AANVRAAG GOEDKEURING STUDIEPROGRAMMA BACHELOR

advertisement
College of Science
AANVRAAG GOEDKEURING STUDIEPROGRAMMA BACHELOR
Toelichting
Dit formulier omvat vier door de student in te vullen bladzijden. Op elke bladzijde dienen naam en studentnummer
te worden ingevuld en onderaan je paraaf.
Alleen volledig ingevulde studieprogramma’s (minimaal 180 EC) kunnen in behandeling worden genomen.
Goedkeuring van de Examencommissie betreft uitsluitend het (voorgenomen) programma van de bachelor.
Goedkeuring van het programma geeft geen recht op toelating tot de onderdelen. Zie voor toelatingseisen
http://studiegids.uva.nl. De inhoud van het Bachelorproject is ter goedkeuring aan de vakcoördinator.
Het ingevulde studieprogramma kan worden ingeleverd bij de balie van het Education Service Centre of per mail of
post worden toegestuurd aan [email protected] of Examencommissie + naam opleiding, Postbus 94214, 1090
GE Amsterdam.
Voor het aanvragen van goedkeuring voor vakken buiten de FNWI en het aanvragen van vrijstellingen a.u.b.
meesturen:
de vakomschrijving(en) (incl. literatuurlijst en studielast in EC).
Engelse vertaling van de vaktitel(s) meesturen (i.v.m. cijferlijst bij diploma).
Verder studeren na de Bachelor? Meld je tijdig aan voor één van de masteropleidingen aan de FNWI, zie
www.student.uva.nl (kies bachelor en vervolgens afstuderen). Deze aanmelding is vrijblijvend en verplicht niet tot
inschrijven.
studieprogramma bachelors IW - versie 2012
1/5
College of Science
AANVRAAG GOEDKEURING STUDIEPROGRAMMA BACHELOR
Naam
Student ID
Telefoonnummer
E-mailadres
Handtekening student
Datum:
Bacheloropleiding
□ Informatica
Studiepad/track:
□ BIS / □ HCM
□ Informatiekunde
□ Kunstmatige intelligentie
(indien van toepassing)
□ Dubbele bachelor Wiskunde-Informatica
*Vul in het geval van vrijstelling voor een onderdeel “VRIJ” in.
Jaar 1 (verplicht)
Studiegidsnr. Vaknaam
Studielast (EC)
Totaal aantal EC
Paraaf student
Voltooid ja/nee*
0
Paraaf EC
studieprogramma bachelors IW - versie 2012
2/5
College of Science
Naam
Student ID
*Vul in het geval van vrijstelling voor een onderdeel “VRIJ” in.
Jaar 2 (verplicht)
Studiegidsnr. Vaknaam
Studielast (EC)
Totaal aantal EC
Jaar 3 (verplicht)
Studiegidsnr. Vaknaam
Paraaf student
0
Studielast (EC)
Totaal aantal EC
Voltooid ja/nee*
Voltooid ja/nee*
0
Paraaf EC
studieprogramma bachelors IW - versie 2012
3/5
College of Science
Naam
Student ID
*Vul in het geval van vrijstelling voor een onderdeel “VRIJ” in.
Keuzeruimte: minor of vrije keuzevakken
Studiegidsnr. Vaknaam
Studielast (EC)
Totaal aantal EC
Honoursprogramma
Studiegidsnr. Vaknaam
Paraaf student
0
Studielast (EC)
Totaal aantal EC
Voltooid ja/nee*
Voltooid ja/nee*
0
Paraaf EC
studieprogramma bachelors IW - versie 2012
4/5
College of Science
Naam
Student ID
*Vul in het geval van vrijstelling voor een onderdeel “VRIJ” in.
Bachelorproject
Studiegidsnr. Vaknaam
Studielast (EC)
Totaal aantal EC
Voltooid ja/nee*
0
Hieronder niet invullen
□ Goedgekeurd door de Examencommissie
Handtekening Examencommissie
Datum:
□ Afgekeurd door de Examencommissie, reden:
Paraaf student
Paraaf EC
studieprogramma bachelors IW - versie 2012
5/5
Download