Hoe meer psychotherapie, hoe beter…

advertisement
Hoe meer psychotherapie, hoe beter…
of anders:
Voorlopig beperking psychotherapie…
 Dr.
Jan J.V. Busschbach
 PTC De Viersprong, Erasmus MC, Rotterdam,
 [email protected]
 www.Busschbach.nl
1
Zes redenen voor méér
psychotherapie:
Massaal psychisch lijden
2. Veel lijden wordt niet behandeld
3. Er zijn grote economische gevolgen
4. Psychotherapie helpt
5. Richtlijnen moeten worden geïmplementeerd
6. Het betaald zichzelf
1.
2
Behandelen is rationeel
3
maanden verzuim = 1 op 4 WAO
 6 maanden verzuim = 1 op 2 WAO
 Kosten korte psychotherapie
=
Kosten 2 weken verzuim
 Niet behandelen is irrationeel
 Ook onder onzekerheid geldt:
 Hoe meer psychotherapie, hoe beter…
3
Het probleem is epidemisch
One family in three is affected…
Psychiatric Morbidity Study, 2000
4
Het probleem is onderbelicht
 Men
denkt dat geluk verbonden is
 Gezondheid
 Rijkdom / armoede…
• en dus aan werkstatus
 Maar
de sterkste predictor is een historie van
mentale ziekte….
 Vinden we werkloosheidbestrijding
belangrijk?
 Dan moeten we ons ook inzetten voor het bestrijden van
psychisch lijden…
 Grote
groepen worden nog niet behandeld:
 Hoe meer psychotherapie, hoe beter…
5
Er zijn al richtlijnen
 Er
is veel bekend wat werkt en wat niet werkt
 Er zijn al ‘evidence based’ richtlijnen
 Wat nodig is, is implementatie
 Hoe meer psychotherapie, hoe beter…
6
New Deal
 Depression
Report
 Richard Layard
 Martin Knapp
 2006

The Depression Report
 A New Deal for Depression

and Anxiety Disorders
Zoals bij de werkeloosheid
in de jaren 30
 10.000
extra clinici
 Return on investment
10.000 Therapeuten
 Kosteneffectief
 Afrekenen op eindpunten


 In
• Kwaliteitseisen
Reductie van arbeid
• Economie of scale
• Centralisatie
• Arbeidsdifferentiatie
Aantasting professionele autonomie
het Verenigd Koninkrijk
 5000 Psychotherapeuten
 5000 Sociotherapeuten
• Hoe meer psychotherapie,
hoe beter…
8
Conclusie
6.
Massaal psychisch lijden
Veel lijden wordt niet behandeld
Er zijn grote economische gevolgen
Psychotherapie helpt
Richtlijnen moeten worden geïmplementeerd
Het betaald zichzelf

Gegeven de informatie die we nu hebben:
1.
2.
3.
4.
5.


Dus ook onder onzekerheid, blijft de beste keuze:
'Hoe meer psychotherapie, hoe beter'
9
Download