VERSCHILLENLIJST

advertisement
VERSCHILLENLIJST
PAKKET
KENMERKEN
Verzekering
03 162 14-03
Voorwaarden
Aanvraagproces
Kosten
Pakketkorting
Eigen risico
REAAL TOTAALPLAN
Woonpakket
Woonhuis
Inboedel Aansprakelijkheid
Gezinsongevalllen
Rechtsbijstand
Verkeerspakket
Personenauto Motor
Oldtimer Bromfiets
Recreatiepakket
Vakantie
Caravan
Voor veel mensen moeilijk te begrijpen (C1 schrijfstijl)
Veel, soms lastig te beantwoorden vragen
Veel clausules
Poliskosten
Extra kosten voor betalen in termijnen
Aanwezig (1% per product vanaf twee producten)
Verborgen in voorwaarden
REAAL GOED GEREGELD PAKKET
Woonhuis
Inboedel
Aansprakelijkheid
Ongevallen
Rechtsbijstand
Auto
Motor
Oldtimer
Bromfiets
Verkeersrechtsbijstand
Reis
Caravan
ZZP Bouw
ZZP Persoonlijke Verzorging
ZZP Zakelijk Advies
Eenvoudig te begrijpen
(B1 schrijfstijl)
Weinig, eenvoudig te beantwoorden vragen
Meeste clausules standaard in voorwaarden verwerkt
Geen poliskosten
Geen extra kosten voor betalen in termijnen
Oplopende pakketkorting (twee autoproducten
is één product voor pakketkortingsregeling)
Kortingsregeling
2 producten 2%
3 producten 5%
4 producten 8%
5 producten 10%
8 producten of meer 12%
Staat zichtbaar op polisblad en in de voorwaarden
WOONHUIS
KENMERKEN
Verzekering
Monumenten, woonboten en woonwagens
Eigen risico
Verzekerd bedrag
Kortingen en toeslagen
Naturaherstel
WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN
Bereddingskosten
Kosten/salaris experts en deskundigen
Salvagekosten (door of op last van de
Stichting Salvage)
Kosten voor tuinaanleg als gevolg van
schade door brand, ontploffing, bliksem-
inslag, luchtvaartuigen, aanrijding,
aanvaring
Kosten voor verplichte maatregelen
op last van overheid Kosten vervanging sloten na diefstal
of beroving huissleutels Opruimingskosten
Saneringskosten
Noodvoorzieningen
Noodzakelijke kosten bewaking
Zwembaden, jacuzzi en zonnepanelen
Fundering
Tijdelijk meeverzekeren losse keuken
REAAL TOTAALPLAN
Keuze uit alle onheilendekking of extra uitgebreid
Aanvullende dekking extra kosten te sluiten
Glas is los mee te verzekeren
Monumenten, woonboten en woonwagens
kunnen verzekerd worden
Standaard eigen risico € 50 bij all risk schades Eigen risico bij storm e 225 - e 450
Eigen risico bij aan- en verbouw e 225
Verzekerd bedrag aanwezig
Ingewikkelde herbouwwaardeberekening
Toeslag riet, afkoop eigen risico storm,
toeslag appartement, MP-korting, Vinexkorting
Herstel Verzekerd
REAAL GOED GEREGELD PAKKET
Alleen all risk dekking
Geen dekking aanvullende kosten
Glas is standaard meeverzekerd
Monumenten, woonboten en woonwagens
kunnen niet meer nieuw verzekerd worden
Keuze in eigen risico e 0, e 100, e 150, e 250, e 500
Eigen risico transparant op polisblad en niet in
voorwaarden opgenomen
Geen hoger eigen risico bij storm
Geen hoger eigen risico bij aan- en verbouw
Geen verzekerd bedrag
Geen herbouwwaardeberekening, maar wel
garantie tegen onderverzekering
Geen toeslagen of kortingen, deze toeslagen of
kortingen zijn standaard opgenomen in het tarief
