Dubbelballon enteroscopie van de dunne darm (via de

advertisement
Endoscopiecentrum
Dubbelballon enteroscopie
van de dunne darm
(via de anus, retrograad)
Endoscopiecentrum
Inleiding
U bent naar het Endoscopiecentrum verwezen voor een
dubbelballon enteroscopie (dbe). Dit is een methode om de dunne
darm van binnen te inspecteren.
In deze brochure leest u hoe u zich op het onderzoek moet
voorbereiden. Verder leest u over de gang van zaken tijdens het
onderzoek en de nazorg.
Dubbelballon enteroscopie
De dunne darm ligt tussen de maag en de dikke darm en is
ongeveer vijf meter lang. Om de dunne darm helemaal te kunnen
bekijken zou dus een erg lange endoscoop (kijkslang) nodig zijn.
Door gebruik van de dubbelballontechniek is dat niet nodig.
Met behulp van twee ballonnetjes krijgt de endoscoop houvast
aan de darmwand. De ballonnetjes worden ombeurten opgeblazen
en lopen dan weer leeg. De dunne darm wordt daardoor over de
scoop geschoven. Op deze manier kan (bijna) de hele dunne darm
bekeken worden. Ook kunnen er stukjes van het slijmvlies
(biopten) voor microscopisch onderzoek worden genomen. Verder
kunnen bloedingen worden behandeld en poliepen worden
verwijderd.
De procedure gaat bij de ene patiënt via de mond/maag, en bij de
ander via de anus/dikke darm. De route wordt van te voren
bepaald door de arts die het onderzoek verricht. Het onderzoek
duurt ongeveer drie uur. Als er via beide routes gekeken moet
worden, dan worden daar twee aparte afspraken voor gemaakt.
De route die bij u is gekozen is via de anus/dikke darm.
1
Dubbelballon enteroscopie van de dunne darm
(via de anus, retrograad)
Vervoer
Het onderzoek gebeurt niet onder narcose. Wel krijgt u een
rustgevend middel en een pijnstiller toegediend. Daardoor kunt u
het beter verdragen. Dat betekent ook, dat u na het onderzoek niet
zelfstandig naar huis mag en zeker niet mag autorijden of fietsen
e.d. Er moet dus iemand zijn die u ophaalt en naar huis brengt. U
kunt ons ook een taxi laten bellen.
Meenemen
Het kan voorkomen dat u zich een keer moet verschonen. Wij
raden u aan schoon ondergoed mee te nemen.
Omdat u zich koud en rillerig kunt voelen is het handig
om voor het onderzoek een paar warme sokken mee te nemen.
Een lang T-shirt kan helpen u wat minder ‘bloot’ te voelen tijdens
het onderzoek.
Voorbereiding
Het is voor dit onderzoek belangrijk dat u op tijd stopt met
bepaalde medicijnen, de darmen helemaal leeg zijn en u nuchter
bent. Leest u de instructies hieronder daarom goed. Als u niet
goed bent voorbereid, kan het onderzoek niet doorgaan.
Stoppen met bloedverdunners
Als u bloedverdunners gebruikt en daarvoor onder controle staat
van de trombosedienst, moet u hiermee een aantal dagen voor het
onderzoek stoppen.
•
Als u Sintrom of acenocoumarol gebruikt stopt u drie
dagen tevoren.
•
Als u Marcoumar of fenprocoumon gebruikt stopt u vijf
dagen tevoren.
2
Endoscopiecentrum
Als u van uw arts nooit mag stoppen met bloed­
verdunners, overleg dit dan eerst met de arts die de
bloedverdunners voorschrijft.
•
Als u Plavix of clopidogrel gebruikt ( meestal op
voorschrift van een cardioloog ), moet u zonder meer
eerst met uw arts overleggen of u hiermee mag stoppen.
Als u na overleg met uw arts niet mag stoppen met bloed­
verdunners, geeft u dit dan alstublieft door aan de arts die u voor
het onderzoek heeft doorverwezen.
Stoppen met staaltabletten
Als u staal-of ijzertabletten gebruikt, moet u daar zeven dagen
voor het onderzoek mee stoppen. Deze tabletten kleuren de
darminhoud zwart en kunnen daarom het onderzoek bemoeilijken.
Overleg over insulinebeleid
In voorbereiding op het onderzoek mag u niet eten. Als u diabetes
mellitus (suikerziekte) heeft en insuline gebruikt is het raadzaam
om voor het onderzoek met uw arts (huisarts of internist) te
overleggen over het insulinebeleid (voor het onderzoek en zodra u
weer mag eten). We raden u aan om insuline, insulinepen en de
bloedsuikermeter mee te nemen naar de behandeling.
