BAMA-herstructureringen Faculteit Economische en

advertisement
Faculteit Economie
en Bedrijfswetenschappen
Economie
en
Bedrijfswetenschappen
Vier opleidingen
 Economische wetenschappen (EW)
 Toegepaste economische wetenschappen (TEW)
 Toegepaste economische wetenschappen:
Handelsingenieur (HIR)
 Toegepaste economische wetenschappen:
Handelsingenieur in de beleidsinformatica (HIRB)
Economische Wetenschappen
 Wat is het effect van de stijgende olieprijzen?
 Waarom is er werkloosheid?
 Hoe kan je voorspellen hoe wisselkoersen zullen evolueren?
 Is gratis openbaar vervoer een goede zaak?
 Hoe bepaal je een effectief milieubeleid?
 Hoe verklaar je de derde wereldproblematiek?
 Hoe zit het met de concurrentiekracht van België?
 Wat is het belang van China voor de wereldeconomie?
Toegepaste Economische Wetenschappen
 Waarom verkoopt het ene kledingmerk beter
dan het andere?
 Wat maakt dat een bedrijf een hoger
personeelsverloop heeft dan zijn concurrent?
 Hoe bepaalt een organisatie haar financiële
strategie?
 Welke strategie volgt een bedrijf best in
veranderende omstandigheden?
Handelsingenieur
 Hoe kunnen we een maximum aantal T-shirts
produceren met een minimum aan stof?
 Hoe ontwikkel je een financiële strategie die de
kansen op bedrijfsverliezen binnen bepaalde
perken houdt?
 Hoeveel kosten kan een bedrijf besparen door
de productietechnologie te optimaliseren?
Handelsingenieur in de Beleidsinformatica
 Hoe kan informatica een verschil maken voor
ons bedrijf?
 Zijn die nieuwe technologieën wel hun
investering waard?
 Hoe zorg ik ervoor dat de software die wij kopen
of maken echt aansluit bij wat we nodig hebben?
Verschillen tussen de opleidingen
EW
TEW
Focus
Sociaaleconomische
ontwikkelingen
Bedrijfsleven
en
leidinggeven
Profiel
Voorkennis
economie en
boekhouden
HIR
HIRB
Bedrijfskunde en
kwantitatieve
beleidsmethoden
Bedrijfskunde
en beleidsinformatica
Econoom met
Allround
brede
manager
maatschappelijke
vorming
Brugfunctie tss.
economische en
ingenieursactiviteiten
Brugfunctie tss.
economische en
informaticaactiviteiten
Niet vereist
Niet vereist
Niet vereist
Niet vereist
Bachelor - Master EW
3 Bachelorjaren EW
45
Plichtvakken
Specialisatie-richtingen
135
Keuzevakken
1 Masterjaar EW
Plichtvakken
18
18
Keuzevakken
Specialisatie
12
12
Meesterproef
– Publieke en milieu- economie
– Internationale handel en
industriële economie
– Monetaire en financiële
economie
Programma 1ste bachelor EW
 Economische vorming




De globale economie (macro)
Markten en prijzen (micro)
Seminarie actuele economische problemen
Inleiding tot de accountancy
 Maatschappelijke vorming
 Psychologie
 Sociologie
 Kwantitatieve vorming
 Wiskunde voor economisten
 Algemene vorming
 Economische geschiedenis
 Inleiding tot het economisch recht
 Keuzevak
Wiskundige vorming bij EW
 1ste bach
 Wiskunde voor economisten
 2de bach
 Wiskundige analyse: micro-economische problemen
 Wiskundige analyse: macro-economische problemen
 Statistiek voor economisten
 3de bach
 Econometrie
 Keuzegedeelte kwantitatieve opleidingsonderdelen:
 Numerieke wiskunde, Kansrekenen, Statistische modellen en data-analyse
 Master
 Econometric methods and models
Bachelor - Master TEW
3 Bachelorjaren TEW
12

–
–
–
–
Plichtvakken
12
Major (1)
12
Keuzevakken
Accountancy en financiering
Marketing
Managerial Economics and Strategy
Personeel en organisatie
Major 1
144
Major 2
1 Masterjaar TEW
6
15
Plichtvakken
3
Keuzevakken
Major
12
24
Minor
Masterproef