REAAL Herstel Service
Tot verzekerd bedrag
Tot verzekerd bedrag
Onbeperkte dekking
Onbeperkte dekking
Tot verzekerd bedrag
Onbeperkte dekking
Tot 20% van verzekerd bedrag
Onbeperkte dekking
Tot 20% van verzekerd bedrag
Onbeperkte dekking
Maximaal e 350
Tot 20% van verzekerd bedrag
Tot 10% van verzekerd bedrag
Tot 10% van verzekerd bedrag
Tot 10% van verzekerd bedrag
Los mee te verzekeren Los mee te verzekeren Clausule
Maximaal e 750
Maximaal e 40.000
Maximaal e 40.000
Maximaal e 40.000
Maximaal e 40.000
Standaard onder de verzekering
Standaard onder de verzekering
Standaard onder de verzekering en opgenomen in de voorwaarden
INBOEDEL
KENMERKEN
Verzekering
Buitenshuisrisico
Eigen risico
Verzekerd bedrag
Kortingen en toeslagen
Naturaherstel
WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN
Bereddingskosten
Kosten/salaris experts en deskundigen
Salvagekosten (door of op last van de
Stichting Salvage)
Kosten voor tuinaanleg als gevolg van
schade door brand, ontploffing, bliksem-
inslag, luchtvaartuigen, aanrijding,
aanvaring
Opruimingskosten
Verloren gaan van geld, geldwaardig papier
Herstel/vervanging installaties nutsbedrijven
Noodvoorzieningen
Kosten opslag/vervoer
Tijdelijke huisvesting
Kosten vervanging sloten na diefstal
of beroving huissleutels Schade aan gehuurde zaken
REAAL TOTAALPLAN
Keuze alle onheilendekking of extra uitgebreid
Glas is los mee te verzekeren
Aanvullende kostbaarhedenverzekering voor
extra dekking tegen verlies en wereldwijde
dekking
Beperkte dekking kostbaarheden binnenshuis
Keuze € 3.000 of € 5.000
Standaard € 50 all risk schades Grote steden eigen risico
Eigen risico kostbaarheden € 0
Eigen risico buitenhuisrisico € 50
Verzekerd bedrag aanwezig
Ingewikkelde inboedelwaardeberekening
Preventiekorting, MP-korting, Vinexkorting,
Huiseigenarenkorting
Herstel Verzekerd
REAAL GOED GEREGELD PAKKET
Alleen all risk
Glas is los mee te verzekeren
Aanvullende kostbaarhedenverzekering voor extra dekking tegen verlies en wereldwijde dekking
Gesplitst in sieraden, muziekinstrumenten en audiovisuele apparatuur (ook hoortoestellen)
Instapdekking voor sieraden wereldwijd
tot €12.000, daarboven maatwerkmogelijkheden
Ruime dekking inboedel binnenshuis
Standaard dekking voor sieraden tot € 6.000
Standaard dekking van € 5.000
Keuze in eigen risico e 0, e 100, e 150, e 250, e 500
Geen grote steden eigen risico
Eigen risico kostbaarheden € 0
Eigen risico buitenhuisrisico € 50
Geen verzekerd bedrag
Geen inboedelwaardeberekening, maar wel
garantie tegen onderverzekering
Geen toeslagen of kortingen meer
Tot verzekerd bedrag
Tot verzekerd bedrag
Onbeperkt
Onbeperkt
Tot verzekerd bedrag
Onbeperkt
Tot 20% van verzekerd bedrag
Tot verzekerd bedrag
10% van verzekerd bedrag tot maximaal e 1.250
10% van verzekerd bedrag
10% van verzekerd bedrag
10% van verzekerd bedrag
10% van verzekerd bedrag (maximaal 52 weken)
Onbeperkt
Onbeperkt
Maximaal e 1.250
Onbeperkt
Onbeperkt
Onbeperkt
Maximaal e 7.500 (maximaal 52 weken)
Maximaal e 350
10% van verzekerd bedrag
