Vrijwilligerswerk

advertisement
Vrijwilligerswerk
V1_2011
Inleiding
Zorgwaard heeft binnen haar organisatie ondersteuning van zo'n 950
vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden ingezet op alle locaties.
Zorgwaard is er trots op zoveel vrijwilligers te hebben die kunnen
worden ingezet ten behoeve van haar cliënten en organisatie.
De vrijwilliger neemt een steeds belangrijkere plaats in, in de
hedendaagse maatschappij. De verzwaring van de zorg maakt het
noodzakelijk om vaker een beroep op vrijwilligers te doen. De
vrijwilliger wordt ingezet voor het welzijn van de cliënten en ter
ondersteuning van de beroepskracht.
Vrijwilligerswerk blijft echter een aanvulling op de professionele zorg.
Het vrijwilligersaantal groeit nog steeds. Het feit dat sommige
vrijwilligers al 30 jaar en meer aan Zorgwaard verbonden zijn is een
teken dat we als organisatie in staat zijn onze vrijwilligers te behouden.
Vrijwilligersbeleid
De visie op cliënten van Zorgwaard brengt met zich mee dat er in de
toekomst steeds meer vraag zal zijn naar vrijwilligerswerk op maat.
Hierbij wordt uitgegaan van de vraag van de cliënt. Zorgwaard voert
een beleid op het gebied van vrijwilligerswerk waarin beschreven staat
op welke manier vrijwilligers worden ingezet, afspraken die worden
gemaakt en de overeenkomst die wordt gesloten. Kwaliteit willen we
waarborgen door goede begeleiding en een zekere praktijkgerichte
scholing. Het beleid is er op gericht om voorwaarden te scheppen,
zodat vrijwilligerswerk in Zorgwaard zo goed mogelijk kan inspelen op
een snel veranderend zorgaanbod. Vrijwilligerswerk kent vele
specifieke aandachtsgebieden. Dit is mede afhankelijk van de behoefte
van de cliënt en de mogelijkheden van de locatie. Maar is ook sterk
afhankelijk van de wens van de vrijwilliger. Zorgwaard kiest er voor om
haar vrijwilliger dat aan te bieden waar de vrijwilliger goed in is, daar
waar haar voorkeur ligt en wanneer het de vrijwilliger uitkomt.
Zorgwaard hanteert zeer nadrukkelijk de regel; "vrijwillig maar niet
vrijblijvend”. Zorgwaard biedt vrijwilligerswerk aan iedere
geïnteresseerde met een gebleken geschiktheid.
Activiteiten door vrijwilligers
Activiteiten waarbij vrijwilligers o.a. worden ingezet zijn:
Het bezoeken en een praatje maken met de cliënten.
Gastheer/vrouw zijn in het grand café, de huiskamers of de
groepswoningen.
Koffie of thee schenken in de gezamenlijke ruimte of op de
afdeling.
Begeleiden bij de kerkdiensten.
Koerier zijn en bij verschillende locaties dingen brengen of
ophalen.
Ondersteuning geven bij vervoer van en naar de
dagverzorging/dagbehandeling.
Begeleiden van cliënten bij tal van activiteiten.
Gastheer/vrouw zijn bij de broodmaaltijd, de Babbelclub, de
Groepsverzorging of het huiskamerproject.
Wandelvrijwilliger.
Restaurantvrijwilliger.
Enz., enz.
Tot slot
Vele activiteiten kunnen mede door de enthousiaste inzet van onze
vrijwilligers worden uitgevoerd. Het gehele vrijwilligerswerk wordt
professioneel gecoördineerd door twee vrijwilligerscoördinatoren van
Zorgwaard, één voor regio Oost en één voor regio West. Eén maal per
jaar wordt er een overleg met de vrijwilligers gehouden.
Er is een attentieregeling, een reiskostenvergoeding voor de vrijwilliger
die buiten zijn/haar woonplaats vrijwilligerswerk doet voor Zorgwaard.
Daarnaast is er een collectieve verzekering afgesloten voor zowel
medewerkers als vrijwilligers.
Werving vrijwilligers
In onze locaties kunnen wij nog meer vrijwilligers gebruiken om onze
cliënten/bewoners nog meer aandacht te geven! Wanneer u interesse
heeft of eerst meer informatie wilt, nodig ik u van harte uit om een
afspraak te maken met:
Regio West (ten westen van de A29)
Marja Blaak, coördinator vrijwilligers 06-13620525 of mail
[email protected] of
Regio Oost: (ten oosten van de A29)
Corrie Zwijns, coördinator vrijwilligers 078-6763400 of mail
[email protected]
Download