouders
Alhoewel het nog maar pas maart is en alle ploegen nog wel wat wedstrijden in het vooruitzicht
hebben, denken en werken wij binnen het jeugdbestuur al aan het volgende voetbalseizoen...
Wij veronderstellen trouwens dat ook u, als ouder, misschien vragen heeft over hoe het verder
gaat in augustus, daarom deze informatieve brief.
Op dinsdag 30 april a.s. organiseren we onze jaarlijkse slotactiviteit met familiale en
vriendschappelijke wedstrijdjes en een gezellig samenzijn met een snack en een lekker drankje.
We willen die activiteit laten starten om 17u en tegelijkertijd een “pasdag” organiseren voor
alle spelers. Het is de bedoeling dat alle spelende leden en minstens één ouder even samen alle
nieuwe kledij komen passen zodat alles op tijd besteld en bedrukt kan worden. Iedere speler
ontvangt dus opnieuw een volledig wedstrijdtenue, een extra wedstrijdshirt, een volledig
presentatiepak, een bal en een voetbaltas van de nieuwe JAKO-collectie t.w.v. +/- 160 euro.
Wij hebben beslist om u op dat pasmoment 100 euro voorschot te vragen op het lidgeld, d.w.z.
dat als u die dag geen 100 euro (per speler) meebrengt, de kledij niet gepast en niet besteld zal
worden. U kan dan wel eventueel later nog (na betaling voorschot!) de kleding gaan passen in
de sportwinkel Vitissimo op de Van Eycklaan in Maaseik.
Wat het lidgeld betreft, delen wij u alvast mee dat het dit jaar (na status quo vorig jaar) voor
iedere categorie verhoogd zal worden met 50 euro. Opgelet: dit geldt enkel voor het seizoen
2013-2014, want voor het seizoen 2014-2015 betaalt iedereen opnieuw 50 euro minder!
Dat redelijk vreemde systeem heeft alles te maken met het feit dat er nieuwe kledij besteld
wordt dit jaar en we die 50 euro als een waarborg beschouwen hiervoor. Wij zien het als volgt:
de kledij blijft twee seizoenen lang eigendom van de club, daarna mag iedere speler de kleding
houden om te trainen, bv. Zou er iemand voortijdig de club verlaten of stoppen met voetballen,
dan wordt hij/zij geacht de voetbaltas met alle kledij terug naar de club te brengen. In het
verleden gebeurde dat echter niet consequent en daarom willen wij nu die 50 euro gebruiken
als “stok achter de deur”... Wie de kledij terugbrengt, krijgt al naargelang de staat en het
gebruik ervan, 50 euro (of een gedeelte ervan) terugbetaald. Het spreekt vanzelf dat men na
het eerste seizoen maximum 25 euro kan terug krijgen.
2
Overzicht bedragen:
Lidgeld seizoen 2013-2014
Lidgeld seizoen 2014-2015*
U6 en U7
150 euro
U6 en U7
100 euro
U8 tem U11
180 euro
U8 tem U11
130 euro
U13 tem U21
200 euro
U13 tem U21
150 euro
* Nieuwe spelers die aansluiten voor het seizoen 2014-2015, betalen op het bovenstaande bedrag natuurlijk nog 25
euro meer. Iedere tweede of volgende speler uit hetzelfde gezin, krijgt altijd 25 euro korting.
Afspraken rond betaling lidgeld 2013-2014:
Voorschot op 30 april 2013
Restbedrag voor 1 augustus 2013
U6 en U7
100 euro
U6 en U7
50 euro
U8 tem U11
100 euro
U8 tem U11
80 euro
U13 tem U21
100 euro
U13 tem U21
100 euro
Overschrijven kan natuurlijk ook, zolang de betaling vijf dagen voor de uiterste datum op
uittreksel zichtbaar is voor onze penningmeester. Rekeningnummer BE75 7350 0276 1151 (KBC).
Vermeld hierbij altijd duidelijk de naam van de speler(s), aub.
Met dank voor uw vertrouwen en sportieve groeten in naam van het volledige jeugdbestuur!
Veerle Bogaert
Secretaris
Leon Mandervelt
Voorzitter
Download