Maximaal e 750
Maximaal e 7.500
REAAL Herstel Service
AANSPRAKELIJKHEID
KENMERKEN
Verzekering
REAAL TOTAALPLAN
Keuze verzekering tot e 500.000, e 1.250.000
of e 2.500.000
Jagersrisico
VOORWAARDEN
Bezoekers
Geleende spullen
Schade door zeilboten
Aansprakelijkheid voor dieren
Verhuurde woonruimte
Vergoeding bij schade aan bezoekers tot € 1.000 zonder sprake van aansprakelijkheid
Geleende spullen tot € 20.000 gedekt
Geen dekking materiële schade
Verzekerd als eigenaar van een huisdier bij aansprakelijkheid voor schade. Ook voor kleinvee
dat u voor uw hobby houdt
Aanvullend te sluiten
REAAL GOED GEREGELD PAKKET
Alleen verzekering tot e 2.500.000
Jagersrisico
Vergoeding bij schade aan bezoekers tot € 1.000
zonder sprake van aansprakelijkheid
Geleende spullen tot € 20.000 gedekt
Dekking materiële schade
Ongewijzigd
Aanvullend voor maximaal 3 woningen te sluiten
RECHTSBIJSTAND
KENMERKEN
Verzekering
Productopbouw
REAAL TOTAALPLAN
Basisdekking alleen voor particulieren
Pluspakket
Wachttermijn:
n bij een geschil over onteigening
12 maanden
n bij een arbeidsrechtelijk geschil
6 maanden
n bij de overige geschillen 3 maanden
Standaard dekking
Pluspakket
Verhuurde wooneenheden, bedrijfseenheden of perceel losse grond
REAAL GOED GEREGELD PAKKET
Basisdekking inclusief Consument, Wonen,
Verkeer
Aanvullende dekking Werk en Inkomen mogelijk
Aanvullende dekking Fiscaal en Vermogen mogelijk
Er geldt voor alle geschillen eenzelfde
wachttermijn van 3 maanden
Eigen risico
Geen eigen risico
Geen eigen risico
WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN
Externe kosten
Franchise Onvermogen
Wachttermijn
Tweede huis buitenland
Echtscheidingsmediation
Verzekeringsgebied
Verzekerde personen
Maximaal e 12.500
Franchise algemeen (niet voor verkeer en
strafzaken) e 225
De schade/het belang moet hoger zijn dan dit
bedrag om een verzoek voor rechtsbijstand in
te kunnen dienen
Franchise bij dekking voor onvermogen e 125
Per dekkingselement verschillend: 3, 6 of 12 maanden
In Pluspakket
Consumentenovereenkomsten alleen Benelux/Duitsland
Aantal opgesomde familieleden
Maximaal e 25.000
Franchise algemeen (niet voor verkeer en
strafzaken) e 175
De schade/het belang moet hoger zijn dan dit
bedrag om een verzoek voor rechtsbijstand in
te kunnen dienen
Geen franchise
Standaard 3 maanden wachttermijn
Goedkope basisdekking inclusief Consument,
Wonen en Verkeer
Aanvullende dekking Werk en Inkomen mogelijk
Aanvullende dekking Fiscaal en Vermogen mogelijk
Vervallen
Module Fiscaal en Vermogen inclusief tweede huis
in buitenland
Standaard gedekt
Uitbreiding verzekeringsgebied voor consumentenovereenkomsten naar Europese Unie
Dekking voor alle inwonende bloed- en aanverwanten
ONGEVALLEN
KENMERKEN
Verzekering
REAAL TOTAALPLAN
Vier opties en maatwerkopties mogelijk:
Dekking bij overlijden
e 5.000
e 20.000
e 5.000
e 30.000 e 5.000
e 40.000
e 5.000
e 50.000
Aanvulling tandheelkundige kosten
Standaard Ongevallen Inzittenden voor elk
voertuig (voorheen Winterthur)
e 5.000 e 10.000 Repatriëring uit buitenland maximaal e 1.250
