parmetol N 20, toelatingnummer 14390 N

advertisement
parmetol N 20, toelatingnummer 14390 N
7 februari 2014
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als conserveringsmiddelmiddel in verpakking of
opslagvat voor het bacterie-, schimmel- en gistbestendig maken van de volgende producten
op waterbasis:
1. was- en reinigingsmiddelen en de grondstoffen daarvoor;
2. verf en coatings en de grondstoffen daarvoor;
3. pleister en betonadditieven en de grondstoffen daarvoor;
4. lijm- en kleefmiddelen en de grondstoffen daarvoor;
5. afdichtkitten en de grondstoffen daarvoor;
6. polymeerdispersies voor de productie van verf, coatings, lijm en kleefmiddelen;
7. zetmeeloplossingen voor de productie van lijm en kleefstoffen;
8. drukinkten en fountain oplossingen en de grondstoffen daarvoor.
De dosering en toedieningwijze zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden
aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen:
Parmetol N 20 betreft een vloeibaar dispersie middel dat bijvoorkeur aan het systeem wordt
toegevoegd via een doseerpomp (continu of discontinu), op een plaats waar het gelijkmatig
verspreid wordt. De toevoeging kan worden gedaan in elk stadium van de productie van het
product. Voor een optimale werking wordt een zo vroeg mogelijke toevoeging aanbevolen.
Productie systemen schoonmaken en eventueel desinfecteren voorafgaand aan het gebruik
van Parmetol N 20.
Dosering:
Was- en reinigingsmiddelen en de grondstoffen daarvoor:
1,0 – 2,0 g van dit product / kg van het te conserveren product (0,1-0,2% w/w).
Overige producten:
1,0 – 3,0 g van dit product / kg van het te conserveren product (0,1-0,3% w/w).
Raadpleeg de fabrikant voor het vaststellen van de optimale dosering voor de verschillende
te conserveren producten
Download