File

advertisement
DE BRABANT-COLLECTIE
WELKOM HKK TILBORCH !
4 MAART 2015
Pia van Kroonenburgh, Bibliothecaris
Brabant-Collectie
PROGRAMMA
• PRESENTATIE BRABANTCOLLECTIE
(Pia van Kroonenburgh)
• RONDLEIDING IN 2 GROEPEN
ZOEKEN IN DE COLLECTIE + PRAKTISCHE
INFORMATIE (Corine Bon)
TONEN VAN EEN SELECTIE UIT DE COLLECTIE
(Jos Kuijlen)
DE COLLECTIE (1)
• 20.000 oude drukken (vóór 1851)
• bijna 1000 handschriften
• 2000 brieven
• 20.000 prenten (kaarten, topografische
afbeeldingen, historieprenten,
maatschappelijk leven en portretten)
• 100.000 boeken
• bijna 300 tijdschriften (incl. heemkundige
bladen)
• 65.000 tijdschriftartikelen.
DE COLLECTIE (2)
Collecties Brabantse fotografen
• Collectie Jan Bijnen (1874-1959)
• Collectie Martien Coppens (1908-1986)
• Collectie Rees Diepen (1925-2012)
• Collectie Gaston Remery (1924-2014)
• Collectie Frans Kuit (1935-2011)
• Collectie Noud Aartsen (1932-2010)
DE COLLECTIE THEOLOGIE
De collectie Theologische Faculteit
Naast de studiecollectie omvat deze
• 200 handschriften
• 150 incunabelen (boeken uit de eerste tijd
van de boekdrukkunst, vóór 1501)
• 2000 zestiende-eeuwse drukken
• In totaal 33.000 oude drukken vóór 1851
UIT DE COLLECTIE
GESCHIEDENIS
• Voorheen: Provinciaal Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen in NoordBrabant
• Opgericht in 1837 te ‘s-Hertogenbosch
• Doel: verzamelen van bronnenmateriaal
m.b.t. geschiedenis oude hertogdom
Brabant en de pas net ontstane provincie
Noord-Brabant
• Sinds 1986 onderdeel van bibliotheek
Universiteit van Tilburg (UvT)
DE OPRICHTERS (1)
• Andreas J.L. baron Van den Bogaerde
van Terbrugge (1787-1855)
Gouverneur van Noord-Brabant
• C.R. Hermans (1805-1869)
Eerste bibliothecaris
• Hendrik Palier (1785-1853)
Bossche drukker en boekhandelaar.
DE OPRICHTERS (2)
MISSIE / PROFIEL
De Brabant-Collectie
• omvat een rijke verzameling bronnen van
heden en verleden van Noord-Brabant
• maakt dit Cultureel Erfgoed toegankelijk
en stelt dit beschikbaar
• zorgt voor beheer, behoud en uitbreiding,
van de collectie met het oog op de
toekomstige generatie
• treedt op als vraagbaak
• heeft een unieke rol in het Erfgoed domein
Doelgroepen
• beroepshistorici en andere professionele
onderzoekers (incl. studenten en
medewerkers UvT)
• heemkundigen, genealogen,
amateurhistorici
• intermediairs: journalisten, Omroep
Brabant, uitgevers, collega-instellingen,
sleutelfiguren in erfgoedveld, financiërs
• andere geïnteresseerden (m.n. via
Internet)
www.brabantcollectie.nl
DIGITALISERING
• WORLDCAT
• BRABANT DATABANK
• THA
• FILM-en FOTOBANK NOORD BRABANT
• FOTOBANKEN (Martien Coppens, Rees
Diepen, Noud Aartsen)
• THUIS IN BRABANT
• BRABANT IN KAART
• BRABANT CLOUD
• DIGITALISERINGSPROJECTEN
COMMUNICATIE
• WEBSITE www.brabantcollectie.nl
• NIEUWSBRIEF
• AANWINSTENLIJST
• SOCIAL MEDIA (Twitter, Blogger,
Youtube, Flickr)
• GEDRUKTE MEDIA
• TENTOONSTELLINGEN
VRAGEN
Download