Pacemaker of Intracardiale Defibrillator
Als u een pacemaker of een intracardiale defibrillator (ICD) heeft,
vertel dit dan aan de arts die u voor het onderzoek heeft door­
verwezen. Mogelijk moet de cardioloog voorzorgsmaatregelen
nemen.
Anticonceptiepil
Als u een anticonceptiepil (‘de pil’) gebruikt, kunt u deze gewoon
blijven gebruiken. Houdt er echter rekening mee dat u door de
darmspoeling niet meer goed beschermd bent. U bent weer
beschermd nadat u met de volgende strip bent begonnen. Kijk in
de bijsluiter voor de precieze termijn.
3
Dubbelballon enteroscopie van de dunne darm
(via de anus, retrograad)
Darmvoorbereiding
Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, moet de darm
helemaal schoon zijn. Daarvoor is het volgende nodig:
•
drie dagen voor het onderzoek: zo min mogelijk vezels
en pitjes eten
•
de dag voor het onderzoek: spoelvloeistof voor de
darmen innemen
•
niet meer eten nadat u met de darmspoeling bent
begonnen.
Zo min mogelijk vezels en pitjes eten
Vezels en pitjes spoelen moeilijk uit de darm. Eet daarom vanaf
drie dagen voor het onderzoek zo min mogelijk vezels en pitjes.
Vezels zitten vooral in donker (volkoren / bruin) brood, fruit en
groente. Pitjes zitten bijvoorbeeld in kiwi’s en druiven. Drink
verder ten minste 1,5 tot 2 liter per dag.
Spoelvloeistof voor de darmen innemen
U ontvangt een recept voor Colofort, waarmee u bij de apotheek
vier zakjes poeder krijgt voor het aanmaken van een speciale
spoelvloeistof voor de darmen. Deze vloeistof is er voor om uw
darmen goed schoon te spoelen. In totaal zult u vier liter moeten
drinken. Het innemen is afhankelijk van het tijdstip waarop het
onderzoek plaats vindt. Bij de Colofort zit een gebruiksaanwijzing
van de fabrikant. De tijden van innemen verschillen met die van
ons: houdt u onze tijden aan alstublieft.
Gebruik een lichte maaltijd voordat u de Colofort gaat innemen,
bijvoorbeeld twee crackers of beschuitjes met suiker of jam zonder
pitjes (geen vleeswaren of kaas). Hierna mag u niets meer eten.
U drinkt de dag voor het onderzoek drie liter spoelvloeistof, tussen
13.00 en 19.00 uur. De dag van het onderzoek drinkt u om 06.00
uur nog één liter spoelvloeistof.
4
Endoscopiecentrum
Mocht het innemen van de spoelvloeistof de dag voor het
onderzoek al veel problemen geven (bijvoorbeeld braken), neem
dan tijdig contact op met het Endoscopiecentrum. Het telefoon­
nummer vindt u achter in deze folder.
U kunt rillerig en koud worden van het niet eten en door het
drinken van de Colofort.
Tips voor het gebruik van Colofort
Colofort is niet lekker. U kunt proberen de smaak wat te
verdoezelen:
•
drink de spoelvloeistof gekoeld
•
drink de Colofort met een rietje, zodat de vloeistof wat
verder in de mond komt.
•
voeg wat citroensap, aspartaam (kunstmatige zoetstof)
of suikervrije limonadesiroop (zonder sorbitol) toe. Let
op: u mag geen gewone suiker gebruiken!
•
gebruik tussendoor en tijdens het drinken kauwgum. Let
op: niet doorslikken!
Voor een goed resultaat kunt u het beste zo snel mogelijk de
Colofort opdrinken, op de volgende manier.
Drink elke 10 tot 15 minuten 250 ml van de vloeistof. Om
aan het drinken te wennen kunt u beter de eerste liter niet te snel
drinken, neem er gerust 1,5 uur de tijd voor.
•
•
Nuchter blijven
Vanaf het moment dat u begint met de Colofort mag u
niets meer eten.
U mag nog wel drinken. Drink alleen heldere vloeistoffen
(dus waar u doorheen kunt kijken zoals thee, heldere
vruchtensappen, limonade of bouillon). U mag geen
suiker gebruiken, ook limonade en vruchtensap moeten
5
Dubbelballon enteroscopie van de dunne darm
(via de anus, retrograad)
•
•
suikervrij zijn. Drink kleine beetjes, zodat u geen ‘vol’
gevoel krijgt. Drink om dezelfde reden geen kool­zuur­
houdende dranken.
Vier uur voor het onderzoek mag u geen medicijnen
meer innemen
Twee uur voor het onderzoek mag u niet meer drinken.