Niet gedekt
Niet gedekt
Niet expliciet gedekt
Repatriëring uit buitenland maximaal e 5.000
Kosten ziekenhuisopname maximaal € 250
Plastische chirurgie noodzakelijk door een ongeval maximaal € 5.000
Uitsluiting voor zelfdoding of poging daartoe
Overzicht standaardpercentages bij blijvende
invaliditeit aangepast
Overzicht verhoogde percentages aangepast
Expliciet gedekt
Niet expliciet gedekt
Expliciet gedekt
Niet expliciet gedekt
Expliciet gedekt
KENMERKEN
Verzekering
REAAL TOTAALPLAN
Nieuw product: Verkeersrechtsbijstandverzekering bestaat niet
in het REAAL Totaalplan
REAAL GOED GEREGELD PAKKET
n Basisdekking Verkeersbijstand
n Geeft juridische hulp als de verzekerde als
verkeersdeelnemer een conflict krijgt
n Dekking voor alle soorten verkeersdeelneming
met auto, motor of bromfiets. Geldt ook voor
fietsers en wandelaars en op het water voor
boten tot € 200.000
WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN
Repatriëring
Ziekenhuisopname
Plastische chirurgie
Zelfdoding
Blijvende invaliditeit
Lichamelijk letsel bij rechtmatige
zelfverdediging
Bacteriële of virusbesmetting door een val
in een vaste of vloeibare stof
Het als amateur beoefenen van sport
REAAL GOED GEREGELD PAKKET
Twee opties en geen maatwerk mogelijk:
Dekking bij blijvende invaliditeit Dekking bij overlijden
Dekking bij blijvende invaliditeit
e 30.000
e 50.000
Vervallen
Vervallen
VERKEERSRECHTSBIJSTAND
AUTO
KENMERKEN
Verzekering
Rechtsbijstand
Verhaalsbijstand
Pechhulp
Ongevallen Inzittenden
Maximaal aantal zitplaatsen
Bagage Kosten geneeskundige behandeling
Schadeverzekering inzittenden
Standaard nieuwwaarderegeling
Verlengde nieuwwaarde Shopcar
Topcar
Eigen risico
REAAL TOTAALPLAN
WA-Casco, WA-Beperkt Casco, WA-Volledig Casco
Rechtsbijstand
Beperkt aanwezig enkel op WA-Volledig Casco
Ongevallen Inzittenden keuze uit:
REAAL GOED GEREGELD PAKKET
WA-Casco, WA-Beperkt Casco, WA-Volledig Casco
Rechtsbijstand vervallen als aanvullende dekking
Verkeersrechtsbijstand als nieuw los product
Ongewijzigd
Pechhulp als aanvullende meer uitgebreidere
dekking dan huidige basishulpverlening. Keuze uit:
n Pechhulp Nederland
n Pechhulp Europa
n Uitgebreid vervangend vervoer
Standaard dekking e 10.000 bij overlijden en
Dekking bij overlijden Dekking bij blijvende invaliditeit e 50.000 bij blijvende invaliditeit
e 10.000
e 40.000
e 15.000
e 60.000
e 20.000
e 80.000
Ongevallen Inzittenden: overzicht standaard
percentages bij blijvende invaliditeit zijn aangepast
Ongevallen Inzittenden: overzicht verhoogde
percentages zijn aangepast
Maximaal 5 zitplaatsen
Maximaal 7 zitplaatsen
Meeverzekerd
Vervallen
Meeverzekerd Vervallen
Dekking tot € 1 miljoen
Dekking tot € 1 miljoen
Nieuwwaarde 3 jaar
Nieuwwaarde 3 jaar
Nieuwwaarde 5 jaar Nieuwwaarde 5 jaar Vervangen door tweede gezinsauto
Maximale cataloguswaarde tweede gezinsauto
bedraagt € 50.000
Vervallen en geïntegreerd in tarief
Standaard e 150
Standaard e 250, keuzemogelijkheid e 150
Schadegarant: vermindering eigen risico
Schadegarant: vermindering eigen risico
met e 150
met e 150 of e 250
WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN
Daggeldvergoeding
Vergoeding hotelkosten na schade (BC, VC)
Vergoeding diefstal sleutels
Beperking in uitkering onder de 18 jaar en
boven de 70 jaar bij ongevallendekking bij diefstal e 12,50 per dag
Na gedekte schade één overnachting voor
buitenland maximaal e 30
Bij diefstal uit de woning of beroving van de
sleutels maximaal e 500 om motorsleutels te
vervangen
Leeftijdsongelijkheid uitkering onder 18 jaar en
boven 70 jaar verwijderd
Bij een cataloguswaarde tot e 75.000:
e 25 per dag
Bij een cataloguswaarde boven e 75.000:
e 50 per dag
Na gedekte schade één overnachting voor
buitenland maximaal e 75
Ongewijzigd
REIS
KENMERKEN
Verzekering
REAAL TOTAALPLAN
Vakantieverzekering
Voordelige of volledige verzekering
Garantie annulering
Annulering verzekerd bedrag € 1.500 per persoon (maximaal € 6.000 per polis per reis)
Reisduur 60 dagen
REAAL GOED GEREGELD PAKKET
Reisverzekering
Reisverzekering op basis van de ruime dekking
met keuze in een Europa of werelddekking
Garantie annulering vervallen
Keuze annulering verzekerd bedrag e 1.500
of € 2.500 per persoon (maximaal € 6.000 of
€ 10.000 per polis per reis)
Reisduur 90 dagen
WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN
Beperking in uitkering onder de 18 jaar
en boven de 70 jaar bij ongevallendekking
Leeftijdsongelijkheid uitkering onder 18 jaar
en boven 70 jaar verwijderd
VERZEKERDE BEDRAGEN
Telefoonkosten Vergoeding bagage totaal
Foto-, film- en video-apparatuur
Computerapparatuur
Audio-apparatuur
Spelcomputer en organizer
Gehoorapparaat
Medische apparatuur
Kampeeruitrusting
Hobby- en sportuitrusting
Surfplank, opblaasboot en kano
Fietsen
Zakelijk reizen
e 150
e 3.000
e 1.250
e 1.250
e 1.250
e 1.250
e 300
e 3.000
e 3.000
e 3.000
e 300
e 300
Niet gedekt
e 200
e 3.500
e 2.000
e 2.000
e 2.000
e 2.000
e 400
e 3.500
e 3.500
e 3.500
e 400
e 400
Secundair meegedekt
REAAL TOTAALPLAN
WA, Beperkt Casco, Volledig Casco, Casco 2500
Verhaalsbijstand
Ongevallen Opzittenden:
REAAL GOED GEREGELD PAKKET
WA, Beperkt Casco, Volledig Casco
Verhaalsbijstand
Ongevalllen Opzittenden:
MOTOR
KENMERKEN
Hoofddekking
Aanvullende dekking
Eigen risico
Accessoires
Tweede gezinsvoertuig Pechhulp
Daggeldvergoeding na diefstal
Vergoeding hotelkosten na schade
buitenland
Vergoeding diefstal sleutels Dekking bij overlijden Dekking bij blijvende invaliditeit Dekking bij overlijden Dekking bij blijvende invaliditeit
1. e 5.000 1. e 10.000
2. e 5.000 2. e 20.000
e 90. Diverse mogelijkheden voor vrijwillige
eigen risico’s
10% van de cataloguswaarde met een maximum
van e 500 voor geluidsapparatuur en een
maximum van e 1.250 voor alle accessoires
samen
Maximale cataloguswaarde e 12.000
Standaard: pech buiten de woonplaats van de
bestuurder e 12,50 per dag voor maximaal 30 dagen
Geen vergoeding
Geen vergoeding
e 7.500 e 25.000
e 100. Geen vrijwillige eigen risico’s mogelijk
10% van de cataloguswaarde (zonder maximum)
Maximale cataloguswaarde e 25.000
Maximale cataloguswaarde tweede gezinsauto bedraagt e 50.000
Maximale cataloguswaarde van de tweede
gezinsmotor bedraagt e 20.000
Alleen bij Volledig Casco: pech buiten de
woonplaats van de bestuurder
e 25 per dag voor maximaal 30 dagen
Na gedekte schade één overnachting voor
maximaal e 75
Bij diefstal uit de woning of beroving van de
sleutels maximaal e 500 om motorsleutels te
vervangen
Kledingschade
Geen vergoeding
Maximaal e 500 per opzittende bij schade
Maximaal e 1.000 per gebeurtenis
REAAL TOTAALPLAN
WA, Beperkt Casco, Volledig Casco
Verhaalsbijstand
Schadeverzekering Opzittenden:
Verzekerd bedrag e 1 miljoen
Ongevallen Opzittenden:
REAAL GOED GEREGELD PAKKET
WA, Beperkt Casco, Volledig Casco
Verhaalsbijstand
Schadeverzekering Opzittenden:
Verzekerd bedrag e 1 miljoen
Ongevallen Opzittenden:
BROMFIETS
KENMERKEN
Hoofddekking
Aanvullende dekking
Eigen risico
Bonus/Malus
Accessoires Dekking bij overlijden Dekking bij blijvende invaliditeit Dekking bij overlijden Dekking bij blijvende invaliditeit
e 5.000 e 10.000
e 5.000 e 25.000
e 100 Bonus/Malus 10% van de cataloguswaarde met een maximum
van e 250 voor alle accessoires
e 5.000 e 10.000
e 5.000 e 25.000
Cataloguswaarde tot e 3.000: eigen risico e 100
Cataloguswaarde tot e 5.000: eigen risico e 250
Cataloguswaarde boven e 5.000: eigen risico e 350
Geen Bonus/Malus
Maximum van e 250 voor alle accessoires
REAAL TOTAALPLAN
Normaal, Ideaal, Ideaal Plus
Aanbouw Hagelschade
Verlengde nieuwwaarde 5 (Ideaal) of 10 jaar (Ideaal Plus)
Rechtsbijstand
Toercaravan e 113
Stacaravan en vouwwagen e 23
Hagelschade e 150
Korting bij de keuze voor een eigen risico
van e 113
Het hele jaar in Nederland en tot 100 kilometer
daarbuiten in België en Duitsland
Drie maanden in Europa en het Middellandse
Zeegebied Niet verzekerd
Ideaal Plus: huur van vervangend verblijf wordt
vergoed voor e 113 per dag voor alle
verzekerden, met een maximum van e 1.134 per
gebeurtenis
Tegen premie mee te verzekeren
Maximale vergoeding van e 454 bij diefstal
uit voortent of aanbouw
REAAL GOED GEREGELD PAKKET
Eén hoofddekking. Keuze uit 1 of 6 jaar
nieuwwaarde. Voor stacaravan geldt alleen
1 jaar nieuwwaarde
Uitrusting (luifel, voortent, aanbouw, antennes,
caravanmover)
Hagelschade
Verlengde nieuwwaarde standaard 5 jaar
CARAVAN
KENMERKEN
Dekking
Aanvullende dekking
Eigen risico
Dekkingsgebied
Winterstalling buitenland
Vervangend verblijf
Inboedel
Vergoeding bagage/inventaris maximale
dekking
Rechtsbijstand vervallen
Verkeersrechtsbijstand als alternatief
Toercaravan e 100
Stacaravan en vouwwagen e 100
Hagelschade e 100
Vervallen
Het hele jaar in Nederland, België en Duitsland
Zes maanden in Europa (landen van de groene
kaart), Marokko en Turkije
Bewaakte overdekte winterstalling in het
buitenland is verzekerd
Basisdekking: huur van vervangend verblijf wordt
vergoed voor e 125 per dag voor alle verzekerden,
met een maximum van e 1.250 per gebeurtenis
Automatisch e 5.000 meeverzekerd
Maximale vergoeding van e 500 bij diefstal uit
