Administratief commercieel medewerker binnendienst

advertisement
Beroepsprofiel 2.4
Administratief commercieel medewerker (binnendienst)
Administratief commercieel medewerker
-58-
juni 1996
De administratief commercieel medewerker (binnendienst)
Typering van het beroep
De administratief commercieel medewerker (binnendienst) is werkzaam binnen een afdeling verkoop
en binnen een aantal bedrijven binnen de afdeling logistiek. Taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zijn operationeel van aard. De primaire taak van een administratief commercieel
medewerker (binnendienst) is het uitvoeren van verkoopactiviteiten. Daarnaast kunnen ook inkoop- en
administratieve activiteiten tot het takenpakket behoren.
Het functie heeft naar gelang het type groothandel en subsector een andere invulling. Sommige
administratief commercieel medewerkers verwerken alleen orders, andere voeren hoofdzakelijk
telemarketingsactiviteiten uit. De kwaliteiten van de medewerker spelen ook een rol bij de bepaling
van de functie-inhoud.
Kerntaken
Kerntaken van de administratief commercieel medewerker (binnendienst) zijn:
- telefonisch contact met klanten onderhouden
- telemarketing
- televerkoop
- de interne verkoopadministratie (administratieve orderverwerking) verzorgen
- klachtenbehandeling
- verkoopactiviteiten uitvoeren aan de balie.
Synonieme benamingen
Synonieme benamingen voor het beroep 'administratief commercieel medewerker (binnendienst)' zijn:
- commercieel medewerker binnendienst
- telefonisch verkoper
- verkoopassistent
- verkoper binnendienst.
Plaats binnen de organisatie
Het beroep 'administratief commercieel medewerker (binnendienst)' komt voornamelijk voor binnen de
middelgrote en grote bedrijven. Een commercieel medewerker binnendienst valt onder de
hiërarchische en functionele verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke verkoop (grootbedrijf). Een
administratief commercieel medewerker (binnendienst) draagt zelf geen hiërarchische of functionele
verantwoordelijkheid voor medewerkers.
Administratief commercieel medewerker
-58-
juni 1996
Typering van de medewerker
Een administratief commercieel medewerker (binnendienst) dient te beschikken over de volgende
eigenschappen:
- goede organisatorische vaardigheden
- goede sociale en communicatieve vaardigheden
- zeer goede administratieve vaardigheden
- een hoge mate van zorgvuldigheid en nauwkeurigheid
- een redelijke mate van zelfstandigheid
- een redelijk omschakelingsvermogen
- een redelijke mate van inzetbaarheid
- een hoge mate van klantgericht denken en handelen
- een redelijke mate van stressbestendigheid.
Verder is het beheersen van de franse en/of nederlandse taal veelal een vereiste.
Evoluties
De volgende (toekomstige) evoluties zijn van belang voor de inhoud van het beroep administratief
commercieel medewerker (binnendienst):
- de internationalisering
- het toenemende belang van marketing
- veranderingen in het assortiment (toenemende diversiteit)
- meer service aan de klant, zoals after-sales-service
- klanten moeten steeds sneller worden bevoorraad
- klanten hebben in de toekomst steeds meer behoefte aan informatie en advies
- automatisering van klantenregistratie, administratie, bestellingen (elektronisch berichtenverkeer)
- het toenemende belang van kwaliteitszorg en certificering
- het toenemende belang van milieuzorg.
Het beroep administratief commercieel medewerker zal een meer internationaal karakter krijgen als
de internationale handel toeneemt. De administratief commercieel medewerker krijgt ook steeds meer
taken op het gebied van advies en informatie. Het wordt net als de vertegenwoordiger steeds meer
een adviseur.
Administratief commercieel medewerker
-58-
juni 1996
Taakcluster 2: Verkoop
Deeltaak 2.1: Accountbeheer
Kernactiviteiten:
- Ontvangt klanten (in de showroom en aan de balie)
- Heeft telefonisch contact met klanten
- Demonstreert produkten aan klanten
- Informeert en adviseert klanten over produkten
- Verstrekt informatie aan klanten over betalingsmogelijkheden en prijzen (voordeelaanbiedingen
en dergelijke)
- Informeert klanten over garantiebepalingen en serviceverlening
- Informeert klanten over levertijden
- Inventariseert de wensen, behoeften en problemen van klanten en rapporteert hierover
- Rapporteert over slecht verkopende produkten
Nevenactiviteiten:
- Verkoopt in de showroom en aan de balie
- Schrijft garantiebewijzen uit
- Evalueert eigen verkoopactiviteiten
- Behandelt retourgoederen
Toekomstige activiteiten:
- Heeft telefonisch contact met internationale klanten
- Onderhoudt contacten met klanten met behulp van elektronisch berichtenverkeer
Taakcluster 2: Verkoop
Deeltaak 2.2: Verkoopbevordering
Kernactiviteiten:
- Stelt documentatiemateriaal samen
- Regelt het verzenden van mailings
- Administreert verkopen en betalingen
Nevenactiviteit:
- Assisteert de vertegenwoordiger bij het bezoek aan klanten
Taakcluster 2: Verkoop
Deeltaak 2.3: Contractvoorbereiding en -afsluiting
Kernactiviteiten:
- Verzamelt de informatie die nodig is voor het opstellen van offertes
- Werkt offertes uit voor de verantwoordelijk verkoop
- Draagt zorg voor de administratieve afhandeling van offertes
Administratief commercieel medewerker
-58-
juni 1996
Taakcluster 2: Verkoop
Deeltaak 2.4: Orderverwerking
Kernactiviteiten:
- Noteert orders
- Maakt orderbevestigingen
- Past leverings- en betalingsvoorwaarden toe
- Verzorgt de administratieve afhandeling van orders
- Maakt orders verwerkingsgereed
- Regelt de doorstroming van orders
- Informeert naar de eigen leveringscapaciteit
- Verwerkt wijzigingen van bestelgegevens
Nevenactiviteiten:
- Verzorgt de administratieve afhandeling van aanmaningen
- Adviseert klanten over de opslag van produkten
- Verwerkt facturen
Toekomstige activiteit:
- Verwerkt orders via elektronisch berichtenverkeer
Taakcluster 2: Verkoop
Deeltaak 2.6: Service verlenen en klachtenbehandeling
Kernactiviteiten:
- Handelt telefonisch klachten af
- Registreert binnenkomende klachten
- Verwijst (complexe) binnenkomende klachten door
Nevenactiviteiten:
- Inventariseert voorkomende klachten
- Behandelt schade-claims
- Bewaakt de kwaliteit van service-verlening
Toekomstige activiteiten:
- geeft telefonisch advies en informatie
- verzorgt after-sales-service
Administratief commercieel medewerker
-58-
juni 1996
Taakcluster 4: Personeelsbeheer
Deeltaak 4.2: Opleiding en informatie-uitwisseling
Nevenactiviteiten:
- Neemt deel aan overlegsituaties
- Bestudeert produktinformatie en vakliteratuur
- Woont produktpresentaties bij
Toekomstige activiteiten:
- Stelt zich op de hoogte van marktontwikkelingen
- Stelt zich op de hoogte van nieuwe produkten
Taakcluster 5: Bedrijfsbeleid
Deeltaak 5.1: Bedrijfsvoering en beleidsbepaling
Kernactiviteiten:
- Rapporteert over verkoopactiviteiten en -resultaten
- Rapporteert over klanten (wensen van klanten, contacten en dergelijke)
- Overlegt over werkzaamheden met de verantwoordelijke verkoop
- Draagt werkzaamheden over in geval van afwezigheid
Nevenactiviteiten:
- Adviseert met betrekking tot relevante (het eigen werkterrein betreffende) aspecten van het
verkoopbeleid
- Maakt gebruik van een geautomatiseerd systeem ten behoeve van beleidsbepaling, marketingen verkoopplanning
- Rapporteert werkzaamheden aan verantwoordelijke verkoop in de vorm van dag/weekrapporten
Taakcluster 5: Bedrijfsbeleid
Deeltaak 5.2: Prijsbepaling en budgettering
Kernactiviteiten:
- Overlegt met de verantwoordelijke verkoop over te verlenen kortingen
- Stelt zich op de hoogte van de adviesprijs van artikelen
- Stelt zich op de hoogte van verkoopprijzen van concurrenten
- Stelt zich op de hoogte van prijsontwikkelingen
Administratief commercieel medewerker
-58-
juni 1996
Taakcluster 5: Bedrijfsbeleid
Deeltaak 5.3:
Zorgsystemen (kwaliteitszorg, milieuzorg en arbeidsomstandigheden)
Nevenactiviteiten:
- Inventariseert de wensen, behoeften en problemen van klanten
- Stelt naar aanleiding van inventarisatie verbeteringen voor en voert deze uit
Toekomstige activiteiten:
- Bewaakt de kwaliteit van de service- en dienstverlening
- Voert aandachtspunten op het gebied van milieu- en arbeidsomstandigheden uit
Administratief commercieel medewerker
-58-
juni 1996
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards