Het leven van Hitler Het leven van Hitler Mein Kampf

advertisement
Adolf Hitler werd op 20 april 1889 geboren
in Braunau im Berg in Oostenrijk. Zijn vader
was bij de douane en zijn moeder was
huisvrouw. Hitler was een jongentje, net
zoals alle andere jongens.
Toen Hilter 16 jaar oud was overleed zijn
vader. Sindsdien ging het niet zo goed op
school. Hij werd zelfs van school gestuurd.
Hilter wilde graag kunstschilder worden,
maar werd niet aangenomen op de
Kunstacademie omdat zijn tekeneningen
niet goed genoeg worden.
Toen in die periode ook nog zijn moeder
stierf, ging het bergafwaarts met Hitler. Hij
leefde vier jaar lang in armoede en bedelde
soms. De mensen zagen hem als een
schooier. Zeker de rijke mensen haalden
hun neus voor hem op. Zo kreeg Hilter een
grote hekel aan rijke mensen, en vooral aan
rijke Joden.
In 1935 maakte Hilter zelfs een wet dat
Duitse vrouwen alleen mochten trouwen
met echte Duitse mannen. Zo bleef het
Duitse volk zuiver en konden er geen
kwade Joodse invloeden zich mengen met
het Duitse Ras. Veel Duitse vrouwen
vonden Hiltler de ideale man. Hij liet zich
graag fotograferen met kinderen om zo de
indruk te wekken dat hij erg lief voor
kinderen was.
Hilter was vaak te vinden in zijn huis op de
Obersaltzberg. Daar was het veilig.
Hitler hield helemaal niet van kinderen. Ook
relaties met vrouwen verliepen moeizaam.
Hij was erg gesteld op een nichtje, maar zij
pleegde zelfmoord. In het geheim kreeg hij
een relatie met Eva Braun.
Vera de Jong
Voor het vak geschiedenis heb ik dit
werkstuk gemaakt. Ik vond het erg
interessant en leerzaam om te doen. Ik was
benieuwd hoe het leven van deze
verschrikkelijk man er uit heeft gezien.
Adolf Hitler (1889 tot 1945).
Mein Kampf
DER FUHRER
Adolf Hitler www.picozone.nl
Het leven van Hitler
Mein Kampf
Tijdens de gevangenisschap schreef Hitler
het boek "Mein Kampf". Dit boek is in vele
landen verboden.
Het leven van Hitler
Ook geloofde Hitler sterk in een dictatuur.
Een staatshoofd die alle macht in handen
heeft! Volgens Hilter had Duitsland maar
een sterke leider nodig, om dit land weer
groot en machtig te maken. Deze leider
(der fuhrer) was natuurlijk Hitler zelf.
Iedereen moest naar hem luisteren. Deden
ze dat niet, dan werden ze vermoord of
opgepakt.
In dit boek schreef Hitler hoe hij over
bepaalde dingen dacht. Er stonden twee
gevaarlijke dingen in:
Volgens Hilter waren niet alle mensen
gelijk. Het blanke ras was meer waard dan
het zwarte ras. De Duitsers en de
Nederlandse behoorden tot het beste ras.
Het slechte ras waren de Joden. Volgens
Hilter veroorzaakten de Joden al het kwaad
in de wereld. Vele mensen geloofden Hitler.
Niet alleen de arme mensen maar ook
mensen met een goede functie. Ook stond
er in dit boek dat Hilter alle Joden wilden
doden!
In 1914 brak de eerste Wereld Oorlog uit.
Hitller vocht mee met de Duitsers, als
vrijwiliger. Hij vond de Duitsers een fijn volk.
Hitler ontving zelfs twee medailles voor zijn
dapperheid. Toen in 1918 de oorlog voorbij
was bleef Hitler bij het Duitse leger. De
Duitse officieren merkten op dat Hitler zo
goed kan spreken. Met zijn toespraken wist
Hitler mensen te overtuigen. Hitler mocht
les gaan geven aan nieuwe soldaten.
Na 1 jaar gevangenisschap werd Hitler
weer vrijgelaten. Hij werd weer leider van
de NSDAP en in 1933 werd hij leider van
Duitsland.
Na de oorlog moest Duitsland de schade
van veel landen betalen. In het verdrag van
Versailles stond vermeld dat Duitsland 132
miljard moest betalen. Je begrijpt wel dat de
Duitsers (en Hitler ook) ooit nog eens wraak
wilden nemen.
Pas in 1970 besloten de Russen de
lichamen van Hitler en Eva volledig te
vernietigen. Alleen de kaak en een deel van
Hitlers schedel zijn bewaard gebleven.
Het waren uiteindelijk de Russen die Hitler
en Eva hebben gevonden.
Bronvermeldingen
Alle informatie voor deze Picozine heb ik
van internet gehaald. Hiervoor heb ik de
volgende bronnen geraadpleegd:
De N.S.D.A.P.
Het leven van Adolf Hitler
Bronvermeldingen
Inhoudsopgave
De laatste dagen van
Hitler
Ik heb voor het onderwerp Hitler gekozen
omdat ik graag wilde weten wat voor leven
Adolf Hitler heeft gehad. Het verhaal van
deze man is al vele malen verteld, maar
mag nooit vergeten worden!
Voorwoord
Hitler was ervan overtuigd dat hij aan de
macht kon komen. Hiervoor wilde hij in
1923 in opstand komen om de regering van
Duitsland af te zetten. De opstand ging mis
en Hitler werd gevangen genomen. Hij
moest voor vijf jaar de gevangenis in.
Mein Kampf
Toen Hitler opnieuw aan de macht kwam,
was er veel ellende, armoede en
werkeloosheid in Duitsland. Hij beloofde de
mensen dat hij op zoek ging naar de
oplossing. Hij legde in Duitsland vele wegen
aan. Hierdoor konden vele werklozen aan
de slag. Ook kwamen er fabrieken die
oorlogspullen maakten. Het geld dat Hilter
hiervoor nodig had, leende hij in het
buitenland. De jonge jongens in Duitsland
werden
opgeleid
tot
soldaat.
De
zogenaamde
Hiterjugend,
een
soort
padvindersgroep, deden erg stoer. Toen de
Tweede
Wereldoorlog
uitbrak,
had
Duitsland het machtigste leger van de hele
wereld!
De Duitse vrouwen moesten zorgen voor
veel kinderen. Gezinnen met veel kinderen
kregen meer geld van de regering.
- google
- afbeeldingen via google
- powerpointpresentatie via Elo
Hitler werd lid van een politieke partij, de
Nationaal,
Socialistische
Duitse
Arbeidspartij. (NSDAP). Twee jaar later
werd hij leider van deze partij. Het aantal
leden van deze partij groeide hard. In 1942
waren er ruim 7 miljoen leden. Het symbool
van deze partij was een vlag met een zwart
hakenkruis erop.
Leider van Duitsland (der Fuhrer)
In 1945 wist Hitler dat hij de oorlog niet
meer kon winnen. Hij wilde zich niet
overgeven, maar verstopte zich in een
bunker onder het Rijksgebouw. In het
geheim trouwde hij op 28 april 1945 met zijn
liefde Eva Braun. Op 30 april 1945
pleegden Hilter en zijn vrouw Eva zelfmoord
door vergiftiging.
Leider van Duitsland
De laatste dagen van Hitler
De N.S.D.A.P.
Download