voortent, luifel of aanbouw. Bij diefstal van tv,
audio-, foto-, of videoapparatuur uit voortent,
luifel of aanbouw geldt ook een maximale
vergoeding van e 500. Bij diefstal uit de caravan
geldt een maximale vergoeding van e 1.500
OLDTIMER
KENMERKEN
Hoofddekking
Aanvullende dekking
Leeftijd regelmatige bestuurder
Eigen risico
Kilometrage
Daggeldvergoeding na diefstal
Vergoeding hotelkosten na schade
buitenland
Vergoeding diefstal sleutels Eigen risico
Verzamelpolis
Taxatie
REAAL TOTAALPLAN
WA, Brand/diefstal, Volledig Casco
Rechtsbijstand
Verhaalsbijstand Ongevallenverzekering Op-/Inzittenden:
Dekking bij overlijden REAAL GOED GEREGELD PAKKET
WA, Brand/diefstal, Volledig Casco
Rechtsbijstand vervallen als aanvullende dekking
Verkeersrechtsbijstand als nieuw los product
Verhaalsbijstand
Ongevallenverzekering Op-/Inzittenden:
Dekking bij blijvende invaliditeit Dekking bij overlijden Dekking bij blijvende invaliditeit
e 4.538
e 22.689
e 10.000 e 50.000
Vanaf 18 jaar
Vanaf 25 jaar
Overall eigen risico auto e 136
Overall eigen risico auto e 150
Overall eigen risico motor/brommer e 90
Overall eigen risico motor/brommer e 100
Keuze uit maximaal 5.000 of 7.500 kilometer
Keuze voor auto uit maximaal 3.000, 5.000, 8.000
per jaar of 10.000 kilometer per jaar
Keuze voor motor en bromfiets uit maximaal 3.000
of 5.000 kilometer per jaar
Geen vergoeding
Dagvergoeding van e 25 per dag voor
maximaal 30 dagen
Geen vergoeding
Na gedekte schade één overnachting voor
maximaal e 75
Geen vergoeding
Bij diefstal uit de woning of beroving van de
sleutels maximaal e 500 om motorsleutels te
vervangen
Extra eigen risico van e 450 bij schade aan de
Extra eigen risico van e 450 bij schade aan de
cabriokap als gevolg van (poging tot) diefstal,
cabriokap als gevolg van (poging tot) diefstal,
(in)braak of vandalisme
(in)braak of vandalisme
Mogelijk op aanvraag
Mogelijk op aanvraag
Het taxatierapport moet opgemaakt zijn door Het taxatierapport moet opgemaakt zijn door
een erkend en in het NIVRE-register ingeschreven een erkend en in het NIVRE-register ingeschreven expert of de technische commissie van een expert
erkende FEHAC-club of -vereniging tot
instandhouding van historische motorrijtuigen ZZP
KENMERKEN
Verzekering
Basisdekking
Aanvullende dekking REAAL TOTAALPLAN
Nieuw product: ZZP bestaat niet in het REAAL Totaalplan
REAAL GOED GEREGELD PAKKET
Drie verzekeringen afgestemd op uw
beroepsgroep: ZZP Bouw, ZZP Persoonlijke
Verzorging en ZZP Zakelijk Advies
Uitgebreide basisdekking
n ZZP Bouw heeft als basisdekkingen
aansprakelijkheid, inventaris en goederen,
buitenhuis, rechstbijstand, eigen vervoer en
extra kosten
n ZZP Persoonlijke Verzorging heeft als basis-
dekkingen aansprakelijkheid, inventaris en
goederen, buitenhuis en rechstbijstand
n ZZP Zakelijk Advies heeft als basisdekkingen
aansprakelijkheid, inventaris en goederen,
buitenhuis en rechstbijstand
Aanvullende dekkingen bij ZZP Bouw: ZZP Bouw
en Montage
Sluit aan op particuliere verzekeringen van REAAL
Download