Klik hier om het document te openen.

advertisement
Politieke groepering Lokaal Alternatief
Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 14124913. RSIN 821600734
Lokaal alternatief is een plaatselijke politieke partij die deel uitmaakt van de coalitie in Kerkrade. De
partij is vertegenwoordigd in de raad met 2 raadsleden en 2 commissieleden. Verder levert de partij
1 wethouder in het College.
Raadsleden:
Commissieleden:
Wethouder:
Bestuur:
Betty Bremen-Munsters, tevens fractieleider
Jos Dautzenberg
Moon Peerboom-Spiertz
Jan Reinders
Jo Bok
secretariaat: Mathieu van den Tillaard
Irisstraat 2 6466XM Kerkrade. Tel: 0455410741. [email protected]
Hub Bremen, voorzitter
Sjef Wallz, penningmeester
Doelstelling
Lokaal Alternatief zet zich in voor een openen eerlijke politiek in Kerkrade. Daarnaast wil de partij
initiatieven uit de samenleving ondersteunen en haar leden en de Kerkraadse burgers voorlichten
over de wijze waarop de politiek werkt, over de dossiers die in Kerkrade aan de orde zijn en
communiceren over de standpunten de partij hierbij inneemt. De partij organiseert dan ook enkele
keren per jaar een bijeenkomst voor haar leden en andere geïnteresseerden over relevante politieke
items in de gemeente. Daarnaast gaan de raadsleden en commissieleden, vaak vergezeld door
andere leden van de partij, naar voorlichtingsbijeenkomsten, instellingen en verenigingen om zich op
de hoogte te stellen wat er speelt en zo nodig met raad en daad te ondersteunen.
Het beloningsbeleid
Bestuur en leden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werk in de partij. De raadsleden
ontvangen de raadswedde zoals die is vastgesteld door de gemeente Kerkrade. De partijleden
betalen een jaarlijkse contributie van 15 Euro. In het partijprogramma is opgenomen dat de
raadsleden van Lokaal Alternatief 10 % van hun inkomsten van het werk in de raad ter beschikking
stellen aan de partij met de opdracht dat dit geld gebruikt wordt voor de ondersteuning van
maatschappelijke, sociale of culturele doelen in Kerkrade. Als voorbeelden kan genoemd worden de
ondersteuning van verenigingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, sociale acties die in
Kerkrade georganiseerd worden etc. Zo stelt de partij dit jaar o.a. 1000 Euro ter beschikking aan de
Jan Baptist school, een school voor moeilijk lerende kinderen, met als doel het geven van naschools
muziekonderwijs aan kinderen met een verstandelijke handicap.
Het beleid van LA is vastgelegd in een visie voor de periode 2014-2018. U vindt deze op de website
onder het hoofdstuk “visie”. Actueel is in 2016:

Het streven naar een zomerschool in de grote vakantie voor leerlingen van het
basisonderwijs





Het realiseren van een bewaakte fietsenstalling in het Centrum
Organiseren van maatschappelijke, sociale of culturele bijeenkomst voor burgers in het
raadshuis met voorlichting over het functioneren van de raad en het naspelen van een
raadsvergadering
het blijven streven naar de terugkeer van het VWO-Havo onderwijs in de gemeente Kerkrade
Het financieel ondersteunen van maatschappelijke, sociale of culturele activiteiten
Permanent overleg met de stichting leergeld en de verantwoordelijke wethouder om te
komen tot een optimale regeling in het toekennen van gelden aan ouders waarvan de
kinderen zonder financiële ondersteuning niet kunnen deelnemen aan culturele of sportieve
activiteiten.
Behalve de groep leden bestaat er een Klankbordgroep die 2 keer per jaar met het partijbestuur en
de leden bij elkaar komt om te discussiëren over het gevoerde beleid. Deze bijeenkomsten worden
tevens gebruikt om voorlichting te geven over actuele politieke zaken in de Gemeente Kerkrade.
Personen die lid willen worden of die deel willen nemen aan de bijeenkomsten van de
Klankbordgroep kunnen zich opgeven bij de secretaris.
Ledenlijst:
Instellingen en verenigingen die in onlangs bezocht zijn:
Radar
Voedselbank
Arbeidsmarktbeleid Kerkrade
SGL
Symposium decentralisaties
Beroepscollege Holz
Kinderopvang Woelwater
IBA
Voorlichting Buitenring
Eurode samenwerking
Minimabeleid
Roda JC
Stichting Leergeld
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards