Collecties - Ga naar Edurep Delen

advertisement
Collectie-inventarisatieformulier 07-12-10-2010
Collectie
Naam collectie:
Vakgebieden :
debat in de klas.nl (webadres: www.debatindeklas.nl)
Nederlands: argumenteren en spreekvaardigheid
Sector











Voor- en vroegschoolse educatie
Primair onderwijs
Speciaal basisonderwijs
Speciaal onderwijs
Voortgezet onderwijs – praktijkonderwijs
Voortgezet onderwijs – VMBO
Voortgezet onderwijs – HAVO
Voortgezet onderwijs – VWO
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (MBO)
HBO
WO
Contactpersoon
Naam contactpersoon:
E-mail contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon:
Victor Vlam
[email protected]
010-4148869
Inhoud collectie
 Word of pdf documenten.
 Webpagina’s (html) met tekst en/of afbeeldingen.
 Animaties op een webpagina.
 Video (al dan niet streaming).
 Audio
Soort objecten
 Leertekst. Aantal:
 Lesbrief. Aantal:
 Evaluatie- en toetsmateriaal. Aantal

Gereedschap.
 Gesloten opdracht. Aantal:
 Handleiding. Aantal:
 Informatiebron. Aantal:
debatteren:
- waarom debateren
- debattoernoooien
- debatvormen
- oefeningen in debatteren
- stellingen
1 website met informatie over
 Open opdracht. Aantal:
 Verkennings- en onderzoeksmateriaal. Aantal:
Vermeld bij Aantal het aantal te metadateren objecten. Wanneer bijvoorbeeld een opdracht
deel uitmaakt van een lesbrief en de opdracht niet afzonderlijk gemetadateerd hoeft te worden
hoeft die niet meegeteld te worden. Linken aan Wikiwijs
Link naar de site metadateren
Status metadatering
Zijn de objecten in de collectie gemetadateerd? Ja / Deels / Nee
Indien ja of deels: welk metadataschema is gebruikt bij het metadateren? Gemetadateerd op
onderwerp
Systeemgegevens
Naam platform: ?
Gebruikte database/repository: ?
Download