Verloop van het onderzoek
Nadat u zich gemeld heeft bij de balie van het Endoscopiecentrum,
kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Omdat er verschillende
onderzoeken bij ons plaatsvinden, kan het lijken, dat een ander
voorgaat.
Een verpleegkundige haalt u op en brengt u naar de
onderzoekskamer.
De arts en/of de verpleegkundige leggen u het onderzoek uit en
beantwoorden eventuele vragen. U wordt gevraagd u van onderen
uit te kleden. Daarna gaat u op uw linkerzij op de onderzoekstafel
liggen.
Vervolgens krijgt u een infuusnaaldje ingebracht. Daardoor wordt
een rustgevend middel en pijnstilling toegediend, zodat u slaperig
en ontspannen wordt. De hartslag en het zuurstofgehalte in het
bloed wordt permanent gemeten met een sensor (knijpertje) op
de vinger.
De arts brengt de endoscoop via de anus in uw dikke darm. Dit is
een wat vervelend en pijnlijk gevoel. Probeert u zich zoveel
mogelijk te ontspannen. De ballonnetjes worden nu ombeurten
opgeblazen en lopen dan weer leeg. Zo verplaatst de endoscoop
zich door de dunne darm.
6
Endoscopiecentrum
Aan het uiteinde van de slang zit een lampje. Hiermee bekijkt de
arts op een beeldscherm de binnenkant van de darm. Om dit goed
te kunnen bekijken is het belangrijk dat de darm zich ontplooit.
Daarom brengt de arts via de scoop wat lucht in uw darmen. Dit
kan een gevoel van kramp geven. U kunt dit gevoel kwijt raken
door de lucht te laten ontsnappen, anders gezegd: winden te laten.
Dit is voor de medewerkers een normaal verschijnsel, u hoeft zich
er niet voor te schamen.
De arts kan u tijdens het onderzoek vragen van houding te
veranderen. De verpleegkundige helpt u daarbij.
Tijdens het onderzoek kan het nodig zijn een stukje
weefsel (biopt) weg te nemen. Soms voelt u dit, maar het doet
geen pijn.
De arts kan eventuele poliepen tijdens hetzelfde
onderzoek verwijderen. Hier voelt u ook niets van. Biopten en
poliepen worden in het laboratorium onderzocht.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer twee uur. Na het onderzoek blijft u
een tot twee uur ter observatie in de uitslaapkamer.
Uitslag
De arts die het onderzoek heeft gedaan, komt meestal even langs
op de uitslaapkamer en vertelt u hoe het onderzoek verlopen is.
Hij of zij bespreekt echter niet het verdere verloop van uw
behandeling met u. Dit doet de arts die het onderzoek heeft
aangevraagd.
Als er bij u een stukje weefsel is weggenomen voor nader
onderzoek in het laboratorium, dan krijgt u de uitslag daarvan van
de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.
7
Dubbelballon enteroscopie van de dunne darm
(via de anus, retrograad)
Nazorg en leefregels
•
•
•
•
•
U krijgt op de uitslaapkamer iets te eten en te drinken.
Als u weer helder bent gaat u naar huis.
Wij adviseren u om het op de dag van het onderzoek
rustig aan te doen. De medicijnen die zijn toegediend,
beïnvloeden uw reactie vermogen.U kunt de rest van de
dag niet autorijden, machines bedienen of belangrijke
beslissingen nemen.
Verder kunt u last hebben van winderigheid. Wanneer dat
het geval is, kunt u proberen de lucht kwijt te raken door
te ontspannen of zo nu en dan op het toilet te gaan zitten.
Drink geen alcohol op de dag van het onderzoek.
Bloedverdunners en insuline kunnen vaak ’s avonds weer
volgens uw schema gebruikt worden. Volg daarbij de
afspraken die u met uw arts heeft gemaakt.
Wanneer bellen
Een dubbelballonenteroscopie kan een enkele keer complicaties
geven.Als er stukjes weefsel zijn weggenomen, kan er bij de
ontlasting wat bloed meekomen. Dit gaat vanzelf weer over. U
hoeft zich daar niet ongerust over te maken.
Als er een poliep is weggenomen, is er een klein risico op
bijvoorbeeld een bloeding. Neem daarom altijd contact op met het
Endoscopiecentrum
•
als u ernstige pijn heeft
•
als u zwarte, teerachtige ontlasting heeft of
•
als er aanhoudend rood bloed blijft sijpelen.
U kunt ons bellen van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 14.00 uur
via telefoonnummer (050) 361 23 66. Buiten deze tijden belt u het
algemene nummer van het UMCG (050) 361 61 61 en vraagt u naar
de dienstdoende arts maag, darm- en leverziekten.
8
Patiënteninformatie vlk 150/1101
Download