Major 2 / Minor
–
–
–
–
–
–
–
–
Idem major
Productie en logistiek
Informatica voor bedrijfseconomen
Internationaal zakenwezen
Onderzoeksmethoden
Economie
Bedrijfskunde en psychologie
Bedrijfskunde en communicatie
Programma 1ste bachelor TEW
 Economische en bedrijfskundige vorming






Inleiding tot de economie (macro)
Bedrijfseconomie (micro)
Inleiding tot de marketing
Bank- en financiewezen
Inleiding tot de accountancy
Inleiding tot de beleidsinformatica
 Kwantitatieve vorming
 Wiskunde voor bedrijfseconomen
 Belangrijke troeven in het bedrijfsleven
 Inleiding tot de psychologie
 Inleiding tot het economisch recht
 Talen: Engels en Frans
Wiskundige vorming bij TEW
 1ste bach
 Wiskunde voor bedrijfseconomen
 2de bach
 Inleiding tot operationeel onderzoek
 Bedrijfsstatistiek
 3de bach
 Kwantitatieve beleidsmethoden
Bachelor - Master HIR
3 Bachelorjaren HIR

–
–
–
–
12
Plichtvakken
12
Major 1
Major 2
156
2 Masterjaren HIR
Plichtvakken
24
42
Keuzevakken
Major
24
Minor
6
24
Meesterproef
Major (1)

Accountancy en financiering
Marketing
Productie en logistiek
Business Research
Major 2 / Minor
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Idem major
Major Accountancy
Major Financiering
Managerial Economics and Strategy
Personeel en organisatie
Informatica voor handelsingenieurs
Economie
Internationaal zakenwezen
Verzekeringen
Programma 1ste bachelor HIR
 Economische en bedrijfskundige vorming





Inleiding tot de economie (macro)
Bedrijfseconomie (micro)
Bank- en financiewezen
Inleiding tot de accountancy
Inleiding tot de beleidsinformatica
 Kwantitatieve vorming
 Hogere Wiskunde I
 Hogere Wiskunde II
 Belangrijke troeven in het bedrijfsleven
 Inleiding tot de psychologie
 Inleiding tot het economisch recht
 Talen: Engels en Frans
Bachelor - Master HIRB
3 Bachelorjaren HIRB
12
Gemeensch.
Plichtvakken
30
Informaticavakken
138
Major
2 Masterjaren HIRB
24
42
24
Gemeensch.
Plichtvakken
Vrije
keuzevakken
Informaticaluik
Keuzepakket
6
24
Masterproef
 Keuzepakketten:
– Technologische aspecten van
Beleidsinformatica
– Beleidsinformatica en
Ondernemerschap
– Beleidsinformatica en Mens/Machinecommunicatie
– Beleidsinformatica en
Productie/logistiek
– Beleidsinformatica en Marketing
– Beleidsinformatica en
Accountancy/Finance
Programma 1ste bachelor HIRB
 Economische en bedrijfskundige vorming
–
–
–
–
Inleiding tot de economie (macro)
Bedrijfseconomie (micro)
Bank- en financiewezen
Inleiding tot de accountancy
 Informaticavorming
– Inleiding tot de beleidsinformatica
– Ontwikkeling van bedrijfstoepassingen
 Kwantitatieve vorming
– Hogere Wiskunde I
– Hogere Wiskunde II
 Belangrijke troeven in het bedrijfsleven
– Inleiding tot het economisch recht
– Talen: Engels en Frans
Wiskundige vorming bij HIR-HIRB
 1ste bach
 Hogere wiskunde I
 Hogere wiskunde II
 2de bach
 Lineaire programmering en kansrekenen
 Bedrijfsstatistiek
 3de bach
 Operationeel onderzoek
 Master
 Toepassingen van operationeel onderzoek en statistiek
Wiskundige vorming bij HIR
Major Business Research






Applied Game Theory and Economics of Information
Combinatorial optimization and local search techniques
Advanced Econometrics
Advanced Time Series Analysis
Advanced Regression Modelling
Optimization: special topics
Andere masters











Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde
Master in de accountancy en het revisoraat
Master in de verzekeringen
Master in het informatiemanagement
Master of Information Management
Master of Business Economics
Master of International Business Economics
Master of Financial Economics
Master of Financial and Actuarial Engineering
Master of Advanced Business Studies
Master of Advanced Studies in Economics
Meer info…
 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen
K.U.Leuven
Contactpersoon: Marie Tolleneer
Naamsestraat 69
3000 Leuven
Tel: 016 326612
[email protected]
www.econstudent.be
 Infodag FEB: 15 maart 